Paketera en presentation för CD

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följ de här stegen om du vill skapa en CD för att presentera bildspelet på en annan dator.

Viktigt!: Innan du kopierar och distribuera presentationen, kontrollera din presentation för dold och personlig information (se steg 8 nedan), och sedan avgöra om det är lämpligt att lägga till informationen i den kopierade presentationen. Dold information kan innehålla ditt namn som presentationens creator, företagets namn och annan konfidentiell information som du inte vill utomstående att se. Kontrollera även din presentation för objekt eller dolda bilder som har formaterats som osynliga.

 1. Öppna den presentation som du vill kopiera eller spara presentationen om du arbetar med en ny presentation som ännu inte har sparats.

 2. Om du vill spara din presentation till en CD istället för att spara den i nätverket eller på en lokal diskenhet på din dator sätter du en CD i CD-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera presentationen till en tom skrivbar CD (CD-R), en tom återskrivbar CD (CD-RW) eller till en CD-RW med befintligt innehåll som kan skrivas över.

  • Om du kopierar en presentation till en CD i PowerPoint är det viktigt att du kopierar alla filer i samma åtgärd. När den första uppsättningen med filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan emellertid använda Utforskaren för att kopiera fler filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka först på Spara och skicka och sedan på Paketera presentation för CD. I höger fönster klickar du sedan på Paketera för CD.

 5. Gör något av följande för att välja de presentationer som du vill kopiera och i vilken ordning som de ska spelas upp:

  • Om du vill lägga till en presentation går du till dialogrutan Paketera för CD och klickar på Lägg till. I dialogrutan Lägg till filer väljer du sedan den presentation som du vill lägga till och klickar på Lägg till. Upprepa det här steget för alla presentationer som du vill lägga till. Upprepa även steget om du vill lägga till andra relaterade filer, som inte är PowerPoint-filer, till paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som är länkade till den öppna presentationen tas med automatiskt, men visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till mer än en presentation visas presentationerna på en webbsida, där innehållet på CD:n visas i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD . Om du vill ändra ordningen markerar du den presentation som du vill flytta och flyttar sedan presentationen uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras klickar du på presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör det ena eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Försäkra dig om att filer som är länkade till presentationen tas med i paketet genom att markera kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan innehålla Microsoft Office Excel-kalkylblad som är länkade till diagram, ljudfiler, filmklipp eller liknande.

  • Markera kryssrutan inbäddade TrueType-teckensnitt om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen inte omfattar inbäddade teckensnitt för närvarande kan de tas med genom att du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt vid paketeringen. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även de som är länkade.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt används presentationens inställningar automatiskt i PowerPoint och inbäddade teckensnitt tas med.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord för att kunna öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna, skriver du det eller de lösenord som krävs för att öppna, redigera eller för att både öppna och redigera presentationen under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenord gäller för PPTX-, PPT-, POTX-, POT-, PPSX-, PPS-, PPTM-, PPA-, PPAM-, MHTML- och MHT-filer som har konverterats till PPT-filer i de kopierade presentationerna. Om ett lösenord redan har definierats för någon av de filer som du kopierar uppmanas du att välja mellan att behålla de tidigare lösenorden för filerna eller ersätta dem med nya lösenord. Om du väljer att ersätta de tidigare lösenorden gäller inte dessa längre för de kopierade versionerna av filerna. De gäller däremot fortfarande för de ursprungliga versionerna.

 8. Om du vill kontrollera om presentationen innehåller dold eller personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal diskenhet på datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett mappnamn och en plats och klickar på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en CD klickar du på Kopiera till CD.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×