Presentera information i ett börskursdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som namnet antyder används ett börskursdiagram främst för att illustrera kursförändringar för börsnoterade aktier. Du kan emellertid också använda den här diagramtypen för vetenskapliga data och till exempel visa genomsnittliga temperaturförändringar per dag eller per år.

Om du i ett börskursdiagram visar hur aktiekurserna förändras kan du även infoga omsättningen.

Formaterat börskursdiagram

Artikelinnehåll

Lär dig mer om att rita ett börskursdiagram

Skapa ett börskursdiagram:

Spara ett diagram som mall

Lär dig mer om att rita ett börskursdiagram

Det är väldigt viktigt hur du strukturerar börskursdata i kalkylbladet. Om du exempelvis vill skapa ett enkelt högsta-lägsta-sista-diagram måste du ordna informationen i kolumner i denna ordning och med rubrikerna Högsta, Lägsta och Sista.

Börskursdiagram

Ett börskursdiagram som mäter volym också visar två lodräta (värde) axlar. Den lodräta axeln till vänster visar volymen för stocks handel och den lodräta axeln till höger på aktiekurser.

Volym-Högsta-Lägsta-Sista-diagram med två lodräta axlar

Du kan välja en av följande undertyper för börskursdiagrammet:

 • Högsta-Lägsta-Sista    Det här diagrammet används ofta för att illustrera börskurser. Tre serier med värden i följande ordning krävs: högsta, lägsta och sista.

  Diagramtypen Högsta-Lägsta-Sista

 • Första-Högsta-Lägsta-Sista    För den här typen av börskursdiagram krävs fyra serier med värden i rätt ordning (första, högsta, lägsta och sista).

  Diagramtypen Första-Högsta-Lägsta-Sista

 • Volym-Högsta-Lägsta-Sista    För den här typen av diagram krävs fyra serier med värden i rätt ordning (volym, högsta, lägsta och sista). Den används för att mäta volymen med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volymen och en annan för börskurserna.

  Diagramtypen Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista

 • Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista    För den här typen av diagram krävs fem serier med värden i rätt ordning (volym, första, högsta, lägsta och sista).

  Diagramtypen Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista

Överst på sidan

Skapa ett börskursdiagram:

Formaterat börskursdiagram

Så hur vi skapa ett diagram? Följande procedur hjälper dig att skapa ett börskursdiagram med liknande resultat. För det här diagrammet används kalkylblad exempeldata. Du kan kopiera dessa data till kalkylbladet eller du kan använda dina egna data.

 1. Kopiera kalkylbladsdata exemplet till ett tomt kalkylblad eller öppna kalkylbladet som innehåller de data som ska ritas i ett börskursdiagram.

  Kopiera data från exempelkalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen

   Markera ett exempel i hjälpen

  3. Tryck på CTRL+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   A

   B

   C

   D

   E

   Dat e

   Volum e

   Höga. h

   Lo w

   St e

   1-Jan-07

   41 301

   27,20

   23,49

   25,45

   2-Jan-07

   35 203

   25,03

   19,55

   23,05

   3-Jan-07

   27 908

   19,05

   15,12

   17,32

   4-Jan-07

   29 567

   20,33

   17,84

   20,45

   5-Jan-07

   25 895

   18,56

   16,33

   17,35

 2. Markera de data som du vill visa i diagrammet.

 3. Klicka på Andra diagram i gruppen Diagram på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på Volym-Högsta-Lägsta-Sista under Börskursdiagram.

 5. Klicka på diagramområde för diagrammet.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 6. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  För våra börskursdiagrammet används formatet 26.

 7. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design och välj önskad diagramlayout.

  Snabblayout i menyfliksområdet i Excel

  För våra börskursdiagrammet används Layout 4.

 8. Om du vill ändra diagrammets storlek markerar du önskad storlek i rutorna Figurhöjd och Figurbredd i gruppen Storlek på fliken Format och trycker sedan på RETUR.

  I exempeldiagrammet används 5 tum för såväl figurhöjd som figurbredd.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 9. Klicka på diagramrubriken i diagrammet och ange sedan en text.

  I exempeldiagrammet har Aktiefond angetts.

 10. Om du vill göra diagramrubriken mindre högerklickar du på rubriken och anger sedan en storlek i rutan Teckenstorlek på snabbmenyn.

  I exempeldiagrammet används 14.

 11. Om du vill använda ett särskild formatering för ritytan och diagramyta, klicka på det diagramelement eller välja från en lista med diagramelement (flikenLayout, gruppen Aktuell markering, Diagramelement rutan) och gör sedan följande:

  1. Klicka på knappen Mer Bild av knapp i gruppen Figurformat på fliken Format, och klicka sedan på den effekt som ska användas.

   Figurformat på menyflik i Excel

   För våra börskursdiagrammet används vi Små effekt - dekorfärg 3 för ritytan och Små verkan - dekorfärg 6 i diagramområdet.

 12. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   I exempeldiagrammet används temat Office.

Överst på sidan

Spara ett diagram som mall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på diagrammet som du vill spara som mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Såvida du inte anger någon annan mapp sparas mallfilen (CRTX) i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i både dialogrutan Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, dialogruteikonen Bild av knapp ) och dialogrutan Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Återanvända favoritdiagram med hjälp av mallar.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och de färger som användes när du sparade diagrammet som en mall. När du använder diagrammallen för att skapa ett nytt diagram i en annan arbetsbok används diagrammallens färger, inte färgerna i arbetsbokens dokumenttema. Om du vill använda dokumenttemats färger i stället för diagrammallens färger högerklickar du på diagramområde och klickar sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×