Planera anpassningar, lösningar och appar för SharePoint Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Företagsprofilering och anpassning av SharePoint Online skiljer sig företagsprofilering och anpassning av SharePoint Server-produkter. SharePoint Online uppdateras med nya funktioner regelbundet och dessa uppdateringar som kan påverka vissa typer av anpassningar. Men finns det rekommenderade anpassning och varumärken tekniker tillgängliga dagens datum som kan effektivisera din anpassning och anpassning krav. Till exempel om du gör strukturella ändringar till huvudsidorna är det viktigt att hålla dig informerad med pågående produktuppdateringar tillämpas på SharePoint Online. Det enklaste sättet att hålla sig informerad är att titta på Översikt av Office 365 och övervaka Office 365-bloggen.

De programuppdateringar som Microsoft gör för SharePoint Online görs i mycket snabbare takt än för SharePoint Server, och anpassning eller borttagning av avbildningar av huvudsidor, som är en central del av produkten, gör att de anpassningarna påverkas av uppdateringarna. För att avhjälpa situationen måste anpassningarna tillämpas på nytt på de uppdaterade sidorna. Det går att hålla sig uppdaterad, men det måste göras mycket oftare i SharePoint Online.

Jag är van att anpassa SharePoint Server-produkter, men vad är annorlunda i SharePoint Online?

Metoder för anpassning som fungerar i SharePoint Server kanske inte fungerar i SharePoint Online. Några av metoderna som används för att anpassa och utöka SharePoint Server förlita sig till exempel på det faktum att den underliggande plattformen inte ständigt uppdateras – som för SharePoint Online. SharePoint Online förbättras kontinuerligt, och filer som har anpassats eller där avbildning tagits bort kan påverkas av uppdateringar. Här följer några rekommendationer för vanliga SharePoint-anpassningar, i jämförelse med privata SharePoint-distributioner kontra SharePoint Online-tjänsten.

Typ av anpassning   

SharePoint Server   

SharePoint Online   

Arbetsflöde   

Börja med färdiga arbetsflöden

SharePoint Designer eller Visuell designer

Ändringar i det färdiga arbetsflödet kommer inte att skrivas över av pågående uppdateringar

Ytterligare anpassningar kommer att skrivas över av pågående uppdateringar

Sidhuvud/sidfot   

SharePoint Designer, med sidor där avbildningen tagits bort

Ingen motsvarighet, sidor med borttagen avbildning kräver löpande underhåll

Innehållsblock   

CBQ (obegränsad)

CBQ (begränsad)

Allmän varumärkesprofilering (färger, logotyper m.m.)   

Begränsade lösningar, anpassade huvudsidor/huvudsidor med borttagen avbildning

Komponerade utseenden eller inmatade format via programmodell

Navigering   

Börja med färdiga verktyg

Strukturell, hanterad och sökstyrd navigering

Börja med färdiga verktyg

Navigeringsalternativ för SharePoint Online

Anpassningar: enkla till komplexa

SharePoint Online anpassningar ska vara icke-tekniska ändringar som du kan använda snabbt i webbläsaren med hjälp av webbplatsen kommandon och funktioner till eget programutveckling med hjälp av utvecklarverktyg för:

 1. Anpassning med hjälp av webbläsaren    Du kan använda de webbläsarbaserade inställningarna i SharePoint Online för enklare anpassningar som att ändra rubriker och logotyper, uppdatera navigeringslänkar, tillämpa nya webbplatsteman, ändra innehållet på en sida och byta vyer för listor och bibliotek. Webbläsarbaserade anpassningar är den enklaste typen av anpassningar och kräver minimalt med tekniska kunskaper.

 2. Anpassningar med hjälp av verktyg och program som stöds    Du kan använda SharePoint-verktyg som stöds för att utföra mer omfattande anpassningar. Till exempel kan du använda Office-program som Access 2013, Excel 2013 och Visio 2013 för att skapa dynamiska sidor med stora mängder data på webbplatsen. Du kan till och med skapa en SharePoint-app utan att använda kod, med hjälp av Access 2013.

 3. Anpassningar med hjälp av fjärrstyrning    I SharePoint Online, kan du använda anpassade CSOM kod i program för SharePoint tillhandahålla SharePoint-webbplatssamlingar, webbplatser och underwebbplatser med anpassade profiler element. Den här webbplatsen etablering mönster kallas fjärrstyrning.

 4. Anpassningar med hjälp av appar för SharePoint    Den nya Appmodellen i molnet i SharePoint Online kan du lägga till program i listan med webbplatser och rekommenderade ersätter begränsade lösningar framgent. Du kan använda befintliga program från andra leverantörer eller skapa en egen. Lägg till program på en webbplats när du vill anpassa med särskilda funktioner eller information. Till exempel kan du lägga till program som utför allmänna uppgifter som tid och kostnader spårning. Eller du kan använda program och fjärrstyrning för att tillämpa anpassade element på webbplatser. Du kan också lägga till program att visa nyheter eller information från tredjepartsleverantörer eller som ansluter till sociala webbplatser.

  • Appar från tredje part    Appar från tredje part finns i SharePoint Store, en marknadsplats som finns på Office.com som du kommer åt från SharePoint Online-webbplatser. Välj de appar som ska vara tillgängliga i innehavaren. Administratörer kan också köpa licenser för särskilda appar för alla användare i en organisation (kräver behörigheter som webbplatsägare eller högre).

  • Egna program    Din organisation kan också utveckla ett eget program för SharePoint Online och göra dem tillgängliga för användare via webbplatsen med programkatalogen. Om du vet hur du skapar ett webbprogram kan vet du hur du skapar ett program för SharePoint. Du kan använda valfritt språk, till exempel HTML, JavaScript, PHP eller .NET och din favorit utveckling Webbverktyg, inklusive Microsoft Visual Studio och ”Napa” Office 365 utvecklingsverktygen. Mer information finns i börja utveckla appar för SharePoint.

Överst på sidan

Kan jag fortfarade utveckla begränsade lösningar?

Begränsade lösningar har ersatts i SharePoint Online som representativa arkitektur inte är ekonomisk scalable över delade flera innehavare-miljön. Det arbete som krävs för att bevara begränsade lösningar över alla webbplatser för en kund är stor. Alternativa lösningar, till exempel fjärrstyrning har liknande funktioner utan pågående Underhåll krav.

Begränsade lösningar som förs över som en del av en migrering kommer att fortsätta fungera under en begränsad period, men Microsoft fokuserar på alternativa lösningar för SharePoint Online och rekommenderar starkt att alla begränsade lösningar ersätts med alternativa funktioner, till exempel onlineappar. Under tiden bör du vara medveten om att löpande uppdateringar av SharePoint Online kan påverka vissa begränsade lösningar.

Med införandet av molnprogramsmodellen (CAM) och appar för SharePoint finns det nu bra alternativ till äldre, mer vedertagna sätt att varumärkesprofilera och etablera SharePoint-webbplatser.

Du kan utföra alla typer av webbplatsen anpassning med hjälp av appar för SharePoint tillhandahålla webbplats varumärken i hela företaget och hantera varumärken på skala: ett mönster som kallas även fjärrstyrning. Medan SharePoint utvecklare tidigare har använt SharePoint funktionen framework, webbplatsmallar, webbmallar och webbplatsdefinitioner tillhandahålla webbplatser och webbplatssamlingar, visar remote etablering mönster du hur du skapar egna program för SharePoint som tillhandahåller webbplats med anpassade profiler och utföra andra webbplatsanvändare etablerar uppgifter.

Överst på sidan

Varför appar?

Appar för SharePoint har flera fördelar jämfört med begränsade lösningar. Med hjälp av appar kan användarna utöka SharePoint-webbplatserna utan att administratörernas operativa börda ökar. Appar är också lätta att hitta och lägga till för slutanvändarna. Dessutom är appar för SharePoint Online konstruerade för molnet och är därmed mer flexibla och lättare att integrera med molnbaserade resurser än begränsade lösningar.

Mer teknisk information om när du ska välja för att utveckla anpassade appar i stället för begränsade lösningar finns i program för SharePoint jämfört med SharePoint-lösningar. Mer information finns i börja utveckla appar för SharePoint, SharePoint-lösning Packoch de SharePoint mönster och metoderna på Github.

Överst på sidan

Exempel på vanliga SharePoint Online-anpassningar

För att du ska kunna avgöra vilken anpassnings- eller utvecklingsmetod som är bäst för ditt företag bör du fundera på vad det är som du vill anpassa och vilka typer av lösningar som du vill utveckla.

På en SharePoint-webbplats kan du åstadkomma ett och samma resultat på flera olika sätt. Om målet till exempel är att skapa en lista som är anpassad i mycket hög utsträckning kan du använda de olika listinställningarna i webbläsaren för att konfigurera listan och dess vyer. Sedan behöver du kanske inte göra fler anpassningar.

Det är en bra idé att börja med webbläsarbaserade anpassningar innan du använder kompatibla verktyg och program för att åstadkomma liknande anpassningar.

I det här avsnittet:   

Anpassningar: enkla till komplexa

Kan jag fortfarande utveckla begränsade lösningar?

Vad vill du anpassa? (med idéer om hur du gör det)

Göra lösningar eller appar tillgängliga för användare

Utforska partnerlösningar och partnertjänster

Jag vill ändra utseendet eller webbplatsens design   

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Använd sidan Webbplatsinställningar om du vill:

Använd designhanteraren om du vill dra nytta av dina kunskaper i HTML, CSS och JavaScript (endast tillgängligt för publiceringswebbplatser):

 • Formge HTML-huvudsidor och sidlayouter i en valfri HTML-redigerare.

 • Konvertera HTML-filen till en ASP.NET-huvudsida.

 • Lägg till nyckelfunktioner från kodavsnittsgalleriet på sidorna, till exempel en sökruta eller en navigeringskontroll.

 • Utforma unika användargränssnitt för olika enheter genom att skapa enhetskanaler.

Mer information om hur du använder Designhanteraren finns MSDN: utveckla webbdesignen i SharePoint 2013.

Använd InfoPath Designer om du vill:

 • Anpassa listformulär, arbetsflödesformulär och formulärbiblioteksformulär

 • Ändra layout, färger och teman för formulären

Mer information om hur du arbetar med InfoPath finns i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Utveckla appar för SharePoint med appdelar eller anpassade UI-åtgärder, till exempel menyfliks- eller menykommandon.

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade förbättringar av menyfliksområdet

 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet

 • Distribuera anpassade designlösningar som funktioner

Obs!: Försök i möjligaste mån att anpassa webbplatsen med hjälp av anpassade CSS-element och teman snarare än anpassade huvudsidor. Anpassade huvudsidor blockerar nämligen uppgraderingar till det senaste gränssnittet som distribueras till kunderna. Det kan leda till oväntade kostnader för företaget när det är dags att uppgradera.

Överst på sidan

Jag vill anpassa informationens utseende på webbplatserna   

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Anpassa enskilda sidor på webbplatsen:

 • Lägga till och redigera text, bilder, video och andra objekt

 • Lägga till och anpassa webbdelar

 • Lägga till och anpassa nya listor och bibliotek

 • Skapa anpassade vyer och formulär för listor och bibliotek

 • Skapa och redigera innehåll och publiceringssidor

 • Aktivera eller inaktivera funktioner

Lägg till appar för SharePoint från tredje part om du vill kunna integrera information på webbplatserna. Se Köpa en app i SharePoint Store.

Skapa SharePoint-appar med hjälp av Access 2013. Mer information finns i Skapa ett Access-program.

Använd SharePoint Designer om du vill:

 • Lägga till text, bilder, skript och webbdelar till sidor

 • Skapa och anpassa webbplats- och webbdelssidor

 • Lägga till anpassade åtgärder

 • Lägga till anpassad navigering

Använd Microsoft InfoPath 2013 om du vill:

 • Lägga till text, bilder och länkar till list- och arbetsflödesformulär

 • Lägga till anpassade dataanslutningar och funktioner till list- och arbetsflödesformulär

Mer information om hur du arbetar med InfoPath finns i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Använd Microsoft Office-program som stöds om du vill:

 • Publicera arbetsböcker med data, diagram och visualiseringar med hjälp av Excel 2013 och Excel Services

 • Publicera datavisualiseringar med hjälp av Visio 2013 och Visio Services

Använd webbdelen skriptredigeraren om du vill lägga till JavaScript-kod på sidorna på webbplatsen.

Utveckla appar för SharePoint, där appdelar används för att visa information

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade webbdelar

Överst på sidan

Jag vill visa innehåll från olika datakällor   

Prova först de webbläsarbaserade alternativen:

Prova sedan lösningar som inte kräver kod:

Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

 • Lägga till webbdelar som hämtar innehåll från externa webbplatser eller datakällor

 • Anpassa listvyer och formulär från olika datakällor

Använd Excel 2013 och Excel Services om du vill visa och visualisera data från ett stort antal datakällor.

Använd Access 2013 om du snabbt vill skapa sofistikerade databasliknande lösningar utan kod, med SQL Server som bakgrundsdatabas.

Lägg till appar för SharePoint från tredje part om du vill kunna integrera information på webbplatserna. Se Köpa en app i SharePoint Store.

Konfigurera konnektivitetstjänster för företag och anslut till datakällor som SQL Azure-databaser och WCF-webbtjänster (Windows Communication Foundation).

Använd InfoPath 2013 om du vill visa data från listor och formulärbibliotek med:

 • Anpassade listformulär

 • Anpassade formulärbiblioteksformulär

 • Anpassade formulärbaserade program

Mer information om hur du arbetar med InfoPath finns i Hitta information om InfoPath 2010 och 2013.

Utveckla anpassade appar för SharePoint om du vill integrera och visa information.

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade listdefinitioner

 • Skapa anpassade webbplatssidor

 • Skapa anpassade webbdelar

 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet

Överst på sidan

Göra lösningar eller appar tillgängliga för användare

När du har utvecklat en lösning eller en anpassad app behöver du kanske ett sätt att distribuera lösningen till en eller flera webbplatser eller webbplatssamlingar i SharePoint Online-miljön. Det kan du till exempel göra på följande sätt:

 • Om lösningen består av en anpassad lista eller en specialiserad webbplats eller sida kan du dela en länk till webbplatsen eller sidan med användarna.

 • Om du har utvecklat en anpassad SharePoint- eller Office-app kan du distribuera den genom att överföra den till appkatalogwebbplatsen. Få reda på mer om hur du distribuerar anpassade appar i Använda appkatalogen för att distribuera anpassade affärsappar i SharePoint Online-miljön.

 • Om du lägger till en app från tredje part via SharePoint Store kan du göra den tillgänglig för alla användare i alla webbplatssamlingar i SharePoint Online-miljön genom att skaffa licenser för alla användare på företaget. Eller också kan du skaffa licenser enbart för dem som behöver det, och sedan tilldela de aktuella användarna licenserna. Få reda på mer i Köpa en app i SharePoint Store och Hantera applicenser för en SharePoint Online-miljö.

 • Läs igenom Konfigurera inställningarna för SharePoint Store om du vill ändra inställningarna för om webbplatsanvändarna ska kunna hämta appar via SharePoint Store.

 • Anpassade lösningar kan göras tillgängliga, men om användare använder begränsade lösningar selektivt blir det svårt att se till att de webbplatserna uppdateras med uppdaterade lösningar efter att SharePoint Online-uppdateringsprocessen påverkat webbplatsen.

Överst på sidan

Utforska partnerlösningar och partnertjänster

Bläddra bland Office 365-program på Microsoft AppSourceom du vill utforska tjänster eller program från Microsofts partner som är tillgängliga för SharePoint Online. Det finns även många öppen källa lösningar som utvecklats av samlade SharePoint Online-communityn, inklusive Microsoft, MVP, Partners och kunder på Office 365 utvecklare mönster och metoderna Github webbplats.

Mer teknisk information om när du ska välja för att utveckla anpassade appar i stället för begränsade lösningar finns i program för SharePoint jämfört med SharePoint-lösningar. Mer information finns i börja utveckla appar för SharePoint, SharePoint-lösning Pack, SharePoint Online justering vägledning, och SharePoint mönster och metoderna på Github.

Överst på sidan

Återgå till Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×