PerformancePoint Server 2007 – Översikt över slutet av livscykeln

Office 2007-servrar och -program når snart slutet av sin livscykel, inklusive servrar och program som du kanske använder som en del av BI-lösningar (Business Intelligence).

Microsoft-program för BI

Datum då support upphör

ProClarity Analytics Server 6.3 Service Pack 3

ProClarity Desktop Professional 6.3

ProClarity SharePoint Viewer 6.3

11 juli 2017

SharePoint Server 2007 Service Pack 3

10 oktober 2017

PerformancePoint Server 2007 Service Pack 3

9 januari 2018

Mer information om Office 2007-servrar som kommer att dras tillbaka finns i artikeln om att planera uppgraderingen för Office 2007-servrar.

Vad innebär slutet av livscykeln?

Microsoft-produkter, till exempel PerformancePoint Server 2007 SP3, ProClarity-programvara och SharePoint Server 2007 SP3, har alla en supportlivscykel då Microsoft tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar och säkerhetsuppdateringar. En produkts livscykel varar vanligtvis i tio år från datumet för produktens första version och slutet av perioden kallas för slutet av produktens livscykel. När ProClarity, PerformancePoint Server, och SharePoint Server når slutet av sina livscykler tillhandahåller Microsoft inte längre:

 • Teknisk support för problem som kan uppstå

 • Programkorrigeringar som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

 • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks och som kan göra servrar och program sårbara för säkerhetsbrister

 • Tidszonuppdateringar

Installationen av ProClarity, SharePoint Server 2007 SP3 och PerformancePoint Server 2007 SP3 fortsätter att köras efter supportens slutdatum. Vi rekommenderar dock att du migrerar från de här programmen så snart som möjligt.

Vilka alternativ har jag?

När de här BI-programmen når slutet av sin supportperiod är det ett bra tillfälle att utforska dina alternativ och förbereda ett uppgraderingsabonnemang. Det har gjorts många förändringar av Microsofts BI-program sedan 2007 och du kan överväga flera alternativ, enligt sammanfattningen i följande tabell:

Om du använde det här...

Utforskar du de här alternativen...

Och tänker på detta...

PerformancePoint Server 2007 – Funktioner för övervakning och analys, t.ex.:

 • PerformancePoint Monitoring Server

 • Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint

 • Instrumentpanelsläsare för SharePoint Services (används för rendering av instrumentpaneler, styrkort och rapporter i PerformancePoint)

Excel med Excel Online (i molnet eller lokalt). En översikt finns i BI-funktioner i Excel och Office 365

Power BI (i molnet eller lokalt). En översikt finns i Vad är Power BI?

SQL Server Reporting Services (lokalt). En översikt finns i SQL Server Reporting Services (SSRS): Skapa, distribuera och hantera mobilrapporter och paginerade rapporter

PerformancePoint Services (lokalt). En översikt finns i Vad är nytt i PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010)

Excel och Excel Online finns både som onlinelösningar (molnbaserade) eller lokala lösningar. Många rapporterings- och instrumentpanelbehov kan uppfyllas med Excel-funktionerna i Excel Online.

Power BI är tillgänglig som antingen en onlinelösning eller en lokal lösning. Power BI ingår inte i Office 365, men du kan komma igång med Power BI gratis. Sedan kan du, beroende på dataanvändning och företagsbehov, uppgradera till Power BI Pro.

Både Reporting Services och PerformancePoint Services är lokala lösningar.

PerformancePoint Services finns i SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2016.

Vissa funktioner och rapporttyper som var tillgängliga i PerformancePoint Server 2007 är inte tillgängliga i Excel, Power BI, Reporting Services eller PerformancePoint Services. Granska de tillgängliga funktionerna för att avgöra den bästa lösningen för dina företagsbehov.

ProClarity-programvara, inklusive:

 • ProClarity Desktop Professional

 • ProClarity Analytics Server

 • ProClarity SharePoint Viewer

Arbetet med en Microsoft-partner för att hitta en lösning som bäst passar dina behov. Besök Microsoft-partnercenter

Du kan också överväga att använda Excel med Excel Online, Power BI, SQL Server Reporting Services eller PerformancePoint Services.

Flera, men inte alla, funktioner som fanns i ProClarity-programvara finns i andra Microsoft-program, inklusive Excel, Power BI, Reporting Services och PerformancePoint Services.

SharePoint Server 2007-KPI:er (kallas även MOSS-KPI:er)

Excel med Excel Services (Excel Services kallas nu för Excel Online). En översikt finns i Business Intelligence i Excel och Excel Services (SharePoint Server 2013)

MOSS-KPI:er som skapats med SharePoint Server 2007 kan användas i SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 och SharePoint Server 2016 – det går dock inte att skapa nya MOSS-KPI:er.

Excel 2007

Excel med Excel Online (i molnet eller lokalt). En översikt finns i BI-funktioner i Excel och Office 365

Power BI (i molnet eller lokalt). En översikt finns i Vad är Power BI?

Både Excel med Excel Online och Power BI erbjuder dina organisation molnbaserade och lokala lösningar, med stöd för flera olika datakällor.

Vad händer om jag behöver hjälp med att välja en lösning?

Med så många tillgängliga BI-val kan det kännas överväldigande att avgöra vilket alternativ som passar bäst. Vi har en onlineguide som kan hjälpa dig. Läs Välja Microsoft BI-verktyg (Business Intelligence ) för analys och rapportering.

Vad händer om jag inte uppgraderar nu?

Du kan välja att inte uppgradera nu. Dina befintliga servrar och program fortsätter att köras. Du får dock inte några fler uppdateringar – inklusive säkerhetsuppdateringar – när supporten har avslutats. Och om något går fel med serverprogrammen kan du inte få hjälp från Microsofts tekniska support.

Hur planerar jag min uppgradering?

När du har undersökt dina uppgraderingsalternativ är nästa steg att förbereda ett uppgraderingsabonnemang. Följande avsnitt innehåller information och länkar till ytterligare resurser som kan hjälpa dig planera din lösning. När det gäller Microsoft BI-program har du fyra huvudalternativ, bland annat två som fungerar både i molnet och lokalt och två lösningar som endast finns lokalt:

Alternativ

I molnet eller lokalt?

Använda Excel med Excel Online

Båda

Använda Power BI

Båda

Använda Reporting Services

Endast lokalt

Använda PerformancePoint Services

Endast lokalt

Använd Excel med Excel Online (i molnet eller lokalt).

Med Excel Online, som även kallas för Excel Services i SharePoint Server, kan andra visa och använda arbetsböcker i ett webbläsarfönster, även om Excel inte är installerat på datorn. Du kan använda Excel för att skapa rapporter, styrkort och instrumentpaneler och sedan dela arbetsböcker med andra med Excel Online, oavsett om du använder SharePoint Online som en del av Office 365 eller en lokal instans av SharePoint Server. Och du kan använda data som lagras lokalt eller i molnet, vilket ger dig möjlighet att använda flera olika datakällor.

I följande tabell visas en jämförelse av viktiga skillnader mellan att använda Excel med Office 365 och att använda Excel med SharePoint Server, med ytterligare information nedan.

Excel med Office 365 (i molnet)

Excel med SharePoint Server (lokalt)

Du får den senaste och bästa versionen av Excel. Med Office 365 får du den senaste versionen av Excel som innehåller kraftfulla nya diagramtyper, möjligheten att snabbt och enkelt skapa diagram och tabeller samt stöd för flera datakällor.

Installationen är mycket enklare. Excel Online ingår i Office 365 för företag, så du behöver inte utföra en massa extra arbete. Registrera dig och logga in för att komma igång snabbare och mer effektivt än om du uppgraderar dina lokala servrar.

Användarna har tillgång överallt till sina arbetsböcker. Användarna kan på ett säkert sätt visa arbetsböcker på sina datorer, smarta telefoner och surfplattor oavsett var de befinner sig.

Det finns mer! Läs BI-funktioner i Excel och Office 365

Du hanterar dina globala inställningar. Som SharePoint-administratör kan du ange globala inställningar, till exempel för säkerhet, belastningsutjämning, sessioner, cachelagring av arbetsboken och externa dataanslutningar.

Du kan använda Excel Services med PerformancePoint Services. Du kan konfigurera Excel Services och PerformancePoint Services som en del av SharePoint Server och ta med Excel Services-rapporter i dina PerformancePoint-instrumentpaneler.

Det finns mer! Läs Business Intelligence i Excel och Excel Services (SharePoint Server 2013)

Excel med Office 365 (i molnet)

Om du flyttar över till Office 365 får du tillgång till de mest aktuella tjänsterna och programmen, inklusive Excel 2016 och Excel Online. PerformancePoint Services är inte tillgängligt i Office 365, så du kommer att ersätta innehåll från PerformancePoint-instrumentpanelen med Excel-arbetsböcker eller andra rapporter. Den goda nyheten är att Excel 2016 har massor av nya diagramtyper och det är enklare än någonsin att skapa imponerande instrumentpaneler i Excel. Och nya funktioner läggs till regelbundet. Läs mer i Nyheter i Excel 2016 för Windows.

Och när du köper 50 eller fler platser av Office 365 kan Microsofts FastTrack-team hjälpa dig med konfigurationen. Läs mer i Microsoft FastTrack.

Excel med SharePoint Server (lokalt)

Om du uppgraderar till en nyare version av SharePoint kan du använda Excel med Excel Services eller Excel Online på följande sätt:

 • Excel Services i SharePoint Server 2010

 • Excel Services i SharePoint Server 2013

 • Excel Online, som är en del av Office Online Server, installeras separat från SharePoint Server 2016

Du kan även konfigurera PerformancePoint Services i din nya version av SharePoint Server och använda den tillsammans med Excel Services eller Excel Online.

Läs mer om dina uppgraderingsalternativ för SharePoint i SharePoint Server 2007 – Översikt för slutet av livscykeln.

Läs mer om Excel Services i Översikt över Excel Services (SharePoint Server 2010).

Använda Power BI (i molnet eller lokalt)

Power BI är en uppsättning Business Analytics-verktyg som hjälper dig analysera data och dela information. Med Power BI kan du skapa interaktiva rapporter och instrumentpaneler med lokala datakällor eller onlinedatakällor. Andra kan se och använda dina rapporter och instrumentpaneler med sina datorer eller mobila enheter.

Power BI ingår inte i Office 365 eller SharePoint Server, utan erbjuds som ett separat paket med Power BI Desktop, Power BI Gateways och Power BI-tjänsten. Power BI integreras även med SharePoint Online. Du kan komma igång med Power BI gratis. Sedan kan du, beroende på dataanvändning och företagsbehov, uppgradera till Power BI Pro. Läs mer i Vad är Power BI?

Använda Reporting Services (lokalt)

SQL Server Reporting Services erbjuder en robust rapporteringslösning tillsammans med möjligheten att installera och konfigurera Reporting Services, antingen i enhetligt läge eller i SharePoint-integrerat läge. Du kan skapa rapporter med flera verktyg, inklusive Report Designer, Report Builder och Power View. I och med den senaste versionen av SQL Server kan du även använda SQL Server Mobile Report Publisher för att leverera rapporter som skalar till valfri skärmstorlek så att medarbetare i organisationen kan använda rapporter på sina mobila enheter. Läs mer i SQL Server Reporting Services (SSRS): Skapa, distribuera och hantera mobilrapporter och paginerade rapporter.

Använda PerformancePoint Services (lokalt)

Som du vet köptes PerformancePoint Server 2007 separat från SharePoint Server 2007. Från och med SharePoint Server 2010 är PerformancePoint Services ett tjänsteprogram i SharePoint Server. Det innebär att du inte behöver köpa separata serverlicenser eller maskinvara för att kunna använda PerformancePoint Services.

Om du vill flytta över från PerformancePoint Server 2007 till PerformancePoint Services flyttar du över till en nyare version av SharePoint Server och konfigurerar PerformancePoint Services. Vilken version av SharePoint Server som du flyttar över till avgör om du kan importera ditt befintliga instrumentpanelinnehåll från PerformancePoint Server 2007 till PerformancePoint Services.

 • Om du uppgraderar till SharePoint Server 2010 kan du importera ditt PerformancePoint-instrumentpanelinnehåll från PerformancePoint Server 2007 till PerformancePoint Services i SharePoint Server 2010. Läs mer om hur det här fungerar i Importguide: PerformancePoint Server 2007-innehåll till SharePoint Server 2010.

 • Om du flyttar över till SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 måste du troligtvis skapa nytt instrumentpanelinnehåll (datakällor, rapporter, styrkort och instrumentpanelsidor).

Läs följande resurser för att komma igång med uppgraderingsabonnemanget för SharePoint Server:

 1. SharePoint Server 2007 – Översikt över slutet av livscykeln

 2. När du vet vilken version av SharePoint som du flyttar till kan du läsa motsvarande artikel för PerformancePoint-tjänster:

När du uppgraderar till PerformancePoint Services får du flera nya funktioner och förbättringar. PerformancePoint Services erbjuder förbättrade styrkort, nya visualiseringar (till exempel nedbrytningsträdet), KPI-detaljrapport och fler diagramtyper, bättre filtreringsfunktioner för tidsinformation och förbättrad hjälpmedelsefterlevnad. Läs mer i Vad är nytt i PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).

Var kan jag få hjälp med min uppgradering?

Oavsett om du uppgraderar lokalt eller flyttar över till Office 365 så rekommenderar vi att du arbetar med en Microsoft-partner. En kvalificerad partner kan hjälpa dig identifiera den lösning som bäst uppfyller dina affärsbehov och hjälpa dig med din distribution. Besök Microsoft-partnercenter.

Närliggande information

Resurser som hjälper dig att uppgradera från Office 2007-servrar och -klienter
Office- Retirement Group (Microsoft Tech Community)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×