Planera anpassningar, lösningar och appar för SharePoint Online

Det finns en mängd olika anpassningar och lösningar som du kan använda på SharePoint Online-webbplatser med Office 365-planer för företag – det kan röra sig om allt ifrån enkla webbläsarbaserade anpassningar till appar som du skapar med hjälp av riktiga utvecklingsverktyg. I den här artikeln får du hjälp med att identifiera vilken anpassningsnivå som motsvarar dina behov, och du får också tips om vilket handledningsmaterial du behöver ta del av för att kunna komma igång. Det kan hända att de funktioner som redan finns i SharePoint Online räcker till för att uppfylla de flesta av dina behov, så att du kan använda dem precis som de är eller bara göra smärre anpassningar.

I den här artikeln

Anpassningar: enkla till komplexa

Kan jag fortfarade utveckla begränsade lösningar?

Vad vill du anpassa? (med idéer om hur du gör det)

Jag vill ändra utseendet eller webbplatsens design

Jag vill anpassa informationens utseende på webbplatserna

Jag vill visa innehåll från olika datakällor

Jag vill anpassa arbetsflöden för affärsprocesser

Jag vill ansluta SharePoint Online till en lokal SharePoint Server 2013-installation

Göra lösningar eller appar tillgängliga för användare

Utforska partnerlösningar och partnertjänster

Anpassningar: enkla till komplexa

SharePoint Online-anpassningar kan bestå av enkla, icke-tekniska ändringar som du kan tillämpa snabbt direkt i webbläsaren med hjälp av webbplatskommandon eller funktioner. Men det kan också röra sig om egenutvecklade appar som du behöver använda utvecklingsverktyg för att ta fram:

 1. Anpassning med hjälp av webbläsaren    Du kan använda webbläsarbaserade inställningar för enklare anpassningar som att ändra rubriker och logotyper, uppdatera navigeringslänkar, tillämpa nya webbplatsteman, ändra innehållet på en sida och byta vyer för listor och bibliotek. Webbläsarbaserade anpassningar är den enklaste typen av anpassningar och kräver minimalt med tekniska kunskaper.

 2. Anpassningar med hjälp av verktyg och program som stöds    Du kan använda SharePoint-verktyg som stöds för att genomföra mer omfattande anpassningar. Till exempel kan du använda Office-program som Access 2013, Excel 2013 och Visio 2013 för att skapa dynamiska sidor med stora mängder data på webbplatsen. Du kan till och med skapa en SharePoint-app utan att använda kod, med hjälp av Access 2013. Du kan också använda Microsoft SharePoint Designer 2013 och Microsoft InfoPath 2013 för att skapa kraftfulla lösningar, aktiverade för arbetsflöden, och avancerade formulär.

 3. Anpassningar med hjälp av appar för SharePoint    Med den nya molnprogramsmodellen i SharePoint 2013 kan du lägga till och använda appar på en SharePoint Online-webbplats. Appar är små, lättanvända webbprogram som utför olika uppgifter eller uppfyller användarnas behov. Du kan lägga till appar på en webbplats för att anpassa den med särskilda funktioner eller för att visa information. Till exempel kan du lägga till appar som utför allmänna uppgifter, som tids- och utgiftsspårning, eller olika dokumentbaserade uppgifter. Du kan också lägga till appar som visar nyheter eller information från andra webbsidor, eller som skapar anslutningar till sociala webbplatser.

  Du kan anpassa webbplatsen med hjälp av appar från tredje part, egna appar eller en kombination av båda:

  • Appar från tredje part    Webbplatsanvändare (som minst har webbplatsägarbehörighet) kan söka efter och hämta ett antal appar från tredje part via SharePoint Store – en butik på Office.com som nås via webbplatser i SharePoint Online. Administratörer kan också köpa licenser för vissa appar åt alla användare inom företaget.

  • Egna appar    Företaget kan också utveckla egna appar för SharePoint Online och göra dem tillgängliga för användare via appkatalogwebbplatsen. Om du vet hur man skapar ett webbprogram kan du också skapa en app för SharePoint. Du kan använda vilket språk som helst, som HTML, JavaScript, PHP eller .NET, och det utvecklingsverktyg som du tycker bäst om, till exempel Microsoft Visual Studio 2012 eller "Napa" Office 365 Development Tools, som är ett nytt, webbaserat verktyg. Få reda på mer i Komma igång med att utveckla appar för SharePoint.

Överst på sidan

Kan jag fortfarade utveckla begränsade lösningar?

När det är möjligt ser Microsoft hellre att du utvecklar appar för SharePoint än skapar begränsade lösningar. Om du är en kund som håller på att uppgradera och redan har distribuerat befintliga begränsade lösningar till användarna kommer lösningarna att fortsätta att fungera och vara fortsatt kompatibla.

Appar för SharePoint har många fördelar jämfört med begränsade lösningar. Med hjälp av apparna kan slutanvändarna utöka SharePoint-webbplatserna utan att administratörernas operativa börda ökar. Appar är också lätta att hitta och lägga till för slutanvändarna. Dessutom är de mer flexibla och lättare att integrera med molnbaserade resurser än begränsade lösningar.

Vill du veta när du bör överväga att utveckla egna appar i stället för begränsade lösningar får du teknisk vägledning i Appar för SharePoint jämfört med SharePoint-lösningar. Läs också igenom Komma igång med att utveckla appar för SharePoint.

Överst på sidan

Vad vill du anpassa? (med idéer om hur du gör det)

För att du ska kunna avgöra vilken anpassnings- eller utvecklingsmetod som är bäst för ditt företag bör du fundera på vad det är som du vill anpassa och vilka typer av lösningar som du vill utveckla.

På en SharePoint-webbplats kan du åstadkomma ett och samma resultat på flera olika sätt. Om målet till exempel är att skapa en lista som är anpassad i mycket hög utsträckning kan du använda de olika listinställningarna i webbläsaren för att konfigurera listan och dess vyer. Sedan behöver du kanske inte göra fler anpassningar.

Om du däremot vill lägga till kraftfulla och interaktiva funktioner i listan kan du använda dig av SharePoint Designer, InfoPath Designer eller kanske ett kompatibelt Office 2013-program som Access, Excel eller Visio.

Det är en bra idé att börja med webbläsarbaserade anpassningar innan du använder kompatibla verktyg och program för att åstadkomma liknande anpassningar.

I det här avsnittet

Jag vill ändra utseendet eller webbplatsens design

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Använd sidan Webbplatsinställningar om du vill:

Använd designhanteraren om du vill dra nytta av dina kunskaper i HTML, CSS och JavaScript (endast tillgängligt för publiceringswebbplatser):

 • Formge HTML-huvudsidor och sidlayouter i en valfri HTML-redigerare.

 • Konvertera HTML-filen till en ASP.NET-huvudsida.

 • Lägg till nyckelfunktioner från kodavsnittsgalleriet på sidorna, till exempel en sökruta eller en navigeringskontroll.

 • Utforma unika användargränssnitt för olika enheter genom att skapa enhetskanaler.

Få reda på mer om hur du använder designhanteraren i MSDN: Utveckla webbplatsens design i SharePoint 2013.

Använd InfoPath Designer om du vill:

 • Anpassa listformulär, arbetsflödesformulär och formulärbiblioteksformulär

 • Ändra layout, färger och teman för formulären

Få reda på mer om hur du arbetar med InfoPath i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Utveckla appar för SharePoint med appdelar eller anpassade UI-åtgärder, till exempel menyfliks- eller menykommandon.

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade förbättringar av menyfliksområdet

 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet

 • Distribuera anpassade designlösningar som funktioner

Obs!    Försök i möjligaste mån att anpassa webbplatsen med hjälp av anpassade CSS-element och teman snarare än anpassade huvudsidor. Anpassade huvudsidor blockerar nämligen uppgraderingar till det senaste gränssnittet som distribueras till kunderna. Det kan leda till oväntade kostnader för företaget när det är dags att uppgradera.

Överst på sidan

Jag vill anpassa informationens utseende på webbplatserna

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Anpassa enskilda sidor på webbplatsen:

 • Lägga till och redigera text, bilder, video och andra objekt

 • Lägga till och anpassa webbdelar

 • Lägga till och anpassa nya listor och bibliotek

 • Skapa anpassade vyer och formulär för listor och bibliotek

 • Skapa och redigera innehåll och publiceringssidor

 • Aktivera eller inaktivera funktioner

Lägg till appar för SharePoint från tredje part om du vill kunna integrera information på webbplatserna. Se Köpa en app i SharePoint Store.

Skapa SharePoint-appar med hjälp av Access 2013. Få reda på mer i Skapa ett Access-program

Använd SharePoint Designer om du vill:

 • Lägga till text, bilder, skript och webbdelar till sidor

 • Skapa och anpassa webbplats- och webbdelssidor

 • Lägga till anpassade åtgärder

 • Lägga till anpassad navigering

Använd Microsoft InfoPath 2013 om du vill:

 • Lägga till text, bilder och länkar till list- och arbetsflödesformulär

 • Lägga till anpassade dataanslutningar och funktioner till list- och arbetsflödesformulär

Få reda på mer om hur du arbetar med InfoPath i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Använd Microsoft Office-program som stöds om du vill:

 • Publicera arbetsböcker med data, diagram och visualiseringar med hjälp av Excel 2013 och Excel Services

 • Publicera datavisualiseringar med hjälp av Visio 2013 och Visio Services

Använd webbdelen skriptredigeraren om du vill lägga till JavaScript-kod på sidorna på webbplatsen.

Utveckla appar för SharePoint, där appdelar används för att visa information

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade webbdelar

Överst på sidan

Jag vill visa innehåll från olika datakällor

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

 • Lägga till webbdelar som hämtar innehåll från externa webbplatser eller datakällor

 • Anpassa listvyer och formulär från olika datakällor

Använd Excel 2013 och Excel Services om du vill visa och visualisera data från ett stort antal datakällor.

Använd Access 2013 om du snabbt vill skapa sofistikerade databasliknande lösningar utan kod, med SQL Server som bakgrundsdatabas.

Lägg till appar för SharePoint från tredje part om du vill kunna integrera information på webbplatserna. Få reda på mer i Köpa en app i SharePoint Store.

Konfigurera konnektivitetstjänster för företag och anslut till datakällor som SQL Azure-databaser och WCF-webbtjänster (Windows Communication Foundation).

Använd InfoPath 2013 om du vill visa data från listor och formulärbibliotek med:

 • Anpassade listformulär

 • Anpassade formulärbiblioteksformulär

 • Anpassade formulärbaserade program

Få reda på mer om hur du arbetar med InfoPath i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Utveckla anpassade appar för SharePoint om du vill integrera och visa information.

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade listdefinitioner

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade webbdelar

 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet

Överst på sidan

Jag vill anpassa arbetsflöden för affärsprocesser

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

 • Använd de färdiga arbetsflödena om du vill hantera vanliga affärsprocesser som dokumentgranskning och -godkännande

 • Ändra arbetsflödesattributen, t.ex. godkännare, förfallodatum och associerade uppgiftslistor

 • Använd SharePoint Designer om du vill skapa anpassade, deklarativa arbetsflöden

 • Använd den visuella designern i SharePoint Designer 2013 (tillgänglig om Visio 2013 också är installerat) om du vill utforma arbetsflöden visuellt genom att dra och släppa former från en verktygslåda.

Arbetsflödesplattformen för SharePoint 2010 ingår i SharePoint 2013. Det betyder att alla anpassade arbetsflöden som företaget skapat i SharePoint 2013 kommer att fortsätta att fungera. Få reda på mer om arbetsflödet i Arbetsflödet i SharePoint 2013.

Överst på sidan

Jag vill ansluta SharePoint Online till en lokal SharePoint Server 2013-installation

En SharePoint-hybridmiljö består av SharePoint Server 2013, som för det mesta är lokalt distribuerad, och Microsoft Office 365 – SharePoint Online. En hybridmiljö kan konfigureras med olika integreringsnivåer, beroende på vad syftet är med integreringen.

SharePoint-hybridmiljöer kan innehålla några av eller alla dessa funktioner:

 • Sammanslagen sökning:    Användare i molnet och i den lokala domänmiljön kan få fram sökresultat med innehåll från båda platserna.

 • Konnektivitetstjänster för företag    Genom konnektivitetstjänster för företag tillgängliggörs affärsdata för appar för SharePoint och för externa listor i SharePoint Online.

 • Enkel inloggning (SSO):    Användare som är anslutna till företagets nätverk eller till Office 365 måste bara ange sina inloggningsuppgifter en gång per session för att kunna komma åt resurser både i den lokala SharePoint-servergruppen och i SharePoint Online.

 • Katalogsynkronisering:    Användarkonton i den lokala ADDS-domänen (Active Directory Domain Services) synkroniseras automatiskt med Office 365.

 • Envägs- eller tvåvägsförtroenderelation mellan servrar:    En förtroenderelation mellan den lokala SharePoint-servergruppen och SharePoint Online som möjliggör säkra anslutningar och ett säkert dataflöde.

Få reda på mer om hur du konfigurerar en hybridmiljö för SharePoint Server och SharePoint Online i Hybrid för SharePoint Server 2013.

Överst på sidan

Göra lösningar eller appar tillgängliga för användare

När du har utvecklat en lösning eller en anpassad app behöver du kanske ett sätt att distribuera lösningen till en eller flera webbplatser eller webbplatssamlingar i SharePoint Online-miljön. Det kan du till exempel göra på följande sätt:

 • Om lösningen består av en anpassad lista eller en specialiserad webbplats eller sida kan du dela en länk till webbplatsen eller sidan med användarna.

 • Om du har utvecklat en anpassad SharePoint- eller Office-app kan du distribuera den genom att överföra den till appkatalogwebbplatsen. Få reda på mer om hur du distribuerar anpassade appar i Använda appkatalogen för att distribuera anpassade affärsappar i SharePoint Online-miljön.

 • Om du lägger till en app från tredje part via SharePoint Store kan du göra den tillgänglig för alla användare i alla webbplatssamlingar i SharePoint Online-miljön genom att skaffa licenser för alla användare på företaget. Eller också kan du skaffa licenser enbart för dem som behöver det, och sedan tilldela de aktuella användarna licenserna. Få reda på mer i Köpa en app i SharePoint Store och Hantera applicenser för en SharePoint Online-miljö.

 • Läs igenom Konfigurera inställningarna för SharePoint Store om du vill ändra inställningarna för om webbplatsanvändarna ska kunna hämta appar via SharePoint Store.

 • Om du bara vill skapa en anpassad lösning och publicera den som en mall som andra användare kan använda sig av kan du spara listor, vyer, arbetsflöden och webbplatser som mallar. Mallarna kan antingen användas direkt eller också distribueras de i SharePoint så att andra användare kan bygga vidare på dem. Du kan utföra stegen direkt i webbläsaren eller i något verktyg som stöds, till exempel SharePoint Designer 2013. Få reda på mer i Spara, hämta och överföra en SharePoint 2013-webbplats som en mall.

Överst på sidan

Utforska partnerlösningar och partnertjänster

Om du vill utforska tjänster eller program från Microsofts partner som är tillgängliga för SharePoint Online går du till Microsoft Office 365 Marketplace.

Överst på sidan

Gå tillbaka till Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag och mellanstora företag

Gäller för: SharePoint OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk