Planera för utfasning av Yammer SSO och DSync

tokb:Retire_Asset

Yammer enkel inloggning (SSO) och katalogsynkronisering (DSync) är äldre verktyg som Yammer utvecklade innan de förvärvades av Microsoft. När Yammer blir närmare integrerat med Office 365 eliminerar vi behovet för kunderna att lära sig och underhålla separata verktyg för Yammer. I stället kan kunderna använda de välbekanta Office 365-verktygen för att konfigurera enkel inloggning (Office 365-inloggning med federerad identitet) och katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect). Observera att du själv kan konfigurera Office 365-verktyget för inloggning medan Yammer SSO kräver att du kontaktar Yammer-supportteamet.

I den här artikeln:

Obs!: Vissa administratörer stöter för tillfället på problem med verktyget Yammer DSync. Hjälp för felsökning finns i KB: "Oväntat fel vid inloggning" när du startar verktyget Katalogsynkronisering i Yammer.

Utfasningsschema för Yammer SSO och DSync

Yammer SSO och DSync är nu föråldrade verktyg. Yammer-nätverk som för närvarande använder Yammer SSO måste gå över till att använda Office 365-inloggning för Yammer. Nätverk med Yammer DSync måste gå över till att använda Azure Active Directory-synkronisering.

Viktiga datum för den här utfasningen:

 • 18 november 2015:    Meddelande om att utfasa Yammer SSO- och Yammer DSync-verktygen.

 • 1 april 2016:   Yammer nätverk kommer inte att kunna skapa nya konfigurationer eller göra betydande ändringar i konfigurationer av SSO eller DSync.

 • 1 december 2016:   Yammer SSO och DSync slutar fungera.

Efter den 1 december 2016 sker följande ändringar om du inte gör någonting:

 • Yammer SSO:   Yammer enkel inloggning slutar att fungera. Nätverket börjar med Office 365-identitet (om nätverket är kopplat till en Office 365-klient) eller Yammer-identitet (inloggning med användarnamn och lösenord).

 • Yammer DSync:   Yammer katalogsynkronisering slutar fungera. Inga fler ändringar i din lokala Active Directory kommer att återspeglas i Yammer.

Yammer SSO-scenarier och deras ersättning

Om du använder Yammer SSO för specifika scenarier eller beteenden kan du gå över till nya metoder för att fortsätta med liknande funktioner. I följande tabell visas dessa scenarier eller beteenden och vad som ersätter beteendet.

Yammer SSO-scenario

Ersättning

Inloggning:    Alla användare i nätverket dirigeras om till inloggning med Active Directory Federation Services (AD FS). Användare som saknar autentiseringsuppgifter för Active Directory Federation Services (AD FS) kan inte logga in.

Använd alternativet Framtvinga Office 365-identitet så att nätverket endast tillåter Office 365-/Azure Active Directory-inloggning och konfigurera sedan federerad identitet i Office 365. Se Beskrivning av Office 365-identitet och Azure Active Directory.

Inloggning:    Nätverkets unika webbadress och djuplänkar tar användaren till Active Directory Federation Services (AD FS)-leverantören för autentisering

Konfigurera nätverket för användning av alternativet Framtvinga Office 365-identitet så att det är i linje med det här beteendet.

Obs! När Office 365-inloggning är aktiverad för en innehavare som ADFS konfigurerats för skickar omdirigeringen av inloggningen användaren till inloggningssidan för Office 365. Där kan användaren behöva ange sin e-postadress för inloggning innan han/hon dirigeras till företagets ADFS. Det här krävs första gången en användare loggar in på en dator. För ytterligare inloggningar sparas e-postadressen och omdirigeringen gös på ett korrekt sätt, om inte cookies rensas eller tas bort från datorn.

Inloggning:    Användare som saknar e-post

Användare som saknar e-post kan logga in med autentiseringsuppgifter för Office 365, med sitt huvudnamn (UPN) i stället för kontonamn.

Registrering:    Användare som försöker registrera sig i Yammer-nätverk kommer att omdirigeras till inloggning hos Active Directory Federation Services (AD FS)-leverantören.

Konfigurera nätverket för användning av alternativet Framtvinga Office 365-identitet så att det matchar det här beteendet.

Blockera användare:    Regler kan konfigureras på Active Directory Federation Services (AD FS)-nivå för att förhindra att vissa användare kommer åt Yammer via SSO.

Begränsa användaråtkomst:   Yammer stöd för licensiering per användare på Azure Active Directory-nivå, med samma licensieringsmekanism som idag stöds för andra arbetsbelastningar, till exempel SharePoint och Exchange. Som Office 365-administratör kan du markera kryssrutan för Yammer-licens för användare om du vill styra deras åtkomst till Yammer-tjänsten. Mer information om hur du begränsar åtkomst finns här: Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365.

Nätverk som inte är anslutna till Office 365-klienter:    Nätverk kan anslutas till Office 365-klienter, men Yammer SSO fungerar också på klienter som inte är anslutna till Office 365.

Du måste aktivera Yammer-nätverket via Office 365. Efter den 1 december 2016 kommer nätverk som inte är kopplade till en Office 365-klient att endast ha stöd för äldre Yammer-identitet (inloggning med e-post och lösenord).

Yammer DSync-scenarier och deras ersättning

Om du använder Yammer DSync för specifika scenarier eller beteenden kan du gå över till nya metoder för att fortsätta med liknande funktioner. I följande tabell visas dessa scenarier eller beteenden och vad som ersätter beteendet.

Yammer DSync-scenario

Ersättning

Etablering:    Användarna masskapas i Yammer med Yammer DSync-verktyget. Därefter registrerar sig varje användare för Yammer-tjänster i en registreringsprocess i flera steg.

Användarna masskapas i Office 365 med Azure Active Directory Connect-verktyget. Därefter har varje användare åtkomst till Yammer-tjänsten utan att behöva genomgå en separat registreringsprocess.

Mappning:   Yammer användare mappas till Active Directory via e-postadresser, men endast primära e-postadresser synkroniseras till Yammer.

Användare mappas till en Office 365-användare med sin primära e-postadress, proxyadresser och huvudnamn (UPN), i den ordningen.

Synkronisering av användaregenskaper:    Ändringar av användaregenskaper från lokal Active Directory synkroniseras till Yammer med verktyget Yammer DSync. Mappningen för fältsynkronisering kan konfigureras.

Ändringar av användaregenskaper från lokal Active Directory återspeglas i Azure Active Directory med Azure Active Directory Connect-verktyget. Mappningen för fältsynkronisering kan konfigureras. Mer information finns här: Ändringar av synkroniseringsregler. Alla nyckelegenskaper från Azure Active Directory-användare kommer att synkroniseras med Yammer.

Mer information finns i Hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365.

Användarlivscykel:    Användarna är inaktiverade i Yammer om de är inaktiverade eller borttagna i en lokal Active Directory.

Möjligheten att Hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365 är tillgänglig i dag.

Meddelanden:    Administratörer kan också skapa ett meddelande som skickas till användare när kontot skapas för första gången i Yammer.

Den här funktionen stöds inte.

Rapporter:    Administratören kan gå till avsnittet för nätverksadministration för att få en rapport om användare i nätverket som inte ursprungligen skapades via synkronisering.

Den här funktionen stöds inte och behövs inte heller eftersom Office 365- och Azure Active Directory-integrering omfattar både inloggning och synkronisering, som säkerställer att ett nätverk som märkts med Framtvinga Office 365-identitet endast tillåter åtkomst till användare i Office 365-katalogen, och med Yammer-licenser.

Nätverk som inte är anslutna till Office 365:   Yammer DSync fungerar i nätverk som inte är anslutna till Office 365.

Nätverk som inte är kopplade till Office 365 har inte stöd för katalogsynkronisering.

Så här går du över till att använda Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering

Följ den här processen för att gå över från att använda Yammer SSO och Yammer DSync till Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory-synkronisering.

Flödesschema som visar fyra steg för att ersätta Yammer SSO och Yammer DSync med Office 365-inloggning för Yammer och Azure Active Directory Connect.
 1. Se till att alla domäner som är kopplade till Yammer-nätverket har verifierats på Office 365-klienten.

  Om du har domäner i Yammer som inte finns i Office 365 behöver du verifiera och lägga till dessa domäner i Office 365. Det här är en nödvändig förutsättning för nästa steg. För att kunna se vilka domäner som är en del av Yammer-nätverket går du till avsnittet Nätverksadministratör i Yammer och vidare till sidan Nätverksmigrering. Det första steget i Nätverksmigrering visar de domäner som för närvarande är kopplade till Yammer-nätverket och vilka av dessa som redan har lagts till på Office 365-klienten. Om du vill lägga till fler domäner i Office 365 kan du läsa mer i Lägga till en TXT- eller MX-post för verifiering.

 2. Kontrollera att Office 365-katalogen innehåller alla användare i företaget.

  Du kan antingen använda Azure Active Directory Connect för att synkronisera med din lokala Active Directory eller hantera dem manuellt. Mer information om Azure Active Directory Connect finns i Integrera lokala identiteter med Azure Active Directory.

 3. Granska konfigurationen av Azure Active Directory Connect, Office 365 och Active Directory Federation Services (AD FS) och kontrollera att den uppfyller dina behov.

  Använd Azure Active Directory Connect-verktyget för att ändra inställningarna efter behov. Mer information om inloggningsalternativ för Azure Active Directory Connect finns i Anpassad installation av Azure AD Connect.

 4. Konfigurera om Yammer-nätverket till Framtvinga Office 365-identitet för autentisering och hantering.

  Du behöver inte ringa supporten för att gå över från SSO till tvingande Office 365-identitet. Övergången till Framtvinga Office 365-identitet åsidosätter en SSO-konfiguration.

Närliggande avsnitt

Utfasning av Yammer SSO och DSync – vanliga frågor och svar
Beskrivning av Office 365-identitet och Azure Active Directory
Hantera Yammer-användare under hela livscykeln från Office 365
Framtvinga Office 365-identitet för Yammer-användare

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×