Problem: Verifiera en XML-mappning för export

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följande problem kan uppstå när du vill kontrollera att XML-mappningen tillåter export av XML-data.

Vilket problem vill du lösa?

Problem: Jag får ett meddelande om att kartan inte kan exporteras.

Problem: Jag får ett meddelande om att mappningen kan exporteras men vissa obligatoriska element som inte är mappade.

Problem: Ett meddelande visas om att mappningen inte kan exporteras.

En XML-mappning kan inte exporteras om det mappade elementets relation till andra element inte kan bevaras. Denna relation kan inte bevaras på grund av följande:

 • Schemadefinitionen för ett mappat element finns i en sekvens där följande gäller:

  • Attributet maxoccurs är inte lika med 1.

  • Sekvensen har fler än ett direkt underordnat element definierat, eller så har den en annan sammansättning som direkt underordnad.

 • Icke upprepande element på samma nivå med samma upprepande överordnade element mappas till olika XML-tabeller.

 • Flera upprepande element mappas till samma XML-tabell, och upprepningen definieras inte av något överordnat element.

 • Underordnade element från olika överordnade element mappas till samma XML-tabell.

Innehållet i en XML-mappning kan heller inte exporteras om mappningen innehåller någon av följande XML-schemakonstruktioner:

 • Lista över listor     En objektlista innehåller en annan objektlista.

 • Denormalized data    En XML-tabell innehåller ett element som har definierats i schemat ska ske en gång (attributet maxoccurs har värdet 1). När du lägger till ett element i en XML-tabell fylls tabellkolumnen med flera instanser av elementet.

 • Alternativ     Detta är ett mappat element som utgör en del av en <choice>-schemakonstruktion.

Mer information finns i Exportera XML-data.

Överst på sidan

Problem: Ett meddelande visas om att mappningen kan exporteras men att vissa obligatoriska element inte har mappats.

Meddelandet kan visas av flera orsaker:

 • XML-mappningen som hör till den här XML-tabellen innehåller ett eller flera obligatoriska element som inte har mappats till XML-tabellen.

  I den hierarkiska listan över element i åtgärdsfönstret XML-källa visas obligatoriska element med en röd asterisk i det övre högra hörnet på ikonen som finns till vänster om respektive element. Du mappar ett obligatoriskt element genom att dra det till den plats där det ska finnas i kalkylbladet.

 • Elementet har en rekursiv struktur.

  Ett vanligt exempel på en rekursiv struktur är en hierarki med anställda och chefer där samma XML-element har kapslats på flera nivåer. Även om du har mappat alla element i åtgärdsfönstret XML-källa, stöder inte Excel rekursiva strukturer som är mer än en nivå djupa och därför kan alla element inte mappas.

 • XML-tabellen har ett blandat innehåll.

  Blandat innehåll kan finnas när ett element innehåller ett underordnat element och enkel text utanför det underordnade elementet. Ett vanligt fall är där formateringstaggar (till exempel för fetstil) används för att markera data inom ett element. Även om det underordnade elementet (om Excel stöder detta) kan visas, försvinner textinnehållet när data importeras och är inte tillgängligt när data exporteras, och därför kan det inte returneras.

Mer information finns i Exportera XML-data.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×