Planera hybridsökning i molnet för SharePoint

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att konfigurera molnhybridsökning för SharePoint kräver noggrann planering. I den här artikeln förklarar vi hur du skapar en tillförlitlig, säker och utvidgningsbar lösning för molnhybridsökning.

Vilka sökegenskaper behöver användarna?

Planera sökarkitekturen i SharePoint Server för molnhybridsökning

Bestämma hur du ska hantera crawlning i lokalt innehåll

Bestämma hur du ska synkronisera aktiva kataloger

Har organisationen känsligt innehåll som förvaras lokalt?

Avsätt tid för att validera molnhybridsökningen ordentligt innan användarna får använda den

Vilka sökegenskaper behöver användarna?

När du har konfigurerat molnhybridsökningen och slutfört en fullständig crawlning av det lokala innehållet Office 365 visas hybridresultaten från ditt Office 365 index automatiskt i sökcentret.

Vertikal sökning – Med vertikal sökning begränsas sökresultaten till ett visst urval, exempelvis endast videoklipp. Om du för närvarande använder vertikal sökning i ett sökcenter i SharePoint Server behöver du återskapa inställningarna i sökcentret i SharePoint Online i Office 365.

Webbplatssökning – Den befintliga sökfunktionen i dokumentbiblioteken i SharePoint Server returnerar inte längre några sökresultat när du flyttar sökindexet till Office 365. Sökningen går snabbast när användarna använder ett sökcenter i samma miljö som i sökindexet. Det betyder att det fungerar bättre att söka i ett Office 365-sökcenter. Om användarna behöver sökresultat från Office 365-sökindexet på lokala SharePoint-webbplatser, till exempel från befintliga gruppwebbplatser i SharePoint Server 2010, kan du konfigurera sökning från SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016. Planera en fjärrresultatkälla i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 som returnerar resultat från Office 365-sökindexet och planera federerade sökningar. Eftersom SharePoint Online i Office 365 bearbetar frågorna måste användarna använda den frågesyntax som fungerar med SharePoint Online. Mer information finns i Visa resultat från Office 365 vid molnhybridsökning i lokalt SharePoint Server 2013 eller Visa resultat från Office 365 vid molnhybridsökning i lokalt SharePoint Server 2016

eDiscovery – Du kan behöva konfigurera eDiscovery separat i SharePoint Server och SharePoint Online i Office 365.

Publicering på flera webbplatser - publicering på flera webbplatser är inte tillgängligt med molnet hybridsökning.

Förhandsgranskningar – När en användare för muspekaren över ett sökresultat från Office 365 visas både information om innehållet och en förhandsgranskning. Information om innehåll från lokala sökresultat visas automatiskt, men om du vill visa förhandsgranskningar av det här innehållet måste du ställa in det. Planera ett Office Web Apps Server-serverkluster och ställ in i SharePoint Server 2013 att Office Web Apps Server ska användas. Information om hur du gör finns i Aktivera förhandsgranskning av lokala sökresultat i SharePoint Online om du använder SharePoint Server 2013 och i Aktivera förhandsgranskning av lokala sökresultat i SharePoint Online om du använder SharePoint Server 2016.

Anpassad säkerhetsoptimering - SharePoint Online i Office 365 stöder inte anpassade säkerhetsoptimering.

Vissa av de sökfunktioner du kanske är van vid från SharePoint Server fungerar annorlunda med molnhybridsökning. Planera in att informera användarna om skillnaderna.

Bästa val – Bästa val är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället frågeregler i SharePoint Online i Office 365.

Anpassade sökomfattningar – Anpassade sökomfattningar är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället resultatkällor i SharePoint Online i Office 365.

Uppgradering och nedgradering av sökresultat – Uppgradering och nedgradering av sökresultat är en funktion i SharePoint Server 2010. Använd istället resultatkällor i SharePoint Online i Office 365.

Borttagning av lokala sökresultat – I Central administration i SharePoint Server kan du välja ett söktjänstprogram och ta bort alla objekt från sökindexet med alternativet för indexåterställning. Använd inte det här alternativet för söktjänstprogram i molnet. Det tar bort crawlningshistoriken från crawldatabaser men det tar inte bort lokala objekt från Office 365-indexet eftersom det inte finns någon direktkommunikation mellan söktjänstprogrammet i molnet i SharePoint Server och sökindexet i Office 365. De lokala objekten blir överblivna objekt i Office 365-indexet. Ta bort alla lokala innehållskällor om du vill ta bort alla lokala metadata från sökindexet för Office 365. Alla lokala objekt som finns kvar i sökindexet i Office 365 när processen har slutförts är överblivna objekt. Så här tar du bort överblivna objekt.

Vissa av de sökfunktioner du kanske är van vid från SharePoint Server finns inte när du använder molnhybridsökning. Planera in att informera användarna.

Flera innehavare på SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016-kluster – Ett SharePoint Server 2013- eller SharePoint Server 2016-kluster kan bara ha en innehavare i SharePoint Online i Office 365. Det innebär att SharePoint Online inte kan behålla innehavarisolering för SharePoint Server 2013 med flera innehavare eller SharePoint Server 2016-kluster.

Anpassad entitetextrahering – Anpassad entitetextrahering är inte tillgängligt med molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för anpassad entitetextrahering.

Webbtjänst för innehållsberikning – Webbtjänsten för innehållsberikning är inte tillgänglig med molnhybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte har stöd för anpassad entitetextrahering.

Synonymordlistan - synonymordlistor är inte tillgängliga med molnet hybridsökning eftersom SharePoint Online i Office 365 inte stöder synonymordlistor.

Planera sökarkitekturen i SharePoint Server för molnhybridsökning

När du konfigurerar molnhybridsökning är ett av stegen att skapa ett molnbaserat söktjänstprogram (moln-SSA) för din SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016-sökservergrupp. När du skapar det här molnbaserade söktjänstprogrammet skapas en sökarkitektur av standardtyp på den server där det molnbaserade söktjänstprogrammet körs. Varje sökgrupp kan bara ha ett molnbaserat söktjänstprogram, men det går att kombinera flera söktjänstprogram med det molnbaserade söktjänstprogrammet.

En sökarkitektur för molnhybridsökning består av sökkomponenter och databaser som utgör en topologi och servrar som fungerar som värd för den topologin. Du behöver planera antalet crawlkomponenter för topologin, vilka servrar du ska placera sökkomponenterna och databaserna på och vilken maskinvara som krävs för varje server.

Du bör läsa Mer information om söktopologi för molnet hybridsökning för att bekanta dig med sökkomponenter i en sökning arkitektur för molnet hybridsökning innan du Kom igång.

Steg 1: Hur mycket lokalt innehåll kan jag indexera i Office 365?

Du kan indexera 1 miljon objekt av lokala innehåll i sökindexet i Office 365 för varje 1 TB pool lagringsutrymme innehavaren har i SharePoint Online. Du kan köpa mer utrymme för att öka din kvot tills den når tröskelvärdet 20 miljoner objekt. Om du behöver indexera fler än 20 miljoner objekt av lokala innehållstypen kontaktar du Microsoft Support om du vill öka detta tröskelvärde.

Steg 2: Hur stor behöver min molnsökningsarkitektur vara?

För molnhybridsökning rekommenderar vi att du använder standardsökarkitekturen som du får när du skapar ett molnbaserat SSA:

Bild som visar sökfarmen med servrar och sökkomponenter.

De grå komponenterna är inaktiva vid molnhybridsökning, men de måste placeras på servrar som visas. Läs mer om inaktiva komponenter i Läs mer om söktopologi för molnhybridsökning.

Precis som för lokala endast företagssökning skala Sökarkitektur. Den största skillnaden är att för molnet hybridsökning det är bara relevant för skala crawlningskomponenten. Om du behöver justera crawling Följ råden för crawlning i konstruera enterprise söktopologi för specifika krav i SharePoint 2013 (vägledning för crawlning gäller även om du vill molnet hybridsökning). Observera att om du crawla lokalt innehåll med hög hastighet systemet kan begränsa mata Office 365 sökindex att skydda den Office 365 organisationer i samma installation. Om din sökning arkitektur har upp till två crawlningskomponenter bör medföra en tillräcklig och acceptabel Crawlfrekvens.

Steg 3: Vilka maskinvarukrav gäller för molnsökarkitekturen?

Vi rekommenderar en sökarkitektur som använder virtuella maskiner men du kan också använda fysiska maskiner. Mer information finns i Välj att köra servrarna fysiskt eller virtuellt.

I det här tabellen visar vi den lägsta mängden maskinvaruresurser som behövs för varje program- eller databasserver:

Server

På värd

Lagring

RAM-minne

Processor1

Programserver

A

100 GB

16 GB

1,8 GHz 4x processorkärnor

Databasserver

B

100 GB

16 GB

1,8 GHz 4x processorkärnor

1Antalet processorkärnor anges här, inte antalet processortrådar.

Förutom ovanstående:

 • Se till att varje värdserver har tillräckligt med diskutrymme för den grundläggande installationen av Windows Server-operativsystemet och för SharePoint Server-programfilerna. Värdservern behöver dessutom ledigt diskutrymme för diagnostik (exempelvis loggning, felsökning och minneskopior), daglig drift och växlingsfilen. Normalt sett är 80 GB utrymme tillräckligt för Windows Server-operativsystemet och SharePoint Server-programfilerna.

 • Lägg till lagringsutrymme för SQL-loggutrymmet för varje databasserver. Om du inte anger att databasservern ska säkerhetskopiera databaserna ofta tar SQL-loggutrymmet upp mycket lagringsutrymme. Du hittar mer information om hur du planerar SQL-databaser i Lagring och SQL Server, kapacitetsplanering och konfigurering (SharePoint Server 2013).

Hur du bestämmer dig för att distribuera data från sökkomponenter och operativsystemet över lagringen påverkar dina sökprestanda. Det är en bra idé att:

 • Dela upp filerna för Windows Server-operativsystemet, SharePoint Server-programfilerna och diagnostikloggarna på tre separata lagringsvolymer eller partitioner med normala prestanda.

 • Lagra sökkomponentdata i separat lagringsutrymme eller partition med höga prestanda.

Tips: Du kan ange en egen plats där du vill att sökkomponentdata ska lagras när du installerar SharePoint Server på en värd. Alla sökkomponenter på värden som behöver lagra data sparas på den här platsen. Om du vill ändra platsen senare måste du installera om SharePoint Server på den värden.

Se till att det lagringsutrymme du har är tillräckligt snabbt för att hantera trafiken från sökkomponenter och databaser. Crawldatabasen är den enda komponenten med IOPS-krav i sökarkitekturen för molnhybridsökning. För crawldatabasen krävs medelhög till hög IOPS och den typiska belastningen på ett I/O-undersystem är 10 IOPS per dokument per sekund crawlningshastighet.

Söktopologin för moln-SSA består av samma typer av sökkomponenter och databaser som söktopologin för en standard-SSA i SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016. Det finns emellertid vissa skillnader.

Oanvända sökkomponenter och databaser vid molnhybridsökning – Vid molnhybridsökning är det Office 365 som bearbetar innehållet, lagrar indexet och bearbetar analyser. Ett molnbaserat söktjänstprogram använder inte sina egna komponenter för innehållsbearbetning, indexering, analysbearbetning, länkdatabas eller analysdatabas. Dessa komponenter och databaser är inaktiva.

Interaktion mellan sökkomponenter och databaser vid molnhybridsökning - sökkomponenter och databaser fungerar annorlunda med ett molnbaserat söktjänstprogram jämfört med söktopologin hos ett vanligt SSA:

Bild som visar innehållskällorna, sökfarmen med sökkomponenter och Office 365. Information flödar från innehållskällor via crawlkomponenten till Office 365.
 1. Crawlkomponenten får innehåll från den lokala servergruppen och skickar det innehållet till sökindexet i Office 365. Den använder kopplingar för att interagera med innehållskällorna och crawldatabasen för att lagra både tillfällig och historisk information om de objekt den söker efter, precis som en vanlig crawlkomponent.

 2. Sökadministrationskomponenten kör systemprocesser som behövs för sökningen, precis som för ett vanligt SSA.

 3. Vi rekommenderar att du kör alla sökningar från Office 365 eftersom molnhybridsökningen är optimerad för det. Men du kan konfigurera webbplatssökning i SharePoint Server om du vill få sökresultat från sökindexet i Office 365. Om du vill skicka frågor till Office 365-indexet och konfigurerar sökning i en lokal webbplatssamling, skickar frågebearbetningskomponenten frågor från sökrutan till Office 365-indexet och resultat från Office 365-indexet till sökrutan.

Bestämma hur du ska hantera crawlning av det lokala innehållet

Du kan påverka crawlningsprestanda och sökningarnas tidskänslighet genom att hantera crawlning på olika sätt, exempelvis genom att använda innehållskällor på ett effektivt sätt, schemalägga crawlning och tillämpa regler. Riktlinjerna för hur du hanterar crawlning för enbart lokala sökningar gäller också för molnhybridsökning. Läs mer i Rekommendationer för crawlning i SharePoint Server 2013.

Bestämma hur du synkroniserar Active Directory-kataloger

När det lokala innehållet crawlas, tolkas och krypteras crawlas även åtkomstkontrollistorna för varje objekt. Office 365-sökindexet lagrar åtkomstkontrollistorna tillsammans med objektet, vilket betyder att systemet behöver kunna känna igen den lokala användaren som samma person i Office 365. När du har konfigurerat Active Directory-synkronisering mellan det lokala nätverket (Windows Server Active Directory) och Office 365-innehavaren (Windows Azure Active Directory) mappar och översätter systemet åtkomstkontrollistorna till rätt användare och dessa får säkerhetsanpassade sökresultat från Office 365-indexet.

Det finns två metoder för att synkronisera Active kataloger:

 • Katalogsynkronisering med lösenordssynkronisering

 • Katalogsynkronisering med enkel inloggning (SSO)

Om du väljer alternativet SSO, det vill säga enkel inloggning, du kan också konfigurera lösenordssynkronisering som sekundäralternativ, men du måste konfigurera minst ett av två (lösenordssynkronisering eller SSO). Du kan läsa mer om hur du använder och ställer in de två metoderna i Integrera Office 365 med lokala miljöer.

Vissa organisationer tilldelar åtkomstbehörighet till lokalt innehåll med hjälp av någon av standardsäkerhetsgrupperna i Windows Server Active Directory (AD), till exempel säkerhetsgruppen Domänanvändare.

Standardinställningen är att synkroniseringsverktyget Azure Active Directory Connect utesluter vissa objekt från synkronisering. Säkerhetsgrupper som har attributet IsCriticalSecurityObject=true är ett exempel på en uppsättning objekt som utesluts och Domänanvändare är en säkerhetsgrupp som utesluts. Det innebär att åtkomstbehörigheterna för medlemmar i gruppen domänanvändare inte är tillgänglig i Azure Active Directory (AAD). Även om användarna har åtkomst till lokalt innehåll får de inga träffar när de söker efter innehållet.

I stället tilldelar behörigheter med hjälp av en grupp som saknar IsCriticalSecurityObject = true, till exempel gruppen Alla, gruppen Autentiserade användare eller en anpassad grupp. En lista med villkor för att utelämna objekt och mer information om synkronisering av oväntade resultat, finns i ett eller flera objekt inte synkronisera när du använder verktyget Azure Active Directory-synkronisering för.

Har din organisation känsligt lokalt innehåll?

En del organisationer har lokalt innehåll som anses vara känsligt på grund av regelverk, lagstiftning och geopolitiska faktorer. I en del fall är det förbjudet att lägga till metadata från känsligt lokalt innehåll i Office 365-sökindexet. I andra fall går det att lägga till metadata från känsligt lokalt innehåll i Office 365-sökindexet men endast ett begränsat antal användare kan öppna sökresultat från känsligt innehåll.

Här följer två exempel på hur du kan ställa in hybridsökning att följa de här begränsningarna:

Konfigurera molnhybridsökningen och planera noggrant åtkomsten till det känsliga innehållet så att bara rätt användare får upp känsliga sökresultat.

Konfigurera molnhybridsökning i kombination med federerad sökning av hybridtyp.

Bild som visar en kombinerad konfiguration av hybridsökning i molnet, sammanslagen hybridsökning och företagssökning.
 • Planera innehållskällor för det moln-SSA i SharePoint Server som täcker allt lokalt innehåll utom det känsliga innehållet. Metadata för crawlat innehåll läggs till i sökindexet Office 365.

 • Planera företagssökning i SharePoint Server och crawla känsligt lokalt innehåll. Läs mer i Planera sökning i SharePoint Server 2013. Planera innehållskällor för SSA som täcker det känsliga innehållet. Metadata från det crawlade känsliga innehållet läggs till i sökindexet i SharePoint Server.

 • Om användarna behöver resultat från Office 365-sökindexet på lokala SharePoint-webbplatser planerar du federerad sökning av hybridtyp från SharePoint Server så att sökresultat från indexen i SharePoint Server och Office 365 visas. Läs mer i Planera federerad sökning av hybridtyp för SharePoint Server 2013.

Planera in att validera molnhybridsökningen innan användarna får använda den

När du har skapat och konfigurerat ditt moln-SSA och genomfört en fullständig crawlning visas både lokala sökresultat och onlineresultat i Office 365-sökcentret. Vi rekommenderar att du validerar och anpassar de nya sökegenskaperna i ett separat sökcenter och att du under tiden behåller de ursprungliga sökegenskaperna.

Planera för en anpassad resultatkälla som begränsar ditt sökcenter i Office 365 om du vill visa endast Office 365 innehåll. Följande bild visar en miljö där du kan valideras och justera hur hybrid sökresultaten visas:

Bild som visar hur Office 365-index lägger till innehåll från båda en SharePoint-innehåll servergrupp och från Office 365.
 1. Lokalt innehåll. Under crawlningen läggs metadata från det här innehållet till i Office 365-sökindexet.

 2. Office 365-innehåll. Under crawlningen läggs metadata från det här innehållet till i Office 365-sökindexet.

 3. Standard (eller befintliga) Office 365 sökcenter. Du skapar en anpassad resultatkälla för det här sökcentret som begränsar sökresultat om du vill visa endast Office 365 innehåll. Om du använder SharePoint Server 2013 Lär dig hur i Skapa en anpassad resultatkälla i SharePoint Server 2013, om du använder SharePoint Server 2016 Lär dig hur i Skapa en anpassad resultatkälla i SharePoint Server 2016.

 4. Nytt Office 365-sökcenter där du validerar och finjusterar hur hybridsökningsresultaten visas. Det här sökcentret använder standardresultatkällan och visar sökresultat från innehåll både lokalt och i Office 365. Du ställer in behörighet så att bara testare och administratörer kommer åt webbplatsen.

Obs!: Du kan spara de ursprungliga sökegenskaperna medan du genomför justeringarna men du kan inte behålla de ursprungliga Office Delve-egenskaperna. När metadata från lokalt innehåll finns i Office 365-sökindexet visar Delve det här innehållet.

Närliggande avsnitt

Läs mer om molnet hybridsökning för SharePoint
Konfigurera molnet hybridsökning med SharePoint Server 2013
Konfigurera molnet hybridsökning med SharePoint Server 2016
hybridsökning i SharePoint

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×