Presentera data i ett Gantt-schema

Presentera data i ett Gantt-schema

Behöver du visa status för ett enkelt projektschema med ett Gantt-schema? Det finns ingen fördefinierad Gantt-schematyp i Excel, men du kan simulera en genom att anpassa ett liggande stapeldiagram så att det visar start- och slutdatum för aktiviteter, så här:

Obs!: I Excel-Gantt-scheman används i regel dagar som tidsenhet längs den vågräta axeln.

Exempel på simulerat Gantt-schema
Exempel på simulerat Gantt-schema i Excel 2016 och 2013
Simulerat Gantt-schema i Excel
Exempel på simulerat Gantt-schema i Excel 2010 och 2007

Med hjälp av följande procedur kan du skapa ett Gantt-schema. För det här schemat använde vi de kalkylbladsexempeldata som visas nedan. Du kan också använda egna data, förutsatt att du använder samma kolumnrubriker och kalkylbladsstruktur.

Tips: Om projektet har ett mer komplicerat schema och du vill visa beroendeförhållanden, kanske du ska skapa Gantt-schemat i Microsoft Project i stället.

Så här skapar du ett Gantt-schema som i exemplet ovan, som visar framsteg i aktiviteterna i dagar:

 1. Skapa följande data i ett Excel-kalkylblad.

  exempeltabelldata för Gantt-schemat

  Om dina data finns i ett sammanhängande cellområde markerar du någon av cellerna i området så tar du med alla data i området.

  Om dina data inte finns i ett sammanhängande cellområde markerar du cellerna medan du håller ned Ctrl.

  Tips: Om du inte vill ta med vissa rader eller kolumner med data kan du dölja dem i arbetsbladet. Läs mer om att markera data för schemat.

 2. Klicka på Infoga > Infoga kolumn eller stapeldiagram > Liggande stapeldiagram.

  Staplad liggande stapel i Excel 2016

 3. Härnäst ska vi formatera det liggande stapeldiagrammet så att det liknar ett Gantt-schema. Högerklicka i diagrammet på den första dataserien (delen Start av den blå stapeln) och klicka på Fyllning > Ingen fyllning.

  liggande stapeldiagram i 2D

 4. Om du inte vill ha förklaringen eller diagramrubriken kan du klicka på den och trycka på DELETE.

 5. Vi ska också vända på aktivitetsordningen så att den börjar med Aktivitet 1. Högerklicka på den lodräta axeln (Aktiviteter) och klicka i rutan Formatera axel > Kategorier i omvänd ordning.

 1. I e-postmeddelandet klickar du på fliken Infoga och i gruppen Illustrationer klickar du på Schema.

 2. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på Stapel > Staplad liggande stapel, och klickar sedan på OK.

  Excel öppnas i ett delat fönster: där visas exempeldata i ett kalkylblad.

 3. Du kan ersätta exempeldata med egna data. Om du vill göra det klickar du helt enkelt i fönstret och börjar redigera exempeldata.

  Exempeldata för diagram
 4. Du kan också ersätta exempelaxeletiketterna i kolumn A och förklaringspostnamnet i rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Outlook automatiskt med samma nya data.

 5. Som ett alternativ kan du välja att spara kalkylbladet.

Med hjälp av följande procedur kan du skapa ett Gantt-schema. För det här schemat använde vi de kalkylbladsexempeldata som visas nedan. Du kan också använda egna data, förutsatt att du använder samma kolumnrubriker och kalkylbladsstruktur.

Tips: Om projektet har ett mer komplicerat schema och du vill visa beroendeförhållanden, kanske du ska skapa Gantt-schemat i Microsoft Project i stället.

Så här skapar du ett Gantt-schema som i exemplet ovan, som visar framsteg i aktiviteterna i dagar:

 1. Skapa följande data i ett Excel-kalkylblad.

  exempeltabelldata för Gantt-schemat

  Om dina data finns i ett sammanhängande cellområde markerar du någon av cellerna i området så tar du med alla data i området.

  Om dina data inte finns i ett sammanhängande cellområde markerar du cellerna medan du håller ned Ctrl.

  Tips: Om du inte vill ta med vissa rader eller kolumner med data kan du dölja dem i arbetsbladet. Läs mer om att markera data för schemat.

 2. Klicka på Infoga > Infoga stapeldiagram > Staplad liggande stapel.

  diagramalternativ i menyfliksområdet

 3. Härnäst ska vi formatera det liggande stapeldiagrammet så att det liknar ett Gantt-schema. Högerklicka i diagrammet på den första dataserien (delen Start av den blå stapeln) och klicka på Fyllning > Ingen fyllning.

  liggande stapeldiagram i 2D

 4. Om du inte vill ha förklaringen eller diagramrubriken kan du klicka på den och trycka på DELETE.

 5. Vi ska också vända på aktivitetsordningen så att den börjar med Aktivitet 1. Högerklicka på den lodräta axeln (Aktiviteter) och klicka i rutan Formatera axel > Kategorier i omvänd ordning.

 1. I e-postmeddelandet klickar du på fliken Infoga och i gruppen Illustrationer klickar du på Schema.

 2. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på Stapel > Staplad liggande stapel, och klickar sedan på OK.

  Excel öppnas i ett delat fönster: där visas exempeldata i ett kalkylblad.

 3. Du kan ersätta exempeldata med egna data. Om du vill göra det klickar du helt enkelt i fönstret och börjar redigera exempeldata.

  Exempeldata för diagram
 4. Du kan också ersätta exempelaxeletiketterna i kolumn A och förklaringspostnamnet i rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Outlook automatiskt med samma nya data.

 5. Som ett alternativ kan du välja att spara kalkylbladet.

Med hjälp av följande procedur kan du skapa ett Gantt-schema. För det här schemat använde vi de kalkylbladsexempeldata som visas nedan. Du kan också använda egna data, förutsatt att du använder samma kolumnrubriker och kalkylbladsstruktur.

 1. Skapa följande data i ett Excel-kalkylblad.

  exempeltabelldata för Gantt-schemat

  Om dina data finns i ett sammanhängande cellområde markerar du någon av cellerna i området så tar du med alla data i området.

  Om dina data inte finns i ett sammanhängande cellområde markerar du cellerna medan du håller ned Ctrl.

 2. Klicka på Stapel i gruppen Diagram på fliken Infoga.

 3. Under 2D-liggande klickar du på Staplad liggande stapel.

 4. Klicka på diagramområde för diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 5. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Diagramformat i menyfliksområdet i Excel

 6. På fliken Format i gruppen Aktuell markering i listrutan Diagramelement väljer du alternativet Serie "Dagar från start".

  Listrutan Diagramelement
 7. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 8. Klick på Fyll > Ingen fyllning > Stäng.

 9. Klicka på förklaringen i diagrammet och tryck sedan på DELETE.

 10. På fliken Format i gruppen Aktuell markering i listrutan Diagramelement väljer du alternativet Lodrät kategoriaxel.

 11. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 12. I dialogrutan Formatera axel under Alternativ för axel väljer du kryssrutan Kategorier i omvänd ordning och klickar sedan på Stäng.

  Dialogrutan Formatera axel
 13. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

 1. I e-postmeddelandet klickar du på fliken Infoga och i gruppen Illustrationer klickar du på Schema.

 2. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på Stapel > Staplad liggande stapel, och klickar sedan på OK.

  Excel öppnas i ett delat fönster: där visas exempeldata i ett kalkylblad.

 3. Du kan ersätta exempeldata med egna data. Om du vill göra det klickar du helt enkelt i fönstret och börjar redigera exempeldata.

  Exempeldata för diagram
 4. Du kan också ersätta exempelaxeletiketterna i kolumn A och förklaringspostnamnet i rad 1.

  Obs!: När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet i Outlook automatiskt med samma nya data.

 5. Som ett alternativ kan du välja att spara kalkylbladet.

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Spara ett diagram som en mall

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×