Presentera data som ett diagram eller en kurva

Viktigt!   Om Microsoft Office Excel 2007 är installerat på datorn kan du utnyttja de avancerade diagrammöjligheterna i Microsoft Office 2007-systemet. Om Office Excel 2007 inte är installerat öppnas Microsoft Graph när du skapar ett nytt diagram i Microsoft Office Word 2007. Då visas ett diagram med tillhörande data i en tabell som kallas ett datablad. Du kan skriva egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet eller klistra in data från ett annat program i databladet.

Artikelinnehåll

Om diagram och kurvor i Word 2007

Välja diagramtyp och infoga data

Ordna data för ett diagram

Om diagram och kurvor i Word 2007

I Office Word 2007 finns många olika typer av diagram som du kan använda för att informera din målgrupp om lagernivåer, organisationsförändringar, försäljningssiffror och mycket annat. Diagrammen är helt integrerade i Office Word 2007. Om Excel finns installerat kan du skapa Excel-diagram i Word genom att klicka på knappen Diagram i menyfliksområdet (fliken Infoga, gruppen Illustrationer), och sedan använda diagramverktygen för att ändra eller formatera diagrammet. De diagram du skapar bäddas in i Office Word 2007, och diagramdata lagras i ett Excel-kalkylblad som ingår i Word-filen.

Obs!   Menyfliksområdet är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Du kan också kopiera ett diagram från Excel till Office Word 2007. När du kopierar ett diagram kan det antingen vara inbäddat som statiska data eller länkat till arbetsboken. För diagram som är länkade till en arbetsbok som du har tillgång till, kan du ange att det automatiskt ska kontrolleras om den länkade arbetsboken har ändrats varje gång diagrammet öppnas.

Obs!   Om du arbetar i kompatibilitetsläge i Word kan du infoga ett diagram genom att använda Microsoft Graph i stället för Excel.

Du kan lägga till ett diagram i dokumentet på två olika sätt:

 • Du kan infoga ett diagram i ett dokument genom att inbäddat objekt det.    När du bäddar in data från ett Excel-diagram i Word, redigerar du data i Office Excel 2007, och kalkylbladet sparas med Word-dokumentet.

 • Du kan klistra in ett Excel-diagram i presentationen och länka till data i Office Excel 2007    När du kopierar ett diagram från Office Excel 2007 och klistrar in det i dokumentet, länkas data i diagrammet till Excel-kalkylbladet. Excel-kalkylbladet är ett separat dokument och sparas inte med Word-dokumentet. Eftersom Excel-kalkylbladet inte ingår i Word-dokumentet, måste du i detta fall göra ändringarna i det länkade kalkylbladet i Office Excel 2007 om du vill ändra uppgifterna.

Diagram med exempeldata

Ett diagram i Word som består av exempeldata från ett Excel-kalkylblad

Meddelanden  

Överst på sidan

Välja diagramtyp och infoga data

Infoga ett diagram genom att bädda in det i din presentation

Gör så här om du vill bibehålla de data som hör till diagrammet i Word:

 1. Klicka på den plats i Word där du vill infoga diagrammet.

 2. Klicka på Diagram i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

 3. Klicka på ett diagram i dialogrutan Infoga diagram och klicka sedan på OK.

  Office Excel 2007 öppnas i ett delat fönster och exempeldata visas i ett kalkylblad.

  Exempeldata för diagram

 4. I Excel byter du ut exempeldata genom att klicka i en cell i kalkylbladet och skriva önskade data.

  Du kan även byta ut exemplen på axeletiketter i Kolumn A och förklaringsposten i Rad 1.

  Obs!   När du uppdaterar kalkylbladet uppdateras automatiskt diagrammet i Word med de nya uppgifterna.

 5. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel och klicka sedan på Spara som.

 6. Välj i listan Spara i i dialogrutan Spara som den mapp eller enhet där du vill spara kalkylbladet.

  Tips   Om du vill spara kalkylbladet i en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp Bild av knapp.

 7. Skriv ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel och klicka sedan på Stäng.

Klistra in ett Excel-diagram i dokumentet och länka till data i Excel

Du kan skapa ett Excel-kalkylblad som är länkat till ett Word-dokument. När du uppdaterar data i Excel-kalkylbladet, uppdateras också data i Word-dokumentet.

Gör så här om du vill länka till data i ett externt Office Excel 2007-kalkylblad. Skapa och kopiera diagrammet i Office Excel 2007 och klistra sedan in det i Word-dokumentet. När du uppdaterar data i Office Excel 2007 uppdateras även diagrammet i Word.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på dess ram och klicka sedan på Klipp ut på fliken Start, gruppen Urklipp.

  Diagrammet tas bort, men data finns kvar i Excel.

 2. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knappen Inklistringsalternativ visar att diagrammet är länkat till data i Excel.

 4. Spara Word-dokumentet med diagrammet som är länkat till data i Excel.

  När du öppnar Word-dokumentet på nytt klickar du på Ja för att uppdatera Excel-data.

Obs!   Du kan också skapa visuella framställningar av information genom att använda SmartArt-grafik. Läs mer om detta i Skapa SmartArt-grafik

Överst på sidan

Ordna data för ett diagram

I de flesta diagram, till exempel stapeldiagram, kan du visa data som är ordnade i rader och kolumner i ett Excel-kalkylblad i diagrammet. Vissa diagramtyper, till exempel cirkel- eller bubbeldiagram, krävs att data ordnas på ett visst sätt.

För diagramtyp

Ordna data

Kolumn

Stapel

Linje

Yta

Funktionsyta

Polär

I kolumner eller rader, exempelvis:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Eller:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Cirkel

Ring

(med en serie)

I en kolumn eller rad med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

B

2

C

3

Eller:

A

B

C

1

2

3

Cirkel

Ring

(med mer än en serie)

I flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med dataetiketter, till exempel:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Eller:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (punkt)

Bubbla

I kolumner med x-värden i den första kolumnen och motsvarande y-värden och/eller bubbelstorleksvärden i intilliggande kolumner, till exempel:

X

Y

Bubbelstorlek

1

2

3

4

5

6

Lager

I kolumner eller rader i följande ordning, med namn eller datum som etiketter:

högsta värden, lägsta värden och avslutningsvärden, exempelvis:

Datum

Högsta

Lägsta

Avslut

2002-01-01

46,125

42

44,063

Eller:

Datum

2002-01-01

Högsta

46,125

Lägsta

42

Avslut

44,063

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk