Paketera en presentation för cd

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följ dessa steg om du vill skapa en cd-skiva för att presentera ditt bildspel på en annan dator.

Viktigt!: Innan du kopierar och distribuera presentationen, kontrollera din presentation för dold och personlig information (se nedan), och sedan avgöra om det är lämpligt att lägga till informationen i den kopierade presentationen. Dold information kan innehålla ditt namn som presentationens creator, företagets namn och annan konfidentiell information som du inte vill utomstående att se. Kontrollera även presentationen för objekt eller dolda bilder som har formaterats som osynliga.

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Exportera, Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD i det högra fönstret.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg till i dialogrutan Paketera för CD. Välj sedan den presentation du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fler och klicka på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation du vill lägga till. Upprepa också det här steget om du vill lägga till relaterade filer från andra program än PowerPoint i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Spara och skicka, Paketpresentation för CD och klicka sedan på Paketera för CD i det högra fönstret.

 5. Om du vill välja vilka presentationer du vill kopiera och i vilken ordning de ska spelas upp gör du så här:

  • Om du vill lägga till en presentation klickar du på Lägg till i dialogrutan Paketera för CD. Välj sedan den presentation du vill lägga till i dialogrutan Lägg till fler och klicka på Lägg till. Upprepa det här steget för varje presentation du vill lägga till. Upprepa också det här steget om du vill lägga till relaterade filer från andra program än PowerPoint i paketet.

   Obs!: Den presentation som är öppen visas automatiskt i listan Filer som ska kopieras. Filer som du länkat till presentationen tas med automatiskt, men de visas inte i listan Filer som ska kopieras.

  • Om du lägger till fler än en presentation visas presentationerna på en webbsida där du kan navigera till innehållet på cd-skivan i den ordning som de visas i listan Filer som ska kopieras i dialogrutan Paketera för CD. Om du vill ändra ordningen markerar du en presentation du vill flytta och klickar sedan på pilknapparna för att flytta presentationen uppåt eller nedåt i listan.

  • Om du vill ta bort en presentation eller fil från listan Filer som ska kopieras markerar du presentationen eller filen och klickar sedan på Ta bort.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något eller båda av följande under Inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 7. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 8. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 9. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 10. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

 1. Öppna den presentation du vill kopiera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats så sparar du den.

 2. Om du vill spara presentationen på en cd-skiva snarare än i ett nätverk eller på en lokal hårddisk sätter du in en cd-skiva i cd-enheten.

  Meddelanden: 

  • Du kan kopiera till en tom inspelningsbar cd-skiva (CD-R), en tom återskrivningsbar cd-skiva (CD-RW), eller en återskrivningsbar skiva som redan innehåller filer som kan skrivas över.

  • Om du kopierar presentationen till en cd i PowerPoint ska du se till att du kopierar alla filer på en gång. När den första uppsättningen filer har kopierats kan du inte lägga till fler filer på skivan med hjälp av PowerPoint. Du kan däremot använda Utforskaren till att kopiera ytterligare filer till en CD-R eller CD-RW som innehåller befintliga filer. Mer information finns i Windows-hjälpen.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Publicera och klicka sedan på Paketera för CD.

 4. Klicka på Alternativ i dialogrutan Paketera för CD och välj sedan de alternativ du vill använda.

 5. Klicka på Kopiera till mapp eller Kopiera till CD-skiva.

  PowerPoint paket presentationen till mappen eller CD-skiva så att du kan distribuera den.

  Meddelanden: 

  • Du kan använda PowerPoint Viewer 2007 för att visa filer som är formaterade för PowerPoint 2000 eller senare.

  • PowerPoint Viewer 2007 stöder inte filer som är formaterade för PowerPoint 97 eller tidigare. Om du vill använda PowerPoint Viewer 2007 för att visa en presentation som är formaterad för PowerPoint 97 eller tidigare, öppna presentationen i PowerPoint 2000, 2002, eller 2003 eller senare, och spara den i ett format för PowerPoint 2000, 2002, eller 2003 eller senare.

  • Du kan köra PowerPoint Viewer 2007 på Microsoft Windows XP Service Pack 2 eller senare.

 6. Klicka på Alternativ och gör sedan något av följande under pakettyp:

  • Klicka på Viewer-paket (uppdatera filformat ska köras i PowerPoint Viewer) om du vill ange hur en presentation kan spelas upp i PowerPoint Viewer och sedan välja ett alternativ i listan Välj hur presentationer ska spelas upp i visningsprogrammet.

  • Om du vill göra ett paket som du är säker på att läsare ska visas på en dator som har PowerPoint eller PowerPoint Viewer installerat, klickar du på Arkiv-paket (uppdateras inte filformat).

 7. Gör något av följande under inkludera dessa filer:

  • Om du vill se till att filer som är länkade till presentationen inkluderas i paketet markerar du kryssrutan Länkade filer. Filer som är länkade till presentationen kan vara Microsoft Office Excel-kalkylblad som är kopplade till diagram, ljudfiler, filmklipp med mera.

  • Om du vill använda inbäddade TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

   Meddelanden: 

   • Om presentationen för närvarande inte innehåller inbäddade teckensnitt och du markerar kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt så inkluderas teckensnitten när de paketeras. Kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt gäller för alla presentationer som kopieras, även länkade sådana.

   • Om presentationen redan innehåller inbäddade teckensnitt så gäller inställningen för presentationen att ta med inbäddade teckensnitt i PowerPoint automatiskt.

 8. Om du vill att andra användare ska ange ett lösenord innan de kan öppna eller redigera någon av de kopierade presentationerna så anger du lösenorden för att öppna, presentationen, redigera den eller båda under Förbättra säkerhet och sekretess.

  Lösenorden gäller för filer av typen .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml och .mht som har konverterats till .ppt-filer i de kopierade presentationerna. Om några av de filer du kopierar redan har tilldelats lösenord uppmanas du i PowerPoint att välja mellan att behålla tidigare tilldelade lösenord för filerna eller att åsidosätta dem med de nya lösenorden. Om du väljer att åsidosätta tidigare tilldelade lösenord gäller de inte längre för de kopierade versionerna av filerna. De godkänns dock fortfarande för den ursprungliga versionen.

 9. Om du vill granska en presentation och leta efter dold och personlig information markerar du kryssrutan Kontrollera om det finns olämplig eller privat information i presentationerna.

 10. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.

 11. Gör något av följande:

  • Om du kopierar presentationen till ett nätverk eller en lokal hårddisk i datorn klickar du på Kopiera till mapp, anger ett namn och en plats och klickar sedan på OK.

  • Om du kopierar presentationen till en cd-skiva klickar du på Kopia till CD.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×