PowerPivot: Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Power Pivot är ett tilläggsprogram för Excel som ger dig möjlighet att utföra kraftfull dataanalys och skapa avancerade datamodeller. Med Power Pivot kan du sammanställa stora mängder data från olika källor, snabbt analysera information och enkelt dela resultaten.

Både i Excel och i Power Pivot kan du skapa en datamodell. En datamodell är en uppsättning tabeller med inbördes relationer. Datamodellen som du ser i en arbetsbok i Excel är samma datamodell som du ser i Power Pivot-fönstret. Alla data som du importerar till Excel är tillgängliga i Power Pivot och tvärtom.

Obs! Innan du går in på detaljerna kanske du vill ta ett steg tillbaka och titta på ett videoklipp, eller gå igen om vår utbildningsguide om Get & Transform och Power Pivot.

  • Importera miljontals rader med information från flera datakällor    Med Power Pivot för Excel kan du importera miljontals rader med information från flera datakällor i en enda Excel-arbetsbok, skapa relationer mellan heterogena data, skapa beräknade kolumner och åtgärder med hjälp av formler, skapa pivottabeller och pivotdiagram och sedan analysera data ytterligare så att du snabbt kan fatta lämpliga beslut – allt utan IT-hjälp.

  • Få snabba beräkningar och analyser    Bearbeta miljontals rader ungefär lika snabbt som du bearbetar tusentals och få ut så mycket som möjligt av processorer med flera kärnor och flera gigabyte minne för att få så snabb bearbetning av beräkningar som möjligt. Befintliga begränsningar för analyser av stora datamängder på skrivbordet avhjälps med effektiva komprimeringsalgoritmer för att läsa in även de största datauppsättningarna i minnet.

  • I stort sett obegränsat stöd för datakällor    Utgör grunden för import och kombination av källdata från vilken plats som helst för analys av stora datamängder på skrivbordet, inklusive relationsdatabaser, flerdimensionella källor, molntjänster, dataflöden, Excel-filer, textfiler och data från webben.

  • Säkerhet och hantering   Power Pivot Med Instrumentpanel för hantering kan IT-administratörer övervaka och hantera dina delade program för att säkerställa säkerhet, hög tillgänglighet och prestanda.

  • DAX (Data Analysis Expressions)    DAX är ett formelspråk som ger utökade funktioner för databearbetning i Excel och gör det möjligt att göra mer avancerade och komplexa grupperingar, beräkningar och analyser. DAX-formlers syntax påminner om Excel-formlers.

Uppgifter i Power Pivot eller i Excel

Den grundläggande skillnaden mellan Power Pivot och Excel är att du kan skapa en mycket mer avancerad datamodell genom att arbeta med den i Power Pivot-fönstret. Låt oss jämföra några åtgärder.

Uppgift

I Excel

I Power Pivot

Importera data från olika källor, till exempel stora företagsdatabaser, offentliga datafeeds, kalkylblad och textfiler på datorn.

Importera alla data från en datakälla.

Filtrera data och byt namn på kolumner och tabeller när du importerar.

Mer information finns i Hämta data med hjälp av Power Pivot-tilläggsprogrammet

Skapa tabeller

Tabeller kan finnas på alla kalkylblad i en arbetsbok. Kalkylblad kan innehålla mer än en tabell.

Tabellerna är ordnade på flikindelade sidor i Power Pivot-fönstret.

Redigera data i en tabell

Kan redigera värden i enskilda celler i en tabell.

Kan inte redigera enskilda celler.

Skapa relationer mellan tabeller

I dialogrutan Relationer.

I diagramvyn eller dialogrutan Skapa relationer.

Läs mer om att Skapa en relation mellan två tabeller.

Skapa beräkningar

Använd Excel-formler.

Skriv avancerade formler med uttrycksspråket DAX (Data Analysis Expressions).

Skapa hierarkier

Inte tillgängligt

Definiera hierarkier som ska användas överallt i en arbetsbok, inklusive Power View.

Skapa KPI:er (Key Performance Indicators)

Inte tillgängligt

Skapa KPI:er som ska användas i pivottabeller och Power View-rapporter.

Skapa perspektiv.

Inte tillgängligt

Skapa perspektiv som begränsar antalet kolumner och tabeller som visas för arbetsbokens användare.

Skapa pivottabeller och pivotdiagram

Skapa pivottabellrapporter i Excel.

Skapa en pivottabell

Klicka på knappen Pivottabell i fönstret Power Pivot.

Förbättra en modell för Power View

Skapa en enkel datamodell.

Gör förbättringar. Du kan till exempel identifiera standardfält, bilder och unika värden.

Läs mer om hur du kan förbättra en modell för Power View.

Använda VBA (Visual Basic for Applications)

Använd VBA i Excel.

Använd inte VBA i Power Pivot-fönstret.

Gruppera data

Gruppera i en pivottabell i Excel

Använd DAX i beräknade kolumner och beräknade fält.

Så här lagras data

De data du arbetar med i Excel- och Power Pivot-fönstret lagras i en analysdatabas i Excel-arbetsboken och en kraftfull lokal motor läser in, ställer frågor till och uppdaterar data i databasen. Eftersom alla data finns i Excel är de direkt tillgängliga för pivottabeller, pivotdiagram, Power View och andra funktioner i Excel som du använder för att aggregera och hantera data. All presentation och hantering av data sker i Excel, och dina data och Excel-presentationsobjekten finns i samma arbetsbokfil. Power Pivot stöder filer på upp till 2 GB, och du kan arbeta med upp till 4 GB data i minnet.

Spara till SharePoint

När du har gjort ändringar i en arbetsbok med hjälp av Power Pivot kan du dela den med andra på samma sätt som du delar andra filer. Du får ännu fler fördelar om du publicerar arbetsboken i en SharePoint-miljö där Excel Services är aktiverat. Excel Services bearbetar och återger data på SharePoint-servern i ett webbläsarfönster där andra användare kan fortsätta analysera dem.

Du kan lägga till Power Pivot för SharePoint för att få ett utökat stöd för samarbete och dokumenthantering, bland annat Power Pivot-galleriet, instrumentpanelen för Power Pivot-hantering i central administration, schemalagd datauppdatering och möjligheten att använda en publicerad arbetsbok som en extern datakälla från dess placering i SharePoint.

Mer information finns i MSDN: PowerPivot för SharePoint.

Få hjälp

Du kan lära dig allt om Power Pivot i Hjälp om Power Pivot.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×