Planera och hantera fall i eDiscovery Center

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Du kommer inte längre kunna skapa nya eDiscovery-ärenden i SharePoint Online (i Office 365 och SharePoint Online fristående abonnemang). Om du vill skapa eDiscovery-ärenden och eDiscovery-innehåll bör du börja med att använda Office 365 – säkerhets- och efterlevnadscenter. Mer information finns i artikeln om att hantera eDiscovery-ärenden i Säkerhets- och efterlevnadscenter. Observera att du fortfarande kan ändra befintliga eDiscovery-ärenden i SharePoint Online.

E-dataidentifiering är identifiering av innehåll i elektroniskt format för rättstvister eller undersökningar. Detta kräver normalt att man identifierar innehåll som finns på bärbara datorer, e-postservrar, filservrar och många andra källor.

eDiscovery Center är en webbplatssamling i SharePoint som används för identifiering av elektroniskt innehåll. I eDiscovery Center kan du skapa ärenden, vilket är SharePoint-webbplatser där du kan identifiera, undanta, söka och exportera innehåll från Exchange-brevlådor, SharePoint-webbplatser och sökbara filer.

Meddelanden: 

 • När du har lagt till innehållskällor eller frågor i ett e-dataidentifieringsärende saknas det stöd för att ändra nationella inställningar för webbplatsen.

 • Om du lägger till en stor distributionsgrupp (med 100 namn eller fler) som innehållskälla kan det bli timeout eller ta lång tid att bearbeta. Det går inte att lägga till distributionsgrupper med 1 500 användare eller fler. Lösningen är att identifiera andra sätt att hitta innehållet som rör distributionsgruppens postlåda, såsom nyckelord eller objektets författare eller avsändare.

 • För innehåll som kan upptäckas som ska crawlas i sökningar. Mer information om standard filtyper som crawlas finns i artikeln standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013.

Planera och skapa ärenden

Om du tror att du kommer att hantera flera ärenden i Center för e-dataidentifiering kan du överväga att definiera konsekventa processer som personer inom organisationen ska följa.

 • Namnkonventioner för ärenden – kan vara viktigt om du förväntar dig ett stort antal ärenden eller olika ärendetyper eller -klasser för olika avdelningar.

 • Ytterligare data för att beskriva fall

 • Definiera och förmedla behörighet för att hantera ärenden.

 • Riktlinjer för att skapa ärenden

 • Standardprocesser för kommunikation när undantag har skapats för innehåll

 • Standardprocess för att bevara och stänga ärenden

Exempel på livscykeln för en e-dataidentifieringshändelse

 • Skapa platsen för att hantera ett ärende

 • Lägga till källor

 • Skapa undantag för källor

 • Skapa frågor

 • Exportera ärendeinnehåll

 • Stänga ärende

Överst på sidan

Skapa ett ärende

 1. Klicka på Skapa ett nytt ärende i ett Center för dataidentifiering.

 2. Skriv in ett namn och en beskrivning för ärendet.

 3. I rutan Webbplatsadresser anger du den sista delen av webbadressen du vill använda för ärendet, exempelvis ContosovsFabrikam.

 4. Under Välj mall kontrollerar du att eDiscovery Case är valt.

 5. Under Användarbehörigheter väljer du om du vill behålla samma behörighet som den överordnade platsen eller om du vill använda unika behörigheter. Om vissa personer behöver åtkomst till detta ärende men inte till andra ärenden ska du välja Använd unika behörigheter.

Lägga till källor och skapa undantag för dem

 1. I Center för dataidentifiering öppnar du det ärende som du vill lägga till en källa för.

 2. Klicka på e-dataidentifieringsuppsättningar.

 3. Ge eDiscovery-uppsättningen ett namn, till exempel Korrespondens för ledningsgruppen.

 4. Bredvid Källor klickar du på Lägg till och hantera källor.

 5. I dialogrutan som visas skriver du in kontonamn eller e-postadresser för Exchange-brevlådorna under Postlådor.

 6. Under Platser anger du webbadressen eller filresursadressen till det innehåll du vill använda som källa. Allt innehåll du tar med måste vara indexerat.

 7. Klicka på Spara.

 8. I rutan under Filter skriver du in eventuella sökord som du vill använda för att begränsa källan.

 9. Om du vill begränsa innehållet till ett visst datumintervall fyller du i ett startdatum och ett slutdatum.

 10. Om du vill begränsa resultatet till en författare till ett dokument eller listobjekt, eller till en viss e-postavsändare, fyller du i namnet eller e-postadressen i rutan Författare/avsändare.

 11. Om du vill begränsa resultatet till en viss Exchange-domän skriver du in namnet i rutan Domän.

 12. Klicka på knappen Använd filter.

 13. Klicka på Aktivera undantag på plats.

 14. Bekräfta att du har valt rätt innehåll genom att klicka på Förhandsgranska resultat.

 15. Klicka på Spara.

Mer information finns i Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor.

Överst på sidan

Köra frågor och exportera innehåll

När du har definierat källorna och vid behov skapat undantag för dem kan du köra frågor för att begränsa och få fram exakt det innehåll du behöver för ett visst ärende. SharePoint har några verktyg som kan hjälpa dig att förfina frågorna.

Exportera innehållet från ett ärende när du är redo att leverera det till en myndighet eller om du vill arbeta med det i ett annat juridiskt program. Innehållet exporteras till ett format som är kompatibelt med standarden Electronic Discovery Reference Model.

Överst på sidan

Stänga ärenden

När du stänger ett ärende kommer undantaget innehåll att frigöras för alla källor, och du kommer inte längre att kunna undanta källor för det aktuella ärendet.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Stängning av ärende.

 2. Klicka på Stäng ärendet.

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Ställa in eDiscovery Center i SharePoint Online

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Standard crawlade filnamnstillägg och tolkas filtyper i SharePoint Server 2013

Översikt över crawlade och hanterade egenskaper i SharePoint Server 2013

Skapa och köra eDiscovery-frågor

Exportera innehåll från e-dataidentifiering och skapa rapporter

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×