Prova! Skapa ett nytt formulär

Eftersom Adventure Works sponsrar allt fler cykelevenemang har företaget skapat många kontakter med facktidskrifter, tevekanaler och andra mediekanaler. För att hålla ordning på mediekanalerna och deras olika medarbetarna behöver Adventure Works skapa ett formulär för att registrera information om sina mediekontakter.

Skapa ett nytt formulär för att registrera information om mediekanalerna.

Innan du provar

Om du inte redan har gjort det måste du först växla till exempelaffärsdatabasen för att kunna använda affärsdata från Adventure Works i arbetet.

Växla till exempelaffärsdatabasen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

 3. Klicka på Hantera databaser och sedan på Växla till exempelföretag.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Du behöver inte vara rädd för att den databas du använder för det egna företaget ska påverkas av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Skapa ett nytt formulär för att spåra mediekanalerna

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

 3. Klicka på Anpassa och klicka sedan på Anpassa posttyper.

  I det nya formuläret Mediekanaler sparas information om tidskriften, teveprogrammet eller webbplatsen och formuläret är länkat till de enskilda medarbetare som skapar informationen. Eftersom en mediekanal liknar en organisation bör formuläret utgå från formuläret Konto.

 4. I dialogrutan Anpassa posttyper klickar du på Ny kontotyp.

  Klicka på Ny kontotyp

 5. I dialogrutan Ny kontotyp går du till rutan Namn och skriver: Mediekanal.

 6. I rutan Sammansatt namn skriver du: Mediekanaler.

 7. Alternativt kan du klicka på Bläddra om du vill välja en ikon, som Office Business.ico, som ska definiera Mediekanal-poster.

 8. Klicka på OK.

  Posttypen Mediekanal listas i dialogrutan Anpassa posttyper. Formuläret kommer att se exakt likadant ut som ett vanligt Konto-formulär, men heta Mediekanal.

Anpassa ett befintligt formulär

Anpassa formuläret Mediekanal så att du kan lagra information som är relevant för en mediekanal. Formuläret kan till exempel innehålla ett fält för typen av mediekanal så att Adventure Works kan hålla ordning på hur de olika mediekanalerna publicerar sin information – i tryckta medier, online eller på radio eller teve.

Lägg till ett avsnitt och ett fält som du vill ta med publikationsformen.    

 1. I dialogrutan Anpassa posttyper klickar du på Mediekanal.

 2. Klicka på Anpassa formulär.

  Dialogrutan Anpassa befintliga poster eller skapa nya

 3. Skapa ett nytt avsnitt i formuläret    I menyfliksområdet går du till gruppen Layout och klickar på Lägg till avsnitt  Ikonen Lägg till grupp .

 4. I rutan Avsnittsnamn skriver du: Publikationsform och klickar sedan på OK.

 5. Klicka på Publikationsform och dra sedan avsnittet mellan avsnitten Adresser och Källinformation.

 6. Lägga till ett fält i avsnittet Publikationsform     I menyfliksområdet går du till gruppen Layout och klickar på Lägg till fält  Ikonen Lägg till fält .

 7. Klicka på Nytt.

 8. Om du vill att en lista ska visas i fältet går du till dialogrutan Skapa ett nytt fält och gör följande:

  Alternativet Skapa nytt fält markeras som standard.

  • I rutan Fältnamn skriver du: Form

  • I listan Datatyp klickar du på Nedrullningsbar lista.

   Obs!: Du behöver inte ändra fältet Format eftersom Nedrullningsbar lista markeras automatiskt.

  • Klicka på OK.

   Lägga till de olika publikationsformerna i listan    

 9. Klicka på Lägg till i dialogrutan Redigera listor.

 10. Typ: Sändning: television och klicka sedan på OK.

  Lägga till ett nytt objekt i en lista

  Upprepa proceduren om du vill lägga till följande objekt i listan:

  • Sändning: radio

  • Internet

  • Tryck

 11. Klicka på OK.

 12. I dialogrutanLägg till fält klickar du på Form och sedan på Lägg till i formulär.

 13. Klicka på Stäng.

  Avsnittet Publikationsform omfattar nu fältet Form.

 14. Klicka på Spara och stäng om du vill spara formuläret Mediekanal.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×