Pessimistiskt slut (aktivitetsfält)

Datatyp     datumfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Pessimistiskt slut innehåller ett sämsta möjliga slutdatum för en aktivitet. Du kan ange datumet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Sämsta fall och vyn PA_Sämsta Gantt.

Beräkning     Fältet Pessimistiskt slut innehåller ”-” för en ny aktivitet som du har skapat. När du anger värden för sämsta möjliga varaktighet och sämsta möjliga startdatum och sedan klickar på Beräkna PERT Button image   i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett sämsta möjliga slutdatum för aktiviteten. Datumet infogas i fältet Pessimistiskt slut.

Rekommenderad användning     Använd fältet Pessimistiskt slut i tabellen PA_Sämsta fall eller vyn PA_Sämsta Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid den pessimistiska och den optimistiska informationen.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram förväntade samt sämsta och bästa möjliga slutdatum. Du anger förväntade startdatum och varaktigheter för aktiviteterna, och bästa och sämsta möjliga startdatum och varaktigheter. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade slutdatumfältet Slut3 används för fältet Pessimistiskt slut.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×