Paketera en presentation för CD

Microsoft Windows XP eller senare

 1. Öppna presentationen som du ska paketera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats tidigare bör du spara den.

  Obs!: Innan du ger någon annan en kopia av presentationen kan det vara klokt att titta igenom personlig och dold information. Kanske vill du ta bort kommentarer, pennanteckningar och markeringar innan du paketerar presentationen.

 2. Sätt in en CD i CD-enheten.

  Obs!: 

  • Du behöver någon av följande typer av CD-skivor: en tom skrivbar CD (CD-R), en tom återskrivbar CD (CD-RW) eller en CD-RW med innehåll som kan skrivas över.

  • Om du använder en CD-R måste du kopiera alla filer som du behöver till CD:n på en gång. När filerna väl har kopierats kan du inte lägga till fler filer på CD:n.

 3. Klicka på Paketera för CDArkiv-menyn.

 4. Skriv ett namn på CD:n i rutan Namn på CD.

 5. Ange vilka presentationer du vill inkludera och uppspelningsordningen på något av följande sätt:

  • Klicka på Lägg till filer om du vill lägga till fler presentationer eller andra filer som inte inkluderas automatiskt. Markera filerna du vill lägga till och klicka på Lägg till.

  • Som standard är presentationerna inställda att köras automatiskt i den ordning som de står i listan Filer som ska kopieras. Om du vill ändra uppspelningsordningen markerar du en presentation och flyttar den till en ny position i listan genom att klicka på UPPIL eller NEDPIL.

   Obs!: Som standard finns den presentation som för tillfället är öppen redan på listan Filer som ska kopieras. Filer som är länkade till presentationen, till exempel grafikfiler, inkluderas automatiskt men visas inte på listan Filer som ska kopieras. Dessutom inkluderas Microsoft Office PowerPoint Viewer som standard så att du kan köra den paketerade presentationen på en dator där Microsoft PowerPoint inte är installerat.

  • Om du vill ta bort en presentationen markerar du den och klickar på Ta bort.

 6. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Alternativ och gör sedan något av följande:

  • Om du vill utelämna Viewer avmarkerar du kryssrutan PowerPoint Viewer.

  • Om du inte vill att presentationerna ska spelas upp automatiskt eller om du vill ange ett annat alternativ för automatisk spelning klickar du på en inställningen i listan Välj hur du vill att presentationer ska spelas upp i visningsprogrammet.

  • Om du vill inkludera TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

  • Om du vill att det ska krävas ett lösenord för att kunna öppna eller redigera alla paketerade presentationer anger du önskat lösenord under Skydda PowerPoint-filerna.

  • Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Alternativ.

 7. Klicka på Kopiera till CD.

Obs!: Du kan följa instruktionerna ovan för att packa en eller flera presentationer i en mapp på datorn eller på en nätverksplats i stället för på en CD. I stället för att klicka på Kopiera till CD klickar du på Kopiera till mapp och anger mappinformation.

Tidigare än Windows XP

Du kan endast använda funktionen Paketera för CD för att kopiera alla filerna till en mapp. Du kan inte använda den för att kopiera filerna direkt till en CD. Vill du packa presentationen på en CD bör du använda en CD-brännare.

 1. Öppna presentationen som du ska paketera. Om du arbetar med en ny presentation som inte har sparats tidigare bör du spara den.

  Obs!: Innan du ger någon annan en kopia av presentationen kan det vara klokt att titta igenom personlig och dold information. Kanske vill du ta bort kommentarer, pennanteckningar och markeringar innan du paketerar presentationen.

 2. Klicka på Paketera för CDArkiv-menyn.

 3. Ange vilka presentationer du vill inkludera och uppspelningsordningen på något av följande sätt:

  • Klicka på Lägg till filer om du vill lägga till fler presentationer eller andra filer som inte inkluderas automatiskt. Markera filerna du vill lägga till och klicka på Lägg till.

  • Som standard är presentationerna inställda att köras automatiskt i den ordning som de står i listan Filer som ska kopieras. Om du vill ändra uppspelningsordningen markerar du en presentation och flyttar den till en ny position i listan genom att klicka på UPPIL eller NEDPIL.

   Obs!: Som standard finns den presentation som för tillfället är öppen redan på listan Filer som ska kopieras. Filer som är länkade till presentationen, till exempel grafikfiler, inkluderas automatiskt men visas inte på listan Filer som ska kopieras. Dessutom inkluderas Microsoft Office PowerPoint Viewer som standard så att du kan köra den paketerade presentationen på en dator där Microsoft Office PowerPoint inte är installerat.

  • Om du vill ta bort en presentationen markerar du den och klickar på Ta bort.

 4. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Alternativ och gör sedan något av följande:

  • Om du vill utelämna Viewer avmarkerar du kryssrutan PowerPoint Viewer.

  • Om du inte vill att presentationerna ska spelas upp automatiskt eller om du vill ange ett annat alternativ för automatisk spelning ändrar du inställningarna från listan Välj hur du vill att presentationer ska spelas upp i visningsprogrammet.

  • Om du vill inkludera TrueType-teckensnitt markerar du kryssrutan Inbäddade TrueType-teckensnitt.

  • Om du vill att det ska krävas ett lösenord för att kunna öppna eller redigera alla paketerade presentationer anger du önskat lösenord under Skydda PowerPoint-filerna.

  • Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Alternativ.

 5. Klicka på Kopiera till CD.

 6. Använd valfritt CD-brännarprogram om du vill bränna mappens innehåll, men inte själva mappen, på en CD.

Obs!: 

 • Om du packar en webbpresentation packas den upp som en Microsoft PowerPoint-fil (.ppt) i stället för en webbfil (.mht). Endast MHT-filer som skapats i PowerPoint konverteras till PPT-format. Standardfiler av typen .mht som inte skapats i PowerPoint förblir MHT-filer.

 • När du anger lösenord i Paketera för CD kan de användas för PPT-, POT-, PPS- och MHT-filer för PowerPoint som har konverterats till PPT-filer i paketet. Lösenorden gäller endast för de packade versionerna av presentationerna och påverkar inte eventuella lösenord som du kan ha angett i originalfilerna.

 • Om du väljer att inbäddat objekt TrueType-teckensnitt, bör du tänka på att TrueType-teckensnitt som har inbyggda copyright-restriktioner inte kan bäddas in i PowerPoint. Det kan vara bra att förhandsgranska presentationen innan du visar den för att se om alla teckensnitt som du vill använda finns med.

 • Om en fil har ändrats sedan du kopierade den till CD:n måste du paketera om filerna på en ny CD.

 • I tidigare versioner av PowerPoint hette den här funktionen Resklar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×