Pilottesta Office 365 med några e-postadresser på din anpassade domän

Deltagare: Peter Baumgartner

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.

Du kan pilottesta Office 365 genom att flytta bara ett fåtal personer till Office 365 och behålla resten av din personal i ditt befintliga e-postsystem. Det gör du genom något som kallas för enkel domändelning för SMTP-e-postadresser. Allas e-post kan använda ett anpassat domännamn, oavsett om de får sin e-post med hjälp av Office 365 eller din befintliga e-postleverantör. Det finns dock några begränsningar att vara medveten om – de beskrivs nedan.

Obs!: Att konfigurera Office 365 för pilottestning av e-post med tjänsten kräver kunskap om hur du konfigurerar DNS-poster och hur du arbetar med funktioner som Exchange Online Protection. Läs alla instruktioner noggrant innan du börjar för att få hjälp att avgöra om den här typen av pilottestning är det bästa alternativet för dina behov.

Om du har ett litet företag med bara några få personer

Konfigurera Office 365 så att den använder din egen domän, lägg till Office 365-användare och vidarebefordra sedan e-post för dem.

Innan du sätter igång, läs den här artikeln om de ytterligare stegen i konfigurationen. Läs också igenom begränsningarna med denna metod:

 • Din aktuella e-postleverantör måste tillhandahålla vidarebefordran av e-post.

 • Du måste hantera dina Office 365-relaterade DNS-poster hos din DNS-värd, i stället för att låta Office 365 hantera dessa poster. Mer information om vad det innebär finns i Lägga till en domän i Office 365 när du vill hantera dina egna DNS-poster.

 • Vissa Office 365-funktioner är inte tillgängliga:

  • Användarna kan inte se ledig/upptagen-information för de användare som hanteras hos den andra e-postleverantören.

  • Administratörer kan inte administrera alla konton från samma ställe.

 • Användarna kan eventuellt inte använda Office 365-filtrering av skräppost (se steg 4).

Om du har en stor eller komplex verksamhet eller organisation

Följ inte de steg som beskrivs i den här artikeln.

Fallstudie

Det är lättast att illustrera hur du konfigurerar en pilot med Office 365 med ett exempel. Vi beskriver stegen för ett litet företag: Coho Winery. Företaget har fem anställda, och använder den anpassade domänen cohowinery.com.

Företagsägarna, Margie och hennes make Mike, vill använda de avancerade funktionerna i Office 365 så att de kan hålla ett öga på verksamheten från sina mobila enheter. Alla fem anställda har sin e-post hos A. Datum Corporation som är värd för deras webbplatser och ger grundläggande IMAP-baserad e-post. Alla kontakter, aktiviteter och kalendrar är lokala och hanteras i Microsoft Outlook, eftersom de inte har en Exchange-server. Även om Margie planerar att flytta de andra tre anställda till Office 365 vid något tillfälle, vill hon börja använda och testa den med sin make innan de flyttar alla till molnet. Dessutom vill hon inte att kunderna ska påverkas, så hon vill behålla sina befintliga e-postadresser.

Margie noterar de begränsningar som beskrivs ovan, och drar slutsatsen att de inte utgör ett problem för henne. Eftersom det bara finns fem postlådor för anställda behöver Margie inte utföra särskilt mycket löpande administration. Sue, Sally och Scott använder inte sina kalendrar särskilt mycket i dagsläget (annat än för sina egna scheman) och deras postlådor ligger på en IMAP-server som inte stöder dessa funktioner, så den här enkla lösningen är perfekt för deras behov.

Startkonfiguration

Startdomäner och -poster:

Domän: Cohowinery.com

DNS-servrar: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

MX-post: Inställning =10, E-postutväxling = mailserver.adatum.com

SPF-post: "v=spf1 mx include:adatum.com ~all"

De första användarna, e-postadresserna och primära e-postplatserna:

Postlåda/användare

E-postadress

Primär plats

Margie

margie@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Mike

mike@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Sue

sue@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Sally

sally@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Scott

scott@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Önskad konfiguration

Önskade domäner och poster, nu med Office 365:

Domän: Cohowinery.com

DNS-servrar: dns1.adatum.com, dns2.adatum.com

MX-post: Inställning =10, E-postutväxling = mailserver.adatum.com

Office 365 DNS-poster:

Alla DNS-poster för de Office 365-tjänster som du använder, med följande undantag:

 • Exchange Online MX-posten.

 • I stället för att skapa en ny SPF-post, lägg till include:spf.protection.outlook.com till din befintliga SPF-post.

En lista över poster finns i Verifiera din domän i Office 365..

SPF-post: "v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all"

Önskade användare, e-postadresser och primära e-postplatser:

Postlåda/användare

E-postadress

Primär plats

Margie

margie@ cohowinery .com

Office 365

Mike

mike@ cohowinery .com

Office 365

Sue

sue@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Sally

sally@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Scott

scott@cohowinery.com

A. Datum IMAP

Ställa in pilotkonfiguration med Administrationscenter för Office 365

Steg 1: Logga in i Administrationscenter för Office 365

Använd dina autentiseringsuppgifter som administratör när du loggar in.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till sidan Domäner.

Steg 2: Kontrollera att du äger den domän som du vill använda

 1. På sidan Domäner väljer du Lägg till domän.

  På sidan Domäner väljer du Lägg till domän.

 2. I panelen skriver du domänen, i det här exemplet cohowinery.com, och väljer sedan Nästa.

 3. På sidan Verifiera domän följer du de stegvisa instruktionerna för att lägga till en TXT-post hos DNS-värden.

  I listrutan väljer du din DNS-värd och följer instruktionerna för att lägga till en TXT-post för att visa att du äger domänen.

  På sidan Verifiera följer du instruktionerna för att lägga till en TXT-post hos DNS-värden

  Viktigt!: Om det i instruktionerna för att verifiera domänen ingår användning av en MX-post ska du vara försiktig när du anger prioritetsinformationen. Den här MX-posten används endast för att verifiera att du äger domänen, och används inte för e-postdirigering. Den måste ha lägre prioritet än den befintliga MX-post som skickar e-post via A. Datum.

 4. Välj Verifiera. Det tar mellan några minuter och 72 timmar för DNS-ändringarna att börja gälla.

 5. Om verifieringen lyckas kommer du att uppmanas att ändra dina DNS-poster.

Steg 3: Markera domänen som delad i Exchange Online

 1. Gå till administrationscentret för Exchange (EAC).

 2. I EAC går du till avsnittet E-postflöde och klickar på Godkända domäner.

 3. Dubbelklicka på den domän som du vill ändra, i det här exemplet cohowinery.com.

 4. I fönstret som öppnas väljer du Internt relä.

 5. Klicka på Spara. Den här inställningen kan kräva ett par minuter för att börja gälla.

Steg 4: Tillåta den befintliga e-postservern (frivilligt)

Office 365 använder Exchange Online Protection (EOP) för skydd mot skräppost. Om EOP upptäcker en stor volym av skräppost som vidarebefordras av A. Datum-e-postservern kan det hända att EOP blockerar A. Datum-servern, vilket hindrar vidarebefordran från att fungera. Om du litar på det skydd mot skräppost som din andra e-postleverantör använder kan du vitlista den leverantörens server i Office 365. Men då kan också eventuell skräppost som anländer via A. Datum nå fram till Office 365-postlådorna, och då kommer du inte att kunna utvärdera hur väl Office 365 förhindrar skräppost.

 1. Gå till administrationscentret för Exchange (EAC).

 2. I EAC väljer du Skydd och sedan Anslutningsfilter.

  Välj skydd och klicka sedan på anslutningsfilter

 3. I listan över tillåtna IP-adresser väljer du + och lägger till IP-adressen för e-postservern, som du kan få från din aktuella e-postleverantör.

Steg 5: Skapa användarkonton och ställa in primär adress ("svara till"-adress)

 1. Gå till administrationscentret för Office 365.

 2. I det vänstra navigeringsfältet väljer du Användare > Aktiva användare.

 3. Skapa användarkontona. I det här exemplet kommer vi att skapa konton för Margie och Mike.

  1. För varje konto väljer du + (Nytt) och fyller i informationen som krävs.

   • Om Margies och Mikes e-post ska förbli oförändrad måste fältet Användarnamn vara exakt samma som användarens befintliga e-postadress.

  2. Bredvid Användarnamn väljer du det anpassade domännamnet i listrutan.

 4. Välj Skapa > Stäng.

Obs!: Om du öppnar egenskaperna för Margie och Mike i EAC, observera att adressen @cohowinery.onmicrosoft.com kvarstår som en extra SMTP-adress.

Steg 6: Uppdatera DNS-posterna hos DNS-värden

Logga in på din DNS-värds webbplats och följ instruktionerna för att skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster för just din leverantör. Gör följande undantag:

 1. Skapa inte en ny MX-post samt ändra inte den befintliga MX-posten.

 2. Om du redan har en Sender Policy Framework (SPF)-post för din tidigare e-postleverantör, lägg bara till "include:outlook.com" till den aktuella TXT-posten, i stället för att skapa en ny SPF-(TXT)-post för Exchange Online. Till exempel "v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all".

  Om du inte har en SPF-post ännu, ändra den som rekommenderas av Office 365 genom att inkludera domänen för din aktuella e-postleverantör, plus protection.outlook.com. Då godkänner du utgående meddelanden från båda e-postsystemen.

Steg 7: Konfigurera vidarebefordran av e-post hos din nuvarande leverantör

Ställ in vidarebefordran för Margies och Mikes e-postkonton till din onmicrosoft.com-domän hos din aktuella e-postleverantör:

 • Margies A. Datum-postlåda ska vidarebefordras till margie@cohowinery.onmicrosoft.com

 • Mikes A. Datum-postlåda ska vidarebefordras till mike@cohowinery.onmicrosoft.com

När du slutför det här steget:

 • All e-post som skickas till margie@cohowinery.com och mike@cohowinery.com kommer att vara tillgänglig i Office 365.

 • När Margie och Mike svarar på e-post kommer Svara till-adressen att vara margie@cohowinery.com och mike@cohowinery.com.

Kommentarer:

 • Kontakta din aktuella e-postleverantör för att ta reda på de exakta stegen för hur du konfigurerar vidarebefordran.

 • Du behöver inte spara en kopia av meddelanden hos den aktuella e-postleverantören.

 • De flesta leverantörer vidarebefordrar e-post med avsändarens Svara till-adress intakt, så att svaren skickas till den ursprungliga avsändaren.

Steg 8: Testa e-postflöde

 1. Logga in på Outlook Web App med Margies inloggningsuppgifter.

 2. Utför följande test:

  1. Testa lokal Office 365-e-post. Till exempel kan du skicka ett e-postmeddelande till Mike (mike@cohowinery.com). Det e-postmeddelandet ska då levereras omedelbart. I det här scenariot kommer meddelandet inte att skickas till Mikes postlåda på A. Datum eftersom Office 365 ser postlådan som lokal.

  2. Testa att skicka e-post till någon som har det andra e-postsystemet. Till exempel kan du skicka ett e-postmeddelande till Sue. Det e-postmeddelandet ska då levereras till Sues postlåda på A. Datum-servern.

  3. Använd ett externt konto eller en anställds e-postkonto på andra det e-postsystemet för att kontrollera att vidarebefordran är korrekt inställd på det andra e-postsystemet. Till exempel kan du från Sues A. Datum-konto eller ett Hotmail-konto skicka Margie ett e-postmeddelande och verifiera att det anländer i Margies Office 365-postlåda.

Steg 9: Flytta postlådeinnehåll

Eftersom det bara finns två användare att flytta, och eftersom Margie och Mike båda redan använder Outlook, kan du flytta e-posten genom att öppna den gamla .PST-filen i den nya Outlook-profilen och kopiera meddelanden, kalenderposter, kontakter med mera på det sätt som visas i Importera Outlook-objekt från en Outlook-datafil (.pst). När objekten väl ligger ordnade på rätt plats i Office 365-postlådan kan du öppna dem på alla enheter, var som helst.

När fler postlådor är inblandade, eller om de anställda inte redan använder Outlook, kan du använda de migreringsverktyg som finns i administratörscentret för Exchange. Kom igång genom att gå till administratörscentret för Exchange och följ instruktionerna i Migrera e-post från en IMAP-server till Exchange Online-postlådor.

Mer information finns i

Lägga till användare och domäner i Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×