PowerShell för Office 365-administratörer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Letar du efter ett Office 365-administrationsverktyg för att automatisera återkommande uppgifter? Eller vill du kanske få tillgång till ytterligare funktioner som inte är tillgängliga i administrationscentret för Office 365? Då är PowerShell för Office 365 rätt för dig.

Vad är PowerShell och varför ska jag använda det?

PowerShell (kallas även Windows PowerShell eller Microsoft PowerShell) är en kommandoraden miljö som är utformade för systemadministration av. PowerShell kan du styra och automatisera administrationen av Windows-operativsystemet, server-program och molnbaserade tjänster, till exempel Office 365.

Den mest grundläggande delen av PowerShell kallas för en cmdlet (uttalas kommand-lett). Med cmdletar kan du få saker gjorda i Office 365. Du kan till exempel lägga till användare i din Office 365-organisation, hantera Office 365-licenstilldelningar och skapa listor över vilka postlådor som är inaktiva.

Du kan sätta ihop flera cmdletar i en uppsättning kommandon som du kan köra samtidigt, eller så kan du placera dem i en textfil för att skapa ett PowerShell-skript som du kan köra när som helst. Skript är väldigt bra för periodiska administrativa uppgifter, som att skapa månatliga rapporter om licenser som användare tilldelats eller aktiva postlådor.

PowerShell kompletterar administrationscentret för Office 365

Administrationscentret för Office 365 är en färdig lösning som spänner över hela administrationslivscykeln från installation till support. Administrationscentret för Office 365 har utformats för att hantera de vanligaste administrationsuppgifterna, som att lägga till och redigera användare och ändra vanliga tjänstinställningar.

Det finns dock situationer där PowerShell för Office 365 kan spara mycket tid och arbete. Här är några exempel:

 • Lägga till eller redigera ett stort antal användare

 • Använda flera filter för att sortera data

 • Exportera data, till exempel användarlistor och grupper

Du måste dessutom använda PowerShell för att konfigurera en del inställningar som används mindre ofta.

Komma igång

Innan du börjar använda PowerShell för Office 365 finns det flera saker som du behöver göra för att säkerställa att du kan ansluta till Office 365-prenumerationen och de tjänster som du vill hantera.

Du måste vara administratör för Office 365

Om du inte är en Office 365-administratör kan du sluta här. Ungefär på samma sätt som du hanterar Office 365-prenumerationen via administrationscentret för Office 365 behöver du ett konto som är en Office 365-administratör.

Verktyg för att köra cmdletar eller skript

PowerShell-cmdletar och skript körs i Windows PowerShell-kommandotolken eller i Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE), vilket är en miljö för integrerade skript för att köra Windows PowerShell-skript och -kommandon. Dessa är installerade som standard för Windows 8.1 och Windows 10.

Oavsett vilket av programmen du använder har du nu verktyg för att administrera Office 365 med PowerShell.

Installera PowerShell-modulerna

Om du vill använda PowerShell för Office 365-prenumerationen måste du importera PowerShell-modulerna för Office 365-arbetsbelastningarna som du behöver hantera.

Ansluta till prenumerationen och hantera användare, grupper och licenser

Om du vill ansluta till din Office 365-prenumeration och hantera användare, grupper och licenser läser du Ansluta till Office 365 PowerShell.

För scenarier med hantering av användare, grupper och licenser Läser du Användarhanteringsscenarier för Office 365 PowerShell.

Fler artiklar för hantering av användare, grupper och licenser finns i Hantera användarkonton och licenser med Office 365 PowerShell.

Hantera SharePoint Online

Om du vill hantera webbplatser, behörigheter och grupper för SharePoint Online laddar du ned modulen SharePoint Online.

Scenarier för SharePoint Online-webbplatssamlingar med PowerShell finns i Scenarier med fler funktioner för Office 365 PowerShell.

Fler artiklar om hantering av SharePoint Online-webbplatser, -behörigheter och -grupper med PowerShell finns i Office 365 PowerShell för SharePoint Online.

Hantera Skype för företag - Online

Om du vill hantera principer för Skype för företag – Online laddar du ned modulen Skype för företag - Online.

För scenarier med principer för Skype för företag – Online med PowerShell finns i Scenarier med fler funktioner för Office 365 PowerShell.

Fler artiklar om hantering av principer för Skype för företag – Online med PowerShell finns i Hantera Skype för företag – Online med Office 365 PowerShell.

Hantera Exchange Online

Cmdletarna för att administrera Exchange Online finns inte i form av moduler som du kan ladda ned och importera. De är bara tillgängliga när du skapar en fjärranslutning till Exchange Online. När du ansluter till eller "fjärrstyr" i de här tjänsterna importerar du cmdletar från dem.

Fler artiklar om hantering av Exchange Online med PowerShell finns i Använd PowerShell med Exchange Online.

Köra ett block med PowerShell-kommandon

I många fall ger artiklarna dig en uppsättning PowerShell-kommandon som du kan köra som ett block. Du kan köra kommandoblocken på följande sätt:

 • Kopiera kommandona från artikeln eller webbsidan och klistra in dem i Anteckningar (eller någon annan valfri textredigerare). Gör de nödvändiga ändringarna, till exempel ange kontonamn, i Anteckningar. Om du vill köra dem kopierar du de slutförda kommandona i Anteckningar och klistrar in dem i PowerShell-kommandotolken på datorn

 • Kopiera kommandona från artikeln eller webbsidan och klistra in dem i PowerShell ISE på datorn och gör sedan nödvändiga ändringar. Markera kommandona som ett block och kör dem sedan.

Om möjligt försöker vi förenkla processen för att få något gjort med PowerShell med hjälp av variabler.

Raderna i ett kommandoblock som börjar med "$"-tecknet är variabler för en inställning som du behöver ange. När du har angett alla inställningar för ett kommandoblock, huvudsakligen genom att fylla i, kan du köra dem.

Köra ett PowerShell-skript

I vissa fall kan du hitta ett PowerShell-skript som automatiserar administrativa åtgärder i Office 365. Om du vill köra PowerShell-skript måste du göra följande:

 1. Konfigurera PowerShell för att köra skript.

  Eftersom datorn kan skadas när du kör ett skript är standardinställningen för PowerShell att köra dem inte. Du måste ändra till en mindre restriktiv körningsprincip på datorn. Mer information finns i Användarscenarier för Office 365 PowerShell. Du behöver bara göra detta en gång för varje dator där du använder PowerShell-skript.

 2. Lagra skriptfilen någonstans.

  Skriptfiler har filnamnstillägget .ps1. Ladda ned dem till en plats på den lokala hårddisken som du kan referera till när du kör dem. Skapa till exempel en mapp på enheten C: med namnet PSScripts (C:\PSScripts).

 3. Ändra skriptet (vid behov).

  För vissa skript kan du behöva ange anpassade inställningar, till exempel ersätta ditt domännamn så att det fungerar med Office 365-prenumerationen.

 4. Kör skriptet.

  Anslut till rätt Office 365-arbetsbelastning som du hanterar (vid behov) och kör sedan skriptet i PowerShell-kommandotolken eller ISE genom att referera till namnet på PowerShell-skriptet (filnamnet med .ps1) och dess plats. Du kanske får en varning för skript som inte har signerats digitalt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Office 365 PowerShell-scenarier

Varför du måste använda Office 365 PowerShell

Komma igång med Office 365 PowerShell

Office 365 PowerShell-communityresurser

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×