Project management jämförelse: Project Professional 2010 och Project Web App

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Project Server 2010 ( PWA) har nya funktioner som tidigare endast hade varit tillgängliga i Project Professional. I den här tabellen jämförs de webbaserade funktionerna för projekt hantering i Project Web App i Project Server 2010 med samma funktioner i Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Flera resurstilldelningar:    Tilldela mer än en resurs för en viss aktivitet.

Tillgänglig

Kan användas

Status ändrings uppdateringar:    Ta emot uppdateringar om status ändringar som schemalägger om projektplanen.

Tillgänglig

Kan användas

Kortkommandon:    Använda tangent bords gen vägar för vanliga operationer som indrag och infoga.

Tillgänglig

Kan användas

Aktivitetsmapp:    Visa och återge uppgifter med hierarkisk information.

Tillgänglig

Kan användas

Dra in/dra ut:    Använd fullständigt indrag för att dra ut aktiviteter i en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Ändrings markering:    Visa bara projekt ändringar och alla delar av schemat som påverkas av ändringen (efterföljande aktiviteter, sammanfattande kostnader o.s.v.) med ändrings markering.

Tillgänglig

Kan användas

Ångra på flera nivåer:    Utför konsekvens analys och förstå effekten av ändringar genom att återföra och återanvända en hel uppsättning operationer, inklusive vyer, data och alternativ.

Tillgänglig

Kan användas

Klipp ut/kopiera/klistra in:    Arbeta med schemaläggning genom att kopiera/klistra in schema information mellan program.

Tillgänglig

Kan användas

Flexibla vyer:    Flytta kolumner för att definiera en specifik vy.

Tillgänglig

Kan användas

Gantt-scheman med hög kvalitet:    Skapa klara, färgade Gantt-scheman; anpassningsbara format för Gantt-scheman.

Tillgänglig

Kan användas

Sammanslutning    Tillämpa flera grupperade rader på en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Sortering    Sortera data i projektplanen efter slutanvändare.

Tillgänglig

Kan användas

Paketfilter    Möjlighet att filtrera projektplaner efter vilket värde som helst i planen.

Tillgänglig

Kan användas

Automatiskt schemalagda aktiviteter:    Ange uppgifter (läget) som ska schemaläggas automatiskt med motorn för schemaläggning av projekt.

Tillgänglig

Kan användas

Manuellt schemalagda aktiviteter:    Ange uppgifter som ska schemaläggas manuellt.

Tillgänglig

Kan användas

Länkfält    Skapa, redigera och ta bort aktivitets samband.

Tillgänglig

Kan användas

Zooma in/Zooma ut:    Använd zoomfunktionen i statusfältet för att snabbt ändra tids linje perspektivet i projektschemat.

Tillgänglig

Kan användas

Bläddra till aktivitet:    Markera en uppgift och flytta sedan uppgiften till Visa i Gantt-schemat.

Tillgänglig

Kan användas

Visa och redigera anpassade fält:    Visa och redigera metadata för projekt med hjälp av anpassade fält.

Tillgänglig

Kan användas

Projekt information:    Redigera fält och egenskaper för projekt nivån.

Tillgänglig

Kan användas

Redigera stora projekt:    Ingen begränsning av storleken på planer som kan redige ras.

Större projekt kan ha prestanda begränsningar men inga gränser är inbyggda.

Tillgänglig

Kan användas

Importera från en SharePoint-uppgiftslista:    Importera data från en SharePoint-projektuppgifts till en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Anslut till Project Server 2010:    Anslut till Project Server 2010.

Tillgänglig

Kan användas

Microsoft Office Fluent™-användar gränssnitt:    Öka produktiviteten med menyfliksområdet, ett flik gränssnitt för att snabbt hitta och använda Project-funktioner och-kontroller.

Tillgänglig

Kan användas

Validering i real tid:    Markera celldata som ogiltiga när du redigerar, i stället för när du har sparat och validerat.

Tillgänglig

Kan användas

Fel hantering:    Hantera ogiltiga data och presentera data i ett lättanvänt gränssnitt som hjälper dig att lösa problem.

Tillgänglig

Kan användas

Fyll nedåt:    Dra i cellens nedre högra hörn för att upprepa data i cellerna nedan.

Tillgänglig

Kan användas

Procent färdigt:    Markera aktivitets status som en procent andel av det tilldelade arbete som har slutförts.

Tillgänglig

Kan användas

Kostnads-och material resurstilldelningar:    Tilldela kostnads resurser eller material resurser till aktiviteter.

Tilldelningar kan inte göras via PWA, men tidigare uppgifter från Project Professional 2010 är skrivskyddade.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

InAktiva aktiviteter:    Markera en aktivitet som inaktiv.

I PWA är aktiviteter som marker ATS som inaktiva i Project Professional 2010 skrivskyddade.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Redigera huvud projekt:    Redigera huvud projekt.

I PWA är huvudprojekten skrivskyddade.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Länkar mellan projekt:    Skapa, redigera och ta bort en beroende relation med en aktivitet i ett annat projekt.

Det går inte att redigera länkar mellan projekt i PWA. Länkar mellan projekt som har skapats i Project Professional 2010 är skrivskyddade.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Tilldelning av sammanfattnings aktivitet:    Skapa en resurstilldelning för en sammanfattnings aktivitet.

Det går inte att skapa sammanfattnings aktivitets tilldelningar i PWA. Sammanfattnings aktivitets tilldelningar som har skapats i Project Professional 2010 är skrivskyddade i PWA.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Aktivitets kalendrar:    Definiera en anpassad kalender som är kopplad till en aktivitet.

I PWA kan inte aktivitets kalendrar användas och projekt planer som har skapats i Project Professional 2010 som innehåller aktivitets kalendrar är tillgängliga som skrivskyddade.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Project-Projektuppgifts listor i SharePoint 2010:    Godkänn status uppdateringar för aktivitets listor för Microsoft SharePoint Server 2010.

I Project Professional 2010 är status uppdateringar för projekt aktivitets listor synkroniserade/dubbelriktade med SharePoint Server 2010 efter att planen har publicerats. I PWA är status uppdateringar för projekt aktivitets lista envägs och utförs bara från projekt aktivitets listan för SharePoint till PWA.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Redigera del projekt:    Redigera under projekt i ett huvud projekt.

I PWA kan inte under projekt läggas till i ett projekt och huvud projekt är skrivskyddade. Under projekt kan redige ras separat från ett huvud projekt.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Tids gränser för aktivitet:    Skapa tids gränser för en aktivitet.

I PWA visas tids gränser, men det går inte att skapa.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Redigera aktivitets typ:    Redigera en aktivitets typ.

Aktivitets typen i PWA är inte ett redigerbart fält.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

STRUKTUR koder:    Definiera anpassade struktur koder för egna arbets uppgifter.

I PWA stöds anpassade koder men ändring av kod definitionen är inte.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

Skapa original planer:    Skapa en original Plans bas linje för den aktuella projektplanen.

Original planer som skapats i Project Professional 2010 kan granskas i PWA som skrivskyddat.

Begränsat eller skrivskyddat

Tillgänglig

TidsÖdande redigering:    Redigera abonnemang och arbeta efter dag för dag.

Tidsfasade data i manuellt schemalagda aktiviteter kan granskas i PWA som skrivskyddat.

Begränsat eller skrivskyddat

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigera tidsfasade värden för manuellt schemalagda aktiviteter i PWA.

Tillgänglig

Fasta arbets uppgifter:    Definiera typen för en aktivitet som åtgärdat arbete.

I PWA kan inte uppgifter skapas som åtgärdat arbete och projekt planer som har skapats i Project Professional 2010 som innehåller fasta arbets uppgifter är skrivskyddade i PWA.

Begränsat eller skrivskyddat

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigera en projektplan med fasta arbets uppgifter i PWA.

Tillgänglig

Insats beroende aktiviteter:    Redigera projekt som innehåller insats beroende aktiviteter.

I PWA kan du inte redigera det insats beroende fältet. En aktivitet vars insats beroende fält angavs i Project Professional 2010 beräknas då korrekt när det redige ras i PWA.

Begränsat eller skrivskyddat

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigera insats beroende uppgifter i PWA.

Tillgänglig

Tids linje    Skapa och anpassa vyn tids linje för att visualisera schema uppgifter och kommunicera med intressenter.

Tillgänglig

Team planering:    Dra och släpp resurser i en interaktiv resursvy för att förenkla komplexa resurs scenarier.

Tillgänglig

Resurs utjämning:    Identifiera och åtgärda scenarier för resursanvändning med hjälp av olika automatiska funktioner för resurs utjämning.

Tillgänglig

Redigera tilldelnings fält:    Redigera tilldelningsvyer.

Tillgänglig

Klistra in med uppgifts hierarki:    Klistra in hierarkisk information som är inkluderad, till exempel indrag.

Tillgänglig

Vyn nätverks diagram:    Visa, redigera, skapa och ta bort uppgifter i en trädvy.

Tillgänglig

Vyn aktivitets formulär:    Visa, redigera, skapa och ta bort uppgifter i en formulärvy.

Tillgänglig

Dialog rutan aktivitets information:    Visa aktivitets information med hjälp av ett dialog gränssnitt.

Tillgänglig

Tomma (null) aktiviteter:    Skapa tomma rader (tomma, null, aktiviteter) i en projektplan.

Tillgänglig

Automatisk beräkning:    Schemalägg hela projektplanen, i stället för bara den aktuella aktiviteten, utan att trycka på beräkna eller F9.

Tillgänglig

Textformatering:    Ändra textformatering med hjälp av färger och format.

Tillgänglig

Redigera kalendrar:    Redigera kalendrar för dina projekt.

Tillgänglig

Definiera lokala anpassade fält:    Definiera lokala anpassade fält efter användare.

Obs!:  I PWA kan bara användare med administratörs behörighet definiera lokala anpassade fält.

Tillgänglig

Dela aktiviteter:    Dela aktiviteter och visa dem som delade i Gantt-schemat.

Tillgänglig

Backstage-vy:    Du kan snabbt komma åt projekt verktyg, mallar och program alternativ genom att använda den nya Microsoft Office Backstage-vyn.

Tillgänglig

Tilldelnings enheter:    Ändra procent andelarna för varje resurs.

Tillgänglig

Aktivitets kontroll:    Få analys och intuitiv vägledning för att lösa schemaläggnings konflikter, som du kan välja om du vill använda.

Tillgänglig

Redigera offline:    Redigera projektplaner när du inte är ansluten till Project Server 2010.

Tillgänglig

Information om förbättringar av PWA-funktioner i Project Server 2010 Service Pack 1 finns i microsoft Project 2010 blogg inlägg, Service Pack 1 för Microsoft Project och Project Server 2010.

Information om hur du installerar Project Server 2010 Service Pack 1 finns i distribuera Service Pack 1 för Project Server 2010.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×