Påbörja sidnumreringen senare i ett dokument i Word för Mac

Ibland kanske du inte vill att sidnumren som visas i sidhuvudet eller sidfoten ska vara desamma som de egentliga sidnumren i dokumentet.

Välj det scenario som bäst motsvarar vad du vill göra:

Du vill inte att sidnumret ska visas på titelsidan, men du vill att andra sidan ska vara ”sida 2”.

 1. Gå till fliken Infoga, klicka på Sidhuvud > Redigera sidhuvud (eller Sidfot > Redigera sidfot).

 2. Välj Annorlunda förstasida på fliken Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  När du dubbelklickar i ett sidhuvud eller en sidfot visas fliken Sidhuvud och sidfot i Word.

  Obs!: Annorlunda förstasida kan användas på den första sidan i alla avsnitt i dokumentet, inte bara på dokumentets första sida.

 3. I området för sidhuvudet eller sidfoten bör du se en etikett på den första sidan med texten Sidhuvud på första sidan. Markera sidnumret och tryck på Delete.

 4. Klicka på Stäng sidhuvud/fot eller tryck på Esc för att avsluta.

Den första sidan i dokumentet är ett försättsblad, den andra sidan är en innehållsförteckning och du vill att den tredje sidan ska vara ”sida 1”.

Om du vill börja sidnumreringen senare i dokumentet måste du först dela in dokumentet i avsnitt, ta bort länken mellan avsnitten och sedan infoga sidnummer.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga en avsnittsbrytning.

 2. Klicka på Layout > Brytningar > Nästa sida.
  Nästa sida är markerat på fliken Layout

  (Se till att du inte klickar på Sida, då infogas en ny tom sida i dokumentet.)

 3. Dubbelklicka i sidhuvudet eller sidfoten där du vill att sidnumren ska visas. När du gör det öppnas fliken Sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på Länka till föregående för att inaktivera inställningen och ta bort länken för sidhuvudet eller sidfoten från det föregående avsnittet.
  Länka till föregående är markerat på fliken Sidhuvud och sidfot

 5. Klicka på Sidnummer > Sidnummer och välj sedan önskad justering och placering.

 6. Öppna Sidnummerformat genom att klicka på Sidnummer > Formatera sidnummer.

 7. Om du vill börja sidnumreringen med 1 klickar du på Börja med och skriver 1 (annars används automatiskt själva sidnumret).
  Börja med = 1 i formatrutan Sidnummer.

 8. Klicka på OK.

 9. När du är klar klickar du på Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklickar någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.
  Stäng är markerat på fliken Sidhuvud och sidfot

Du arbetar med en dokumentuppsättning och första dokumentet börjar t.ex. med "sida 1" och slutar på "sida 52". Du vill att den första sidan i det andra dokumentet i uppsättningen ska börja med "sida 53", eftersom det är nästa nummer i ordningen.

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet på en sida i dokumentet.

  Sidhuvudet eller sidfoten öppnas för redigering och fliken Sidhuvud & sidfot visas.

  När du dubbelklickar i ett sidhuvud eller en sidfot visas fliken Sidhuvud och sidfot i Word.
 2. Om dokumentet inte redan innehåller sidnummer klickar du på Sidnummer på fliken Sidhuvud & sidfot och klickar sedan på Sidnummer.

  Klicka på Sidnummer på menyn Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot för att lägga till ett sidnummer.

  Dialogrutan Sidnummer öppnas och du kan välja position och justering för sidnumren. Klicka på OK för att infoga dem i dokumentet.

  I Sidnummer anger du sidnumrens placering och justering.
 3. Klicka på Sidnummer > Formatera sidnummer.

  Formatera sidnummer genom att klicka på Sidnummer på fliken Sidhuvud och sidfot, och klicka sedan på Formatera sidnummer.
 4. Välj Börja med i dialogrutan Sidnummerformat och skriv det nummer som du vill att dokumentet ska börja med.

  Ange ett startsidnummer genom att välja Start och ange ett nummer.
 5. Klicka på OK.

 6. När du vill sluta redigera sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Stäng sidhuvud/fot eller dubbelklickar någonstans utanför sidhuvudet eller sidfoten.

  Om du vill sluta redigera sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet klickar du på Stäng sidhuvud/fot.

Välj det scenario som bäst motsvarar vad du vill göra:

Du vill inte att sidnumret ska visas på titelsidan, men du vill att andra sidan ska vara ”sida 2”.

 1. På fliken Dokumentelement under Sidhuvud och sidfot klickar du på Sidan #.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 2. Avmarkera kryssrutan Visa på första sidan.

  Obs!: Om dokumentet är uppdelat i avsnitt markerar du avsnitten där du vill dölja sidnumret på den första sidan i avsnittet.

Den första sidan i dokumentet är ett försättsblad, den andra sidan är en innehållsförteckning och du vill att den tredje sidan ska vara ”sida 1”.

 1. Klicka på UtkastVisa-menyn.

 2. Klicka i avsnittet där du vill påbörja sidnumreringen.

  Om dokumentet inte innehåller några avsnittsbrytningar använder du Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning där du vill påbörja sidnumreringen. Peka på Brytning på menyn Infoga och välj sedan önskad typ av avsnittsbrytning.

 3. Visa-menyn klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på sidhuvudsområdet högst upp på sidan eller på sidfotsområdet längst ned på sidan.

 5. På fliken Dokumentelement under Sidhuvud och sidfot klickar du på Sidan #.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 6. Klicka på Format.

 7. I fältet Börja med anger du 1 och klickar sedan på OK.

  Tips: 

  • Du kan numrera varje avsnitt i ett dokument oberoende av varandra.

  • För att utelämna sidnummer på första sidan i ett avsnitt avmarkerar du kryssrutan Visa på första sidan i dialogrutan Sidnummer.

Du arbetar med en dokumentuppsättning och första dokumentet börjar t.ex. med "sida 1" och slutar på "sida 52". Du vill att den första sidan i det andra dokumentet i uppsättningen ska börja med "sida 53", eftersom det är nästa nummer i ordningen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Dokumentelement under Sidhuvud och sidfot klickar du på Sidan #.

  Fliken Dokumentelement, gruppen Sidhuvud och sidfot

 3. Klicka på Format.

 4. I fältet Börja med anger du ett nummer och klickar sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Om dokumentet är uppdelat i olika avsnitt klickar du i avsnittet där du vill ändra det första sidnumret.

  • Du kan numrera varje avsnitt i ett dokument oberoende av varandra.

Mer information finns i

Lägga till eller ta bort sidnummer

Lägga till sidnummer i ett befintligt sidhuvud eller en sidfot

Lägga till sidnummer X av Y i ett dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×