Office
Logga in

Problem med anpassade profiler som kan uppstå när du uppgraderar till SharePoint 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I SharePoint 2013 finns ett nytt användargränssnitt som både är lätt, snabbt och flytande. Gränssnittet använder nya CSS-format, teman och huvudsidor. Om du vill kunna använda de nya funktionerna måste du uppgradera till det nya gränssnittet. De signifikanta ändringarna som görs för att stöda det nya gränssnittet kan bryta uppgraderingen av vissa scenarion där du använder en personlig profil.

I SharePoint 2010 kan du anpassat din webbplats på ett av flera sätt. Du kanske har anpassat den genom att:

 • Tillämpa en anpassad formatmall som åsidosätter standardformaten i SharePoint.

 • Tillämpa ett anpassad tema (THMX-fil) på din webbplats.

 • Kopiera och ändra en av SharePoint-huvudsidorna utan konfiguration.

 • Skapa en helt ny anpassad huvudsida i en publiceringswebbplats, där en anpassad sida använder anpassade format och refereras till av anpassade sidlayouter.

När du uppgraderar din webbplatssamling till SharePoint 2013 fungerar inte den här typen av anpassningar som de är eftersom standard CSS-format, teman och huvudsidor har ändrats. I stället måste du återskapa din personliga profil med nya format, teman eller huvudsidor i SharePoint 2013 och sedan tillämpa den nya designen på den uppgraderade webbplatssamlingen.

Ändringar i SharePoint-format, teman och huvudsidor krävdes för att skapa ett snabbare och mer flytande användargränssnitt. Dessutom blir kommande uppgraderingar mer förutsägbara.

Därför om webbplatssamlingen innehåller anpassade profilering rekommenderar vi att, innan du uppgraderar måste du först skapa en utvärderingswebbplatssamling där du kan testa och återskapa din anpassade profilering i en miljö med SharePoint 2013. Mer information om en utvärderingswebbplatssamling finns i Uppgradera en webbplatssamling.

I följande avsnitt finns en lista med profilproblem som kan uppstå när du uppgraderar till SharePoint Online 2013.

Överst på sidan

Anpassad CSS

Det vanligaste sättet att anpassa anpassade profiler på en SharePoint 2010-webbplats är att skapa en ny CSS-fil som innehåller format som åsidosätter de förinställda SharePoint-formaten.

I SharePoint 2013 är det nya användargränssnittet både snabbare och mer flytande tack vare de fundamentala ändringar i hur CSS implementeras:

 • CSS-filstorleken har minskat.

 • Kapsling av CSS-väljare är begränsad.

 • CSS-arv används närhelst det är möjligt.

 • Klasser definieras endast på ett ställe.

 • Relaterade klasser är grupperade i CSS-filen.

 • Inbäddade format och !mportant -deklarationer används inte eftersom de inte kan åsidosättas.

 • Format använder en konsekvent struktur och regler för namngivning.

I SharePoint 2013 använder format en konsekvent struktur och regler för namngivning.

Namndel

MS -

<funktion>-

<namn>

Förklaring

Indikerar att det här är en Microsoft-klass.

Det namn på funktionen som objektet är kopplat till, eller ”kärna” om det används som en del av kärngränssnittet.

Ett beskrivande namn på ett objekt som en rubrik, länk, etc.

På grund av ändringarna i hur CSS implementeras i SharePoint 2013 tillämpas inte anpassade CSS-format på din webbplats när du uppgraderar. Du kan lösa det här genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering och sedan använda den som en miljö där du kan identifiera nya SharePoint 2013-format som du måste åsidosätta. Skapa en ny CSS-fil för de här formaten och tillämpa sedan den CSS på din uppgraderade webbplats.

Överst på sidan

Anpassat tema

I SharePoint 2010 kan du skapa en THMX-fil med ett Office-program som PowerPoint 2010. Du kan sedan ladda upp den temafilen till SharePoint 2010 och tillämpa den på din webbplats.

Temamotorn har förbättrats i SharePoint 2013 och gjort temahantering kraftfullare och flexiblare, och så att teman enklare kan uppgraderas i framtiden. Temamodellerna använder kommentarskod i CSS och ersätter sedan delar av CSS baserat på parametrar som teckensnitt och färgscheman som slutanvändaren väljer. Teman i SharePoint 2013 definieras av XML-filer:

 • SPColor.xml definierar färgpaletten, där platserna nu har semantiska namn så att det framgår tydligare vilka UI-element som påverkas när du ändrar ett färgvärde. Dessutom har teman nu stöd för inställning av ogenomskinlighet.

 • SPFont.xml definierar teckensnittsschemat och har stöd för flera språk, webbsäkra teckensnitt och webbteckensnitt.

Att uppgradera en THMX-fil från SharePoint 2010 till SharePoint 2013 stöds dock inte. Om du tillämpade ett anpassat tema på din SharePoint 2010-webbplats ligger temafilen fortfarande kvar när du uppgraderar till SharePoint 2013 men temat är inte längre tillämpat på webbplatsen och webbplatsen återgår i stället till standardtemat.

Det här löser du genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering och sedan återskapa temat med hjälp av de nya temafunktionerna i SharePoint 2013. Mer information om nya teman finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Kopiera och ändra en av de huvudsidorna utan konfiguration

Ett vanligt sätt att göra mindre anpassningar av användargränssnittet i SharePoint 2010 är att kopiera och ändra en av de huvudsidorna utan konfiguration. Du kanske ändrar huvudsidan om du till exempel vill ta bort eller dölja funktioner för slutanvändaren.

När du uppgraderar din SharePoint 2010-webbplats till SharePoint 2013 återställs dock sidan till den förinställda huvudsidan i SharePoint 2013. Därmed visas inte webbplatsen med dess anpassade profil efter uppgraderingen. Den anpassade huvudsidan som du skapade i SharePoint 2010 ligger fortfarande kvar på webbplatsen men du bör inte tillämpa den gamla sidan på den nya webbplatsen eftersom den nya webbplatsen då inte återges som du har förväntat dig.

De förinställda huvudsidorna har ändrats för att stödja det nya användargränssnittet i SharePoint 2013. Av den anledningen kan du inte tillämpa en huvudsida som har skapats i SharePoint 2010 på en webbplats i SharePoint 2013.

Det här kan du lösa genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering och sedan återskapa huvudsidan på SharePoint 2013-webbplatsen. När du har kontrollerat att den nya huvudsidan fungerar som den ska flyttar du huvudsidan till den nya webbplatssamlingen och tillämpar den på webbplatsen. Om det är publiceringswebbplatser kan du använda Design Manager för att exportera och sedan importera huvudsidan som en del av ett designpaket. Annars kan du flytta huvudsidan som en del av en lösning i begränsat läge eller genom att ladda upp filen i galleriet för huvudsidor.

Överst på sidan

Anpassad huvudsida på en publiceringswebbplats

Om du vill ha en fullständigt profilerad webbplats som ett intranät för intern kommunikation kan du använda en publiceringswebbplats med en fullständigt anpassad huvudsida och anpassade sidlayoter som finns bifogade i den anpassade huvudsidan.

När du uppgraderar din SharePoint 2010-webbplats till SharePoint 2013 återställs dock sidan till den förinställda huvudsidan i SharePoint 2013. Därmed visas inte webbplatsen med dess anpassade profil efter uppgraderingen. Den anpassade huvudsidan och sidlayouterna som du skapade i SharePoint 2010 ligger fortfarande kvar på webbplatsen men du bör inte tillämpa den gamla sidan på den nya webbplatsen eftersom den nya webbplatsen då inte återges som du har förväntat dig.

Det här kan du lösa genom att först skapa en webbplatssamling för utvärdering som är en publiceringswebbplats och sedan återskapa huvudsidan på SharePoint 2013-webbplatsen. När du har bekräftat att den nya huvudsidan fungerar som den ska exporterar du huvudsidan som en del av ett designpaket, importerar designpaketet till den nya webbplatssamlingen och tillämpar sedan den nya huvudsidan på webbplatsen.

Anpassade innehållsplatshållare på en anpassad huvudsida

Viktigt!: Om din anpassade huvudsida innehåller en anpassad innehållsplatshållare och om anpassade sidlayouter också innehåller den här anpassade innehållsplatshållaren kan ett fel förhindra din webbplats startsida från att återges överhuvudtaget efter uppgraderingen. Efter uppgraderingen ser du då i stället felmeddelandet ”Det har uppstått ett oväntat fel.”

Du kan ta reda på om du har det här problemet genom att skapa en webbplatssamling för utvärdering som också är en publiceringswebbplats och sedan lägga huvudsidan på SharePoint 2013-huvudsidan utan konfiguration. Om webbplatsen fortfarande återges har du inte det här problemet. Om webbplatsen inte visas och du får ett ”oväntat fel” med ett korrelations-ID har du antagligen det här problemet.

Lös problemet genom att göra följande:

 1. Skapa en webbplatssamling för utvärdering som är en publiceringswebbplatssamling.

 2. Skapa en ny SharePoint 2013-huvudsida.

 3. Lägg till den anpassande innehållsplatshållaren på 2013-huvudsidan.

 4. Tillämpa den nya huvudsidan på den här webbplatsen.

 5. Skapa en sidlayout som inte innehåller den anpassade innehållsplatshållaren. Sidlayouten kopplas till den nya huvudsidan som har tillämpats på webbplatsen.

 6. Ändra så att alla sidor som använder den gamla sidlayouten använder den nya sidlayouten. Du kan göra det manuellt genom att redigera varje sida enskilt i webbläsaren och använda alternativet i menyfliksområdet, eller genom programmering med klientsidans objektsmodell som även fungerar för Office 365.

 7. Ta bort den gamla sidlayouten som innehåller den anpassade innehållsplatshållaren.

Vi rekommenderar att du inte lägger till anpassade innehållsplatshållare på din anpassade huvudsida eller i dina sidlayouter.

Mer information finns i

Konfigurera webbplatssamlingsversionen och uppgradera inställningar

Uppgradera en webbplatssamling

Anpassade filer som påträffas vid hälsokontroll av webbplatssamling

Innehållstyper i konflikt påträffades under hälsokontroll av webbplatssamling

Överordnade innehållstyper saknas under hälsokontroll av webbplatssamling

Hälsokontroll av webbplatssamling visar att webbplatsmallar saknas

Felsöka uppgraderingsproblem med webbplatssamling

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×