Plan för prestandafelsökning för Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Behöver du veta hur du kan identifiera och åtgärda beräkningstider, hänger sig och långsamt mellan SharePoint Online, OneDrive för företag, Exchange Online eller Skype för företag – Online och klientdatorn? Innan du ringer support kan i den här artikeln hjälpa dig att felsöka problem med Office 365 prestanda och även lösa några av de vanligaste problemen.

Den här artikeln är i själva verket ett exempel på en handlingsplan som du kan använda för att få värdefull information om prestandaproblem när de uppstår. Några vanliga problem visas också här.

Om nätverksprestanda är nytt för dig och du vill lägga upp en långsiktig plan för att övervaka prestanda mellan klientdatorer och Office 365 kan du läsa Prestandajustering och felsökning i Office 365 – administratörer och IT-tekniker.

Exempel på handlingsplan vid felsökning av prestanda

Denna handlingsplan innehåller två delar, en förberedelsefas och en loggningsfas. Om du har ett prestandaproblem precis nu och du behöver samla in data kan du börja använda den här planen direkt.

Förbered klientdatorn

 • Hitta en klientdator som kan återskapa prestandaproblemet. Den här datorn kommer att användas under felsökningen.

 • Skriv ned de steg som ger upphov till prestandaproblemen så att du är redo när det blir dags att testa.

 • Installera verktyg för insamling och inspelning av information:

  • Installera Netmon 3.4 (eller använd ett likvärdigt verktyg för nätverksspårning).

  • Installera den kostnadsfria basversionen av HTTPWatch (eller använd ett likvärdigt verktyg för nätverksspårning).

  • Använd ett skärminspelningsprogram eller kör Steps Recorder (PSR.exe) som medföljer Windows Vista och senare för att spela in de åtgärder du vidtar vid testning.

Registrera prestandaproblemet

 • Stäng alla ovidkommande webbläsare.

 • Starta Steps Recorder eller en annan skärminspelare.

 • Starta Netmon-inspelningen (eller nätverksspårningsverktyget).

 • Rensa DNS-cachen på klientdatorn från kommandoraden genom att skriva in ipconfig /flushdns.

 • Starta en ny webbläsarsession och aktivera HTTPWatch.

 • Valfritt: Om du testar Exchange Online, kör verktyget Exchange Client Performance Analyzer från administratörskonsolen för Office 365.

 • Återskapa de exakta steg som ger upphov till prestandaproblemet.

 • Stoppa Netmon eller det andra verktygets spårning.

 • På kommandoraden, kör en spårningsbana till Office 365-prenumerationen genom att skriva in följande kommando och trycka på RETUR:

  tracert <prenumerationsnamn>.onmicrosoft.com

 • Stoppa Steps Recorder och spara videon. Glöm inte att ange datum och tid för inspelningen och om den visar på goda eller dåliga prestanda.

 • Spara spårningsfilerna. Återigen, glöm inte att ange datum och tid för inspelningen och om den visar på goda eller dåliga prestanda.

Om du inte är bekant med att använda de verktyg som nämns i den här artikeln, var lugn - vi beskriver stegen här. Om du är van vid detta slags nätverksinspelning kan du gå vidare till avsnittet Så här avläser du spårningar, som beskriver filtrering och avläsning av loggarna.

Rensa först DNS-cachen

Varför? Genom att rensa DNS-cachen startas testen med en ren utgångspunkt. Genom att rensa cachen kan du återställa DNS-lösarens innehåll till de mest aktuella posterna. Kom ihåg att rensning inte innebär att HOST-filens poster tas bort. Om du använder HOST-filens poster mycket bör du kopiera dessa poster till en fil i en annan katalog och sedan tömma HOST-filen.

Rensa DNS-lösarens cache

 1. Öppna kommandotolken (antingen Start > Kör > cmd eller Windows-tangenten > cmd).

 2. Skriv in följande kommando och tryck på RETUR:

  ipconfig /flushdns

Netmon

Microsofts nätverksövervakning verktyg (Netmon) analyserar paket som är trafik som skickas mellan datorer i nätverk. Leta efter ignorerade paket med hjälp av Netmon att spåra trafik med Office 365 du kan spara vyn och läsa paket sidhuvuden, identifiera mellanliggande enheter, markera viktiga inställningar på nätverksmaskinvara och följ trafikflödet mellan datorer i företagsnätverket och Office 365. Eftersom den faktiska brödtexten i trafiken är krypterad, det vill säga det (resor på port 443 via SSL/TLS, du kan inte läsa filer som skickas. I stället kan få du ett ofiltrerade spårning av sökvägen som paket tar som hjälper dig att spåra problemet.

Se till att inte använda ett filter i det här sammanhanget. Gå i stället igenom stegen och demonstrera problemet innan du avbryter spårningen och sparar.

När du har installerat Netmon 3.4 , öppna verktyget och utför dessa steg:

Gör en spårning med Netmon och återskapa problemet

 1. Starta Netmon 3.4.

  Det finns tre fönster på sidan Starta: Senaste registrerar, Välj nätverk och komma igång med Microsoft Network Monitor 3.4. Meddelande om. Panelen Välj nätverk också ger dig en lista över standardnätverk som du kan hämta. Se till att nätverkskort väljs här.

 2. Klicka på Ny inspelning längst upp på Start-sidan. Då läggs en ny flik till bredvid Start-sidans flik som kallas Inspelning 1.

  Nemons användargränssnitt med knapparna Ny registrering, Start och Stopp markerade.

 3. Gör en enkel inspelning genom att klicka på Start i verktygsfältet.

 4. Återskapa de steg som ger upphov till ett prestandaproblem.

 5. Klicka på Stop > Arkiv > Spara som. Kom ihåg att ange datum och tid med tidszon och om det visar på dåliga eller goda prestanda.

HTTPWatch

HTTPWatch kommer in laddat, och en kostnadsfri edition. Kostnadsfria grundläggande Edition handlar om allt du behöver för det här testet. HTTPWatch bildskärmar nätverk trafik och sidan inläsningstiden direkt i webbläsarfönstret. HTTPWatch är ett plugin-program i Internet Explorer som beskriver grafiskt prestanda. Analysen kan sparas och visas i HTTPWatch Studio.

Meddelanden: 

 • Om du använder en annan webbläsare, till exempel Firefox eller Google Chrome, eller om du inte kan installera HTTPWatch i Internet Explorer kan du öppna ett nytt webbläsarfönster och trycka på F12 på tangentbordet. Du bör se popup-fönstret för Developer Tool längst ned i din webbläsare. Om du använder Opera trycker du på CTRL+SKIFT+I för Web Inspector och klicka sedan på flikenNätverk och slutför testet enligt nedan. Informationen kommer att vara något annorlunda, men laddningstiderna visas fortfarande i millisekunder.

 • HTTPWatch är också mycket användbart för problem med sidladdningstider för SharePoint Online.

Kör HTTPWatch och återskapa problemet

 1. HTTPWatch är ett webbläsartillägg, så att visning av verktyget i webbläsaren är olika för varje version av Internet Explorer. Vanligtvis kan du hitta HTTPWatch under fältet Kommandon i webbläsaren Internet Explorer.

  Om du inte ser HTTPWatch-tillägget i webbläsarfönstret, kontrollera versionen av webbläsaren genom att klicka på Hjälp > Om, eller i senare versioner av Internet Explorer klickar du på kugghjulssymbolen och Om Internet Explorer. För att öppna fältet Kommandon högerklickar du på menyraden i Internet Explorer och klickar på fältet Kommandon. Tidigare har HTTPWatch kopplats till både fältet Kommandon och fältet Utforskaren, så om du inte ser ikonen när du har installerat (även efter omstart), sök efter ikonen i Verktyg och verktygsfälten. Kom ihåg att verktygsfält kan anpassas och att alternativ kan läggas till i dem.

  Internet Explorers kommandoverktygsfält med HTTPWatch-ikonen visas.

 2. Starta HTTPWatch i ett Internet Explorer-fönster. Det visas dockat i webbläsaren längst ned i fönstret. Klicka på Spela in.

 3. Återskapa de exakta stegen som ingår i prestandaproblemet. Klicka på knappen Stoppa i HTTPWatch.

 4. Spara HTTPWatch eller Skicka via e-post. Kom ihåg att namnge filen så att den innehåller datum och tid och en indikation om kontrollen visar på goda eller dåliga prestanda.

  HTTPWatch visar fliken Nätverk för inläsning av en sida på startsidan för Office 365.

  Denna skärmbild är tagen från den professionella versionen av HTTPWatch. Du kan öppna spårningar som gjorts i basversionen på en dator med en professionell version och läsa den där. Det kan finnas extra information tillgänglig från spårningen genom den metoden.

Problemregistrering

Steps Recorder, eller PSR.exe, låter dig till spela in problem medan de inträffar. Det är ett mycket användbart verktyg och mycket enkelt att använda.

Köra Problemregistrering (PSR.exe) att spela in ditt arbete

 1. Använd antingen Start > Kör > skriv in PSR.exe > OK eller klicka på Windows-tangenten > skriv in PSR.exe > och tryck sedan på RETUR.

 2. När det lilla PSR.exe-fönstret visas klickar du på Starta inspelning och återskapar de steg som uppvisar prestandaproblemet.

  Du kan lägga till kommentarer om det behövs genom att klicka på Lägg till kommentarer.

 3. Klicka på Stoppa post när du har utfört stegen. Om prestandaproblemet är en sida återge, vänta på sidan för att återge innan du stoppa inspelningen.

 4. Klicka på Spara.

En skärmbild av Problemregistrering eller PSR.exe.

Datum och tid registreras åt dig. Då länkas din fso till Netmon-spårning och HTTPWatch i tid och hjälper till med felsökning av precision. Datum och tid i posten fso kan visa att en minut överförs mellan inloggningen och visning av URL-Adressen och partiell återge på admin-webbplats, till exempel.

Läs dina spårningar

Det går inte att lära ut allt som någon kan behöva veta om nätverk och felsökning av prestandaproblem i en artikel. För att bli duktig på prestanda krävs erfarenhet och kunskap om hur nätverket fungerar. Det går däremot att sammanställa en lista med vanliga frågor och visa hur verktyg kan göra det enklare för dig att lösa de vanligaste problemen.

Om du vill plocka upp kunskaper läsa nätverksspår för Office 365-webbplatser är ingen bättre lärare än skapa spår av sidinläsningen regelbundet och skaffa sig erfarenhet läsa dem. När du har möjlighet kan läsa in en Office 365-tjänsten och spåra processen. Filtrera spårningen för DNS-trafik eller Sök FrameData för namnet på den tjänst som du har besökt. Skanna spårningen för att få en uppfattning om stegen som uppstår när tjänsten läses in. Detta hjälper dig att lära dig vilka normal sidinläsningstiden bör se ut och när det gäller felsökning, särskilt runt prestanda, jämföra felaktiga klar spårningar kan lära dig många.

Netmon använder Microsoft Intellisense i fältet Visa filter. IntelliSense eller intelligent kod slutförande är den tips där du skriver i en punkt och alla tillgängliga alternativ visas i listrutan markeringsrutan. Om till exempel är rädd om TCP-fönstret skalning, hittar du ditt sätt att ett filter (till exempel .protocol.tcp.window < 100) på detta sätt.

Skärmbild av Netmon som visar att fältet Visa filter använder IntelliSense.

Netmon spårningar kan har många av trafik i fälten. Om du inte är van vid att läsa dem troligtvis kommer du att svar på många öppna spårningen första gången. Det första du gör är separera signal från bakgrundsljud i spårningen. Du har testat mot Office 365 och som är trafik som du vill se. Om du är van att navigera genom spår, kanske du inte måste den här listan.

Trafik mellan klienten och Office 365 färdas via TLS, vilket innebär att huvuddelen av trafiken krypteras och inte kan läsas i en allmän Netmon-spårning. För prestandaanalysen behövs inga specifika detaljer om informationen i paketet. Mer intressant är rubrikerna i paketet och den information de innehåller.

Tips för att få en bra spårning

 • Det är viktigt att veta klientdatorns IPv4- eller IPv6-adress. Du kan hämta den via kommandotolken genom att skriva IPConfig och sedan trycka på RETUR. När du vet adressen kan du genast se om trafiken i spårningen direkt berör klientdatorn. Om det finns en känt proxy, pinga den och få dess IP-adress också.

 • Rensa DNS-resolverns cache och, om möjligt, stäng alla webbläsare utom den där du kör dina tester. Om det inte går, till exempel om supporten använder ett webbläsarbaserat verktyg för att se din klientdators skrivbord, kan du istället filtrera din spårning.

 • Leta upp Office 365-tjänsten som du använder i en upptagen spårning. Om du har sett trafik innan du aldrig eller sällan är det här ett bra steg i avgränsar prestandaproblemet från andra nätverk brus. Det finns några sätt att göra detta. Du kan använda ping eller PsPing till URL-Adressen för den specifika tjänsten (ping outlook.office365.com och/eller psping -4 microsoft-my.sharepoint.com:443exempel) direkt innan din test. Du kan också enkelt hitta den PsPing i en spårning med Netmon (med processnamnet). Som ger dig en plats där du vill börja söka.

  Det går lika bra att bara använda Netmon-spårning vid tidpunkten för problemet. För att orientera dig kan du använda filter som ContainsBin(FrameData, ASCII, "office") eller ContainsBin(FrameData, ASCII, "outlook"). Du kan spara ditt ramnummer från spårningsfilen. Du kan också rulla fönstret Ramsammanfattning hela vägen till höger och leta efter kolumnen Konversations-ID. Där finns ett nummer som visar ID för den specifika konversationen och som du också kan spara och titta på separat senare. Kom ihåg att ta bort filtret innan du lägger till en annan filtrering.

  Tips: Netmon har många användbara inbyggda filter. Prova med knappen ”Läs in filter” högst upp i fönstret Visa filter.

  Hitta din IP-adress med hjälp av PSPing på kommandoraden på klientdatorn.

  Netmon-spårningen från klienten visar samma PSPing-kommando genom filtret TCP.Flags.Syn == 1.

  Bekanta dig med din trafik, och lär dig att hitta den information du behöver. Till exempel kan du lära dig att avgöra vilket paket i spårningen som har den första referensen till den Office 365-tjänst som du använder (t.ex. "Outlook" ).

Om vi tar Office 365 Outlook Online som exempel börjar trafiken ungefär så här:

 • DNS-standardfråga och DNS-svar för outlook.office365.com med matchande fråge-ID. Det är viktigt att notera tidsförskjutningen för vändningen samt var i världen Office 365 Global DNS skickar begäran om namnmatchning. Så lokalt som möjligt är mycket bättre än till andra sidan jordklotet. (Detta kan följas av en del DNS-trafik till online-inloggningen.)

 • En HTTP-begäran av typen HÄMTA vars statusrapport flyttades permanent (301)

 • RWS-trafik, däribland RWS Anslutningsförfrågningar och Anslutningssvar. (Remote Winsock gör en anslutning åt dig.)

 • TCP SYN och TCP SYN/ACK konversation. Många inställningar i den här konversationen påverkar prestanda.

 • Sedan kommer en serie TLS: TLS-trafik är var TLS-handskakningen och konversationerna om TLS-certifikat äger rum. (Kom ihåg att data krypteras via SSL/TLS.)

Alla delar av trafiken är viktiga och sammanhängande, men små delar av spårningen innehåller information som är särskilt viktig när det gäller felsökning av prestandaproblem. Vi kommer därför att fokusera på dessa områden. Eftersom vi på Microsoft har gjort många felsökningar av prestandaproblem i Office 365 och kunnat sammanställa en lista över de 10 vanligaste problemen ska vi nu fokusera på de frågorna och hur du använder verktyg som löser problemen.

Flera verktyg används i matrisen nedan, där så är möjligt. Om du inte redan har installerat dem finns det länkar till installationsplatserna. Listan innehåller vanliga spårningsverktyg för nätverk som Netmon och Wireshark, men använd de spårningsverktyg du är bekväm med och som du är van att filtrera nätverkstrafik med. När du testar, kom ihåg:

 • Stäng din webbläsare och testa med bara en webbläsare som körs - detta minskar övergripande trafiken du fångar. Det är en mindre upptagen spårning.

 • Rensa DNS-resolverns cache på klientdatorn – då kan du börja från grunden när du fångar in information vilket ger en renare spårning.

Några vanliga problem

Några vanliga problem du kan stöta på och hur du hittar dem i din nätverksspårning.

Problem

Verktyg

Vad du ska leta efter

TCP-fönsterskalning

 • Finns i SYN - SYN/ACK.

 • Äldre maskinvara kan inte dra fördel av TCP-fönsterskalning.

 • Utan rätt inställningar för TCP-fönsterskalning, fylls standardinställningen 16-bitars buffert i TCP-huvudena på några millisekunder.

 • Trafik kan inte fortsätta att skickas förrän klienten får en bekräftelse på att den ursprungliga datan har tagits emot, vilket orsakar förseningar.

Netmon

Wireshark

Leta efter SYN – SYN/ACK-trafiken i din nätverksspårning.

Använda ett filter som tcp.flags.syn == 1i Netmon. Det här filtret är samma i Wireshark.

Filter i Netmon eller Wireshark för Syn-paket för båda verktygen: TCP.Flags.Syn == 1.

Observera att för varje SYN finns det ett källportsnummer (SrcPort) som matchas i målporten (DstPort) i den relaterade Bekräftelsen (SYN/ACK).

För att se fönsterskalningsvärdet som används av din nätverksanslutning, ska du först expandera SYN, och sedan den relaterade SYN/ACK.

Bild som visar hur du matchar SrcPort till DstPort i en spårning för att få tid att delta.

Inställningar för TCP-inaktivitet

 • Historiskt sett är de flesta perimeternätverk konfigurerade för tillfälliga anslutningar, vilket innebär att inaktiva anslutningar i allmänhet avslutas.

 • Inaktiva TCP-sessioner kan avslutas av proxyservrar och brandväggar på mer än 100 till 300 sekunder.

 • Det är problematiskt för Outlook Online som skapar och använder långsiktiga anslutningar, oavsett om de är inaktiva eller inte.

 • När anslutningar avslutas av en proxyserver eller brandvägg informeras inte klienten. Ett försök att använda Outlook Online innebär då att en klientdator kommer att försöka att återuppliva anslutningen flera gånger innan en ny görs.

 • Produkten kan hänga sig, visa ett meddelande, eller läsa in sidan långsamt.

Netmon

Wireshark

I Netmon, titta i fältet Tidsförskjutning för tidsfördröjningen. Tidsfördröjning är tiden mellan att klienten skickar en förfrågan till servern och tar emot ett svar. Kontrollera mellan klienten och den utgående punkten (ex. Klienten --> Proxyserver), eller klient till Office 365 (Klient –> Office 365). Du kan se detta i många typer av paket.

Som ett exempel kan filtret i Netmon se ut som .Protocol.IPv4.Address == 10.102.14.112 AND .Protocol.IPv4.Address == 10.201.114.12eller i Wireshark, ip.addr == 10.102.14.112 && ip.addr == 10.201.114.12.

Tips!: 

 • Vet du inte om IP-adressen i din spårning hör till din DNS-server? Försök leta upp det i kommandoraden. Klicka på Start >; Kör > och skriv in cmd, eller tryck på Windows-tangenten > och skriv in cmd. Skriv nslookup <the IP address from the network trace>när du uppmanas att göra det. För att testa, använd nslookup mot din egen dators IP-adress.

 • För att visa en lista med Microsofts IP-intervall gå till Office 365 URL:er och IP-adressintervall.

Om det finns ett problem, förväntat lång tid förskjuter ska visas i det här fallet (Outlook Online), särskilt i TLS:TLS-paket som visar trafik med Application Data (till exempel i Netmon hittar du programmet datapaket via .Protocol.TLS AND Description == "TLS:TLS Rec Layer-1 SSL Application Data"). Du bör se en smidig förlopp i tiden över sessionen. Om du ser lång fördröjning när du uppdaterar din Outlook-Online kan bero på av en hög grad av återställs som skickas.

Svarstid/Tidsfördröjning

 • Svarstid är ett mått som kan ändras mycket beroende på många faktorer, sådana uppgradering av åldrande enheter, lägga till ett stort antal användare i ett nätverk och hur stor andel av den totala bandbredden som upptas av andra uppgifter på en nätverksanslutning.

 • Det finns bandbreddskalkylatorer för Office 365 tillgängliga på den här sidan för nätverksplanering och prestandajustering för Office 365.

 • Vill du mäta hastigheten på din anslutning, eller bandbredden på din ISP-anslutning? Prova den här webbplatsen (eller webbplatser som den): Speedtest, eller Pingtest.

Ping

PsPing

Netmon

Wireshark

För att se svarstiden i en spårning, har du en fördel av att ha registrerat klientdatorns IP-adress och IP-adressen för DNS-servern i Office 365. Det här är för att enklare kunna spåra filtrering. Om du ansluter via en proxyserver, behöver du ha klientdatorns IP-adress, IP-adress till proxy/utgående server och Office 365 DNS IP-adress, för att underlätta arbetet.

Från den ping-begäran som skickas till outlook.office365.com får du veta namnet på datacentret som tog emot begäran, även om ping kanske inte kunde ansluta för att skicka de sammanhängande ICMP-paketen. Om du använder PsPing (ett gratisverktyg som finns för nedladdning), och den specifika porten (443) och kanske använder IPv4 (-4) får du ett medelvärde för tidsfördröjningen för paketen som skickats. Detta fungerar för andra URL:er i Office 365-tjänsterna t.ex. psping -4 yourSite.sharepoint.com:443. Du kan ange ett antal pingar för att få ett större underlag för medelvärdet genom att prova något som: psping -4 -n 20 yourSite-my.sharepoint.com:443.

Obs!: PsPing skickar inte ICMP-paket. Programmet pingar med TCP-paket över en specifik port, så du kan använda någon som du vet är öppen. I Office 365, som använder SSL/TLS, kan du prova att ansluta porten 443 till din PsPing.

Skärmbild som visar en ping som matchar outlook.office365.com och en PSPing med 443 som gör samma sak, men som även rapporterar en genomsnittlig RTT på 6,5 ms.

Om du läste in sidan Office 365 långsamt samtidigt som du gjorde en nätverksspårning bör du filtrera en Netmon- eller Wireshark-spårning för DNS. Det här är en av de IP-adresser vi söker.

Här är de åtgärder du kan vidta för att filtrera Netmon och få IP-adressen (och ta en titt på DNS-svarstiden). I det här exemplet används outlook.office365.com, men man kan också använda URL-adressen till en SharePoint Online-innehavare (hithere.sharepoint.com till exempel).

 1. Pinga URL-adressen ping outlook.office365.com och, i resultatet, registrera namn och IP-adress för den DNS-servern som ping-begäran skickades till.

  Ping-begäran till outlook.office365.com som visar DNS- och IP-adressen för namnorthwest.

 2. Nätverk högst upp på sidan eller gör det som ger dig prestandaproblem eller, om du ser svarstiden för själva pingen själva.

 3. Öppna spårningen i Netmon och filtrera för DNS (det här filtret fungerar också i Wireshark, men är skiftlägeskänsligt -- dns). Eftersom du fått namnet på DNS-servern från pingen kan du också filtrera snabbare i Netmon så här: DNS AND ContainsBin(FrameData, ASCII, "namnorthwest"). Den ser ut så här i Wireshark dns and frame contains "namnorthwest".

  Öppna svarspaketet och, i fönstret Raminformation i Netmon klickar du på DNS för att expandera för mer information. I DNS-informationen hittar du IP-adressen till DNS-servern som begäran gick till i Office 365 -- du behöver IP-adressen för nästa steg (PsPing-verktyget). Ta bort filtret, högerklicka på DNS-svaret i Netmons Ramsammanfattning > Hitta Konversationer > DNS för att se DNS-fråga och DNS-svar sida vid sida.

  En spårning filtrerad efter Hitta konversationer och sedan efter DNS.

 4. Lägg också märke till kolumnen Tidsförskjutning i Netmon, mellan DNS-begäran och Svar.

  Ytterligare Netmon-resultat filtrerade med DNS OCH CONTAINSBIN(Framedata, ASCII, "namnorthwest") visar mycket låg tidsförskjutning mellan begäran och svar.

I nästa steg är enkelt att installera och använda PsPing verktyget mycket praktiskt, både eftersom ICMP blockeras ofta på brandväggar och eftersom PsPing spårar elegant fördröjningar i millisekunder. PsPing fylls en TCP-anslutning till en adress och port (i vårt tänkbara öppen port 443).

 1. Installera PsPing.

 2. Öppna en kommandotolk (Start &gt; Kör &gt; skriv cmd, eller Windows-tangenten &gt; skriv cmd) och ändra katalog till den katalog där du installerade PsPing för att köra PsPing-kommandot. I mina exempel kan du se att jag har skapat mappen 'Perf' i roten på C. Du kan göra samma sak för snabb åtkomst.

 3. Skriv kommandot så att du gör din PsPing mot IP-adressen för Office 365 DNS-servern från din tidigare Netmon-spårning – kom ihåg att lägga till portnumret. Det vill säga, psping -n 20 132.245.24.82:445. Det här ger dig ett urval av 20 ping och beräknar medelvärdet för svarstiden när PsPing stannar.

  PSPing-kommandot psping -n 20 132.245.24.82:443 returnerar en genomsnittlig svarstid på 25,51 millisekunder.

Om du går till Office 365 via en proxyserver är stegen lite annorlunda. Då skickar du först PsPing till proxyservern för att få ett genomsnittligt värde på svarstiden i millisekunder till proxy/utgång och tillbaka, och sedan kör du antingen PsPing på proxyn eller på en dator med direktanslutning till Internet för att få värdet som saknas (värdet till Office 365 och tillbaka).

Om du väljer att köra PsPing från proxyn har du två millisekundvärden: klientdator till proxyserver eller utgående punkt och proxyserver till Office 365. Och nu är du klar! I alla fall med att registrera värden.

Om du kör PsPing på en annan dator som är direkt ansluten till Internet, det vill säga utan en proxy har två millisekunder värden: klientdatorn proxyservern eller utgående punkten och klientdatorn till Office 365. I det här fallet Subtrahera värdet på klientdatorn till proxy server eller utgående punkt från värdet på klientdatorn till Office 365, och du måste RTT tal från klientdatorn till proxyserver eller utgående punkten och från proxy server eller utgående punkt till Office 365.

Men om du kan hitta en klientdator på den påverkade platsen som är direkt ansluten, eller som förbigår proxyn, kan du välja att se om problemet återges där till att börja med och därefter testa det.

Svarstid, såsom visas i en Netmon-spårning dessa extra millisekunder kan lägga till, om det finns tillräckligt många av dem i en given session.

Allmän svarstid i Netmon, med Netmons standarkolumn för Tidsspann, läggs till i Ramsammanfattning.

Obs!: Din IP-adress kan vara annorlunda än de IP-adresser som visas här. Ditt ping kan till exempel returnera något i stil med 157.56.0.0/16 eller ett liknande intervall. En lista över intervall som används av Office 365 finns i Office 365 URL:er och IP-adressintervall. Kom ihåg att visa alla noder (det finns en knapp längst upp för det här) om du vill söka efter exempelvis 132.245.

Proxyautentisering

 • Det här gäller endast om du går via en proxyserver. Om du inte gör det kan du hoppa över de här stegen.

 • När allt fungerar som det ska ska proxyautentiseringen inträffa inom millisekunder, konsekvent. Du bör inte se tillfälligt dålig prestanda vid hög arbetsbelastning (till exempel).

 • Om proxyautentisering är aktiverad måste du, varje gång du gör en ny TCP-anslutning till Office 365 för att få information, gå igenom en autentiseringsprocess bakom kulisserna. När du till exempel växlar från kalender till e-post i Outlook Online autentiserar du. Och om en sida i SharePoint Online visar media eller data från flera webbplatser eller platser, autentiserar du för varje TCP-anslutning som behövs för att återge data.

 • I Outlook Online kan du uppleva långsamma inläsningstider när du växlar mellan kalendern och din postlåda, eller långsam sidinläsning i SharePoint Online. Det finns emellertid andra symptom som inte visas här.

  Proxy-autentisering är en inställning på proxyservern utgående. Om den orsakar ett prestandaproblem med Office 365, måste du kontakta teamet nätverk.

Netmon

Wireshark

Proxy sker-autentisering när en ny TCP-session måste spunnits, ofta för att begära filer eller information från servern eller för att tillhandahålla information. Du kan till exempel se proxyautentisering runt HTTP GET eller HTTP POST förfrågningar. Lägga till kolumnen NTLMSSP sammanfattning i Netmon och filter för .property.NTLMSSPSummaryom du vill se ramar där du autentiserar förfrågningar i kurvan. Lägga till kolumnen tidsspann om du vill se hur lång tid tar autentiseringen. Lägga till en kolumn i Netmon:

 1. Högerklicka på en kolumn, t.ex. Beskrivning.

 2. Klicka på Välj kolumner. Leta reda på NTLMSSP-sammanfattning och Tidsspann i listan och klicka på Lägg till.

 3. Flytta de nya kolumnerna och placera dem före eller efter kolumnen Beskrivning så att du kan läsa dem sida vid sida. Klicka på OK.

Även om du inte lägger till kolumnen fungerar Netmon-filter. Men felsökningen är mycket enklare om du kan se vilka scenen autentiseringstyper som du befinner dig i. När letar för instanser av Proxy-autentisering, är det viktigt att undersöka alla ramar där det inte finns en NTLM-anrop eller ett autentisera meddelande finns. Om det behövs, högerklickar du på viss del av trafik och hitta konversationer > TCP. Ta reda på tidsspann värdena i dessa konversationer.

Netmon-spårning visar proxy-autentisering, filtrerat efter konversation.

En fyra sekunders fördröjning i proxyautentisering så som visas i Wireshark. Kolumnen Tidsspann från föregående visad ram skapades genom att högerklicka på fältet med samma namn i raminformationen och välja Lägg till som kolumn.

I Wireshark kan kolumnen "Time delta from previous displayed frame" skapas via högerklick på fältet med samma namn i raminformationen välja Add as Column.

DNS-prestanda

 • Namnmatchning fungerar bäst och snabbast när den sker så nära kundens land som möjligt.

 • Om DNS-namnmatchning sker utomlands kan det lägga till sekunder till sidinläsningen.

 • Under idealiska förhållanden sker namnmatchningen på under 100 ms. Om inte bör du undersöka saken närmare.

Tips: Är du osäker på hur klientanslutningar fungerar i Office 365? Ta en titt på referensdokumentet för klientanslutning här.

Netmon

Wireshark

PsPing

Att analysera DNS-prestanda är vanligtvis ytterligare ett jobb för en nätverksspårning. Men PsPing är också användbart för att bekräfta eller avfärda en möjlig orsak.

DNS-trafiken är baserad på TCP- och UDP-begäranden och svaren är tydligt markerade med ett ID som hjälper till att matcha en specifik begäran med det specifika svaret. Du ser DNS-trafik när exempelvis SharePoint Online använder ett nätverksnamn eller URL:en på en webbsida. Som en tumregel körs den mesta trafiken, förutom vid överföring av zoner, över UDP.

I både Netmon och Wireshark är den mest grundläggande filter som låter dig igenom DNS-trafik helt enkelt dns. Se till att använda gemener när du anger filtret. Kom ihåg att rensa DNS-lösarens cache innan du återskapa problemet på klientdatorn. Till exempel om du har en långsam SharePoint Online sidinläsningstiden för startsidan bör du Stäng alla webbläsare, öppna en ny webbläsare, starta spårning, rensa DNS-lösarens cache och bläddra till SharePoint Online-webbplatsen. När hela sidan matchas bör du stoppa och spara spårningen.

Ett grundläggande filter för DNS i Netmon är DNS.

Du vill slå på gång förskjuter här. Och det kan vara bra att lägga till kolumnen Tidsspann i Netmon som du kan göra genom att följa dessa steg:

 1. Högerklicka på en kolumn, t.ex. Beskrivning.

 2. Klicka på Välj kolumner.

 3. Leta reda på Tidsspann i listan och klicka på Lägg till.

 4. Flytta den nya kolumnen och placera den före eller efter kolumnen Beskrivning så att du kan läsa dem sida vid sida. Klicka på OK.

Om du hittar en fråga som intresserar dig kan du överväga att isolera genom att högerklicka på frågan i informationsfönstret ram välja Hitta konversationer > DNS. Lägg märke till att panelen Nätverkskonversationer går till höger i specifika konversationen i loggen UDP-trafik.

En Netmon-spårning av inläsning av Outlook Online filtrerad med DNS och som använder Hitta konversationer efter DNS för att begränsa resultaten.

Du kan göra en kolumn i Wireshark för DNS-tid. Gör en spårning (eller öppna en spårning) i Wireshark och filtrera efter dnseller fler formgivningen dns.time. Klicka på en DNS-fråga och expandera Domain Name System (response) information i panelen Visa detaljer. Du ser ett fält för tid (till exempel [Time: 0.001111100 seconds]. Högerklicka på den här gången och väljer du Använd som kolumn. Detta ger dig en enda tidskolumn för snabbare sortering av kurvan. Klicka på ny kolumn att sortera efter fallande värden om du vill se vilka DNS-samtalet tog den längsta för att lösa problemet.

En del av SharePoint Online filtrerat i Wireshark efter (gemener) dns.time, med tiden från uppgifterna i en kolumn och sorterad i stigande ordning.

Om du vill göra fler undersökningen DNS-upplösning oftast prova en PsPing mot DNS-port som används av TCP (till exempel psping <IP address of DNS server>:53). Se ett prestandaproblem fortfarande? Om du gör är problemet troligare att vara en mer omfattande nätverk utfärda än ett problem för specifika DNS-programmet träffar om du vill göra upplösning. Det är också värt att nämna igen, att en ping till outlook.office365.com talar om var DNS-namnmatchning för Outlook Online tar plats (till exempel outlook-namnorthwest.office365.com).

Om problemet verkar vara DNS-specifikt kan det vara nödvändigt att ta kontakt med IT-avdelningen för att titta på DNS-konfigurationer och DNS-vidarebefordrare för att undersöka problemet ytterligare.

Proxyskalbarhet

 • Tjänster som Outlook Online i Office 365 beviljar klienter flera långsiktiga anslutningar.

 • Därför kan varje användare använda flera anslutningar som kräver en längre livslängd.

Tips: Behöver du planera för bandbreddsanvändning eftersom du ska lägga till en stor mängd användare i Office 365? Prova Planera för bandbreddsanvändning på Internet för Office 365. Där hittar du bandbreddskalkylatorer.

Matematik

Det finns inte någon nätverksspårning eller något felsökningsverktyg specifikt för det här. Istället baseras det på bandbreddsberäkningar med angivna begränsningar och andra variabler.

TCP Max. segmentstorleken

 • Finns i SYN - SYN/ACK.

 • Utför den här kontrollen i alla prestandanätverksspårningar som du har vidtagit för att säkerställa att TCP-paketen är konfigurerade för att innehålla största möjliga mängd data.

 • Målet är att se en MSS på 1 460 byte för överföring av data.

 • Om du sitter bakom en proxy, eller om du använder en NAT, ska du komma ihåg att köra det här testet från klient till proxy/utgång/NAT, och från proxy/utgång/NAT till Office 365 för bästa resultat! Det här är olika TCP-sessioner.

Netmon

TCP Max storlek MSS (Segment) är en annan parameter trevägshandskakning i din nätverksspårning innebär att du hittar de data du behöver i SYN - SYN/ACK-paket. MSS är faktiskt ganska enkelt att se.

Öppna en prestandanätverksspårning som du har och leta reda på den anslutning som du är nyfiken på, eller som visar prestandaproblemet.

Meddelanden: 

 • Om du tittar på en spårning och behöver hitta relevant trafik för din konversation filtrerar du efter IP för klienten, IP för proxyservern eller den utgående punkten, eller båda. Om du går direkt måste du pinga URL-adressen som du testar för IP-adressen för Office 365 i spårningen och filtrera efter den.

 • Visning av spårningen begagnade? Prova att använda filter för att orientera dig själv. Var medveten talets ram i Netmon, kör en sökning baserad på URL-adress, till exempel Containsbin(framedata, ascii, "sphybridExample"). Använd ungefär så frame contains "sphybridExample"i Wireshark. Om du märker att du har hittat Winsock (RW) trafik (det kan visas som en [PSH, ACK] i Wireshark), Kom ihåg att RW ansluter kan förekomma strax före relevanta SYN - SYN/ACK, som vi diskuterat tidigare. Vid den här tidpunkten kan du spela in ram tal, släpp filtret klickar du på All trafik i fönstret Nätverkskonversationer i Netmon igenom närmaste SYN.

 • Det viktiga är att om du inte fick någon IP-adressinformation vid tiden för spårningen så får du IP-adresser att filtrera efter genom att leta reda på din URL-adress i spårningen (en del av sphybridExample-my.sharepoint.com, till exempel).

 1. Leta reda på anslutningen i den spårning som du är intresserad av. Det kan du göra genom att antingen söka i spårningen, genom att filtrera efter IP-adresser eller genom att välja specifika konversations-ID:n i fönstret Nätverkskonversationer i Netmon.

  Filtrera efter konversation.Högerklicka på SYN-ram och klicka på Hitta konversationer, TCP.

 2. När du har hittat SYN-paketet visar du TCP (i Netmon), eller Transmission Control Protocol (i Wireshark) i panelen Raminformation.

 3. Visa TCP-alternativ och Max. segmentstorleken.

 4. Leta reda på relaterad SYN-ACK-ram och visa TCP-alternativ och Max. segmentstorleken.

 5. Det mindre av de två värdena kommer att vara din maximala segmentstorlek.

I den här bilden använder ringer jag den inbyggda kolumnen i Netmon som kallas TCP-felsökning.

Nätverksspårning filtrerad i Netmon med hjälp av de inbyggda kolumnerna.

Den inbyggda kolumnen finns högst upp på panelen Raminformation. (Om du vill växla tillbaka till normal vy klickar du på Kolumner igen och väljer sedan Tidszon.)

Här hittar du rullgardinsmenyn Kolumner för alternativet TCP-felsökning (ovanför Ramsammanfattning).

Här är en filtrerad spårning i Wireshark. Ett filter är specifik för värdet MSS (tcp.options.mss). Ramar i en SYN, SYN/ACK, ACK handshake länkas längst ned i Wireshark motsvarar raminformation (RAM så 47 ACK, länkar till 46 SYN/ACK, länkar till 43 SYN) så att den här typen av arbete blir lättare.

Spårning filtrerad i Wireshark av tcp.option.mss för Max. segmentstorleken (MSS).

Om du behöver kontrollera Selektiv bekräftelse (nästa avsnitt i denna matris) ska du inte stänga kurvan!

Selektiv bekräftelse

 • Finns i SYN - SYN/ACK.

 • Måste rapporteras som Tillåtna i både SYN och SYN/ACK.

 • Selektiv bekräftelse (SACK) möjliggör jämnare återöverföring av data när ett eller flera paket tappas bort.

 • Enheter kan inaktivera den här funktionen, vilket kan leda till prestandaproblem.

 • Om du sitter bakom en proxy, eller om du använder en NAT, ska du komma ihåg att köra det här testet från klient till proxy/utgång/NAT, och från proxy/utgång/NAT till Office 365 för bästa resultat! Det här är olika TCP-sessioner.

Netmon

Selektiv bekräftelse (SACK) är en annan parameter i SYN-SYN-/ACK-handskakning. Du kan filtrera kurvan för SYN – SYN/ACK på många sätt.

 1. Hitta anslutningen som du vill visa i kurvan genom att bläddra igenom kurvan, genom att filtrera efter IP-adresser eller genom att klicka på ett konversations-ID i fönstret Nätverkskonversationer i Netmon.

 2. När du har hittat SYN-paketet expanderar du TCP i Netmon eller Transmission Control Protocol i Wireshark i sektionen raminformation.

 3. Expandera TCP-alternativen och sedan SACK.

 4. Leta reda på den tillhörande SYN-ACK-ramen och Expandera TCP-alternativen och SACK-fältet.

 5. Kontrollera att SACK är tillåtet i både SYN och SYN/ACK.

Så här visas SACK-värdena i både Netmon och Wireshark.

Selektiv bekräftelse (SACK) i Netmon som ett resultat av tcp.flags.syn == 1.

SACK så som det visas i Wireshark med filtret tcp.flaggor.syn == 1.

DNS-geolokalisering

 • Var i världen Office 365 försöker lösa DNS-samtalet påverkar anslutningshastigheten.

 • När den första DNS-sökningen är klar i Outlook Online används den DNS-platsen för att ansluta till det närmsta datacentret. Du ansluts till en Outlook Online CAS-server som använder stamnätverket för att ansluta till datacentret (dc) där dina data lagras. Det är snabbare.

 • En användare som reser utomlands och använder SharePoint Online dirigeras till sitt aktiva datacenter. Det aktiva datacentrets plats beror på var huvudkontoret för användarens SPO ligger (ett datacenter i USA om användaren bor i USA).

 • Lync online har aktiva noder i fler än ett datacenter i taget. När en begäran skickas för Lync online-instanser, avgör Microsoft DNS var i världen begäran kom från och returnera IP-adresser från närmaste regionala datacenter där Lync online är aktivt.

Tips: Vill du veta mer om hur klienter ansluter till Office 365? Ta en titt i referensartikeln Kundanslutningar (och de hjälpsamma bilderna).

Ping

PsPing

Begäranden för namnmatchning från klientens DNS-servrar till Microsofts DNS-servrar ska i de flesta fall resultatet i Microsoft DNS returnerar IP-adressen för en regionala datacenter (domänkontrollant). Vad innebär detta för dig? Om din headquarters in Bangalore, Indien, men du reser i USA, när din webbläsare gör en begäran för Outlook Online, ska Microsofts DNS-servrar lämnar du IP-adresser för datacenter i USA – en regionala datacenter. Om e-post behövs från Outlook, färdas dessa data i Microsofts snabb ryggrad nätverk mellan datacenter.

DNS fungerar snabbast när namnmatchningen görs så nära användarens plats som möjligt. Om du är i Europa är det bäst att ansluta till ett Microsoft DNS i Europa och (helst) arbeta med ett datacenter i Europa. Prestandan från en klient i Europa via en DNS och ett datacenter i Amerika blir långsammare.

Kör Ping-verktyget mot outlook.office365.com för att bestämma till var i världen DNS-begäran vidarekopplas. Om du befinner dig Europa bör du få svar från någonting som liknar outlook-emeawest.office365.com. I Amerika kan du förvänta dig något som outlook-namnorthwest.office365.com.

 1. Öppna kommandotolken på klientdatorn (via Start > Kör > cmd eller Windows-tangenten > skriv cmd).

 2. Skriv ping outlook.office365.com och tryck på Retur.

  Kom ihåg att ange -4 om du vill ange om du vill pinga via IPv4. Du kan misslyckas att få ett svar från ICMP-paket, men du bör se namnet på sidan DNS begäran dirigerades.

Om du vill se svarstiden för den här anslutningen kan du prova med kommandot PsPing till IP-adressen för den server som returneras av ping.

Ping av outlook.office365.com med upplösningen i outlook-namnorthwest.

PSPing till IP-adressen som returneras av ping till outlook.office365.com med genomsnittlig latens på 28 millisekunder.

Felsökning av Office 365-program

Netmon

HTTPWatch

F12-konsol i webbläsaren

I den här nätverksspecifika artikeln diskuterar vi inte verktyg som används i programspecifik felsökning. Men du hittar resurser som du kan använda på den här sidan.

Närliggande avsnitt

Hantera Office 365 slutpunkter
Felsökning av Office 365-anslutning

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×