Outlook Web App Light > Kontakter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Light-versionen av Outlook Web App är enklare än standardversionen i både utseende och funktion. Eftersom den är HTML-baserad så fungerar light-versionen dessutom bättre med en del hjälpmedel som skärmläsare.

Light-versionen har färre funktioner för att hantera kontakter än standardversionen av Outlook Web App. Mer information om funktionerna finns i Jämföra light- och standardversionen av Outlook Web App.

Du kan till exempel inte göra följande i light-versionen:

 • Skapa en ny kontaktgrupp, eller lägga till i en befintlig kontaktgrupp. Du kan dock skapa eller redigera en kontaktgrupp i ett annat e-postprogram, t.ex. Outlook eller standardversionen av Outlook Web App och sedan skicka e-post eller inbjudningar till den gruppen.

 • Importera en kontakt eller en kontaktlista. Du kan däremot importera kontakter genom att använda ett annat e-postprogram, t.ex. Outlook och sedan redigera kontakterna.

 • Högerklicka på avsändaren av ett e-postmeddelande och lägg till den personen i dina kontakter.

 • Skriva ut ett kontaktkort.

Alla kontakter eller kontaktgrupper som du skapar i Outlook eller Outlook Web App finns tillgängliga.

Om du undrar varför du ser light-versionen av Outlook Web App, hur du får tillbaka standardversionen av Outlook Web App eller av Office, se Outlook Web App Light.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur skapar jag en kontakt?

Hur visar eller ändrar jag en kontakt?

Hur tar jag bort en kontakt?

Hur sorterar och organiserar jag mina kontakter?

Visa dina mappar och mappinnehållet

Skapa en ny mapp

Flytta en kontakt till en annan mapp

Vad kan jag mer göra med mappar?

Hur skickar jag ett meddelande eller en mötesförfrågan till en kontakt?

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Hur skapar jag en kontakt?

Du kan lagra information om de personer du kommunicerar med, t.ex. e-postadress, gatuadress, telefonnummer och andra uppgifter, genom att skapa en kontakt.

 1. Klicka på Ny kontakt i verktygsfältet i Kontakter.

 2. Skriv den information du vill lägga till för kontakten på sidan för den nya kontakten.
  I vissa rutor kan du lägga till flera poster med hjälp av listrutorna. Med listrutan bredvid E-post kan du exempelvis lagra tre olika e-postadresser för en kontakt (E-post, E-post 2 och E-post 3). Du kan också lagra flera adresser och telefonnummer.

 3. Ange hur kontakten ska visas i Kontakter med hjälp av listan Spara som. Du kan visa en kontakt efter för- och efternamn, med efternamnet först eller efter företagsnamn.

 4. Om du har lagt till flera adresser för en kontakt kan du definiera en av dem som kontaktens postadress. Välj adressen i listrutan och markera kryssrutan Postadress längst ned på sidan.

 5. Spara den nya kontakten genom att klicka på Spara och stäng. Klicka på Avbryt om du vill ignorera ändringarna.

Du kan också bifoga en fil till kontakten, till exempel ett Word-dokument, för att hålla informationen samlad. Mer information finns i Vad är bifogade filer?

Överst på sidan

Hur visar eller ändrar jag en kontakt?

 1. Klicka på den kontakt du vill visa eller ändra i Kontakter.

 2. Om du vill ändra kontakten klickar du på Redigera kontakt i verktygsfältet.

 3. Gör de ändringar du vill göra.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara och stäng eller ignorera dem genom att klicka på Avbryt.

Överst på sidan

Hur tar jag bort en kontakt?

 1. Markera kryssrutan bredvid den kontakt i Kontakter som du vill ta bort. Du kan markera flera kontakter.

 2. Klicka på Ta bort i verktygsfältet. Du kan också ta bort en enskild kontakt genom att öppna den och klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Hur sorterar och organiserar jag mina kontakter?

Du kan sortera kontakter på flera olika sätt. Klicka på någon av följande rubriker i listan Kontakter så sorterar du efter den rubriken:

 • Spara som

 • E-postadress

 • Telefon

 • Titel

 • Företag

Du kan också använda mappar för att organisera kontakter och anpassa dina mappar efter dina behov. Du kan till exempel ha en mapp för personliga kontakter och en för arbetskontakter.

Visa dina mappar och mappinnehållet

 • Gå till navigeringsfönstret och klicka på mappen.

Skapa en ny mapp

 1. Klicka på Hantera kontaktmappar i navigeringsfönstret.

 2. Ange namnet på den nya mappen i rutan Mappnamn under Skapa ny kontaktmapp.

 3. Klicka på Skapa.

Flytta en kontakt till en annan mapp

 1. Välj den kontakt som du vill flytta genom att markera kryssrutan bredvid kontakten i kontaktlistan, eller öppna den kontakt du vill flytta.

 2. Klicka på Flytta i verktygsfältet.

 3. Skärmen Flytta till kontaktmapp öppnas. Välj den mapp dit du vill flytta kontakten till i Flytta till.

 4. Flytta kontakten till den mapp du valt genom att klicka på Flytta.

Om du bestämmer dig för att inte flytta kontakten klickar du bara på Stäng i verktygsfältet, så stängs skärmen och du kan därmed återgå till föregående skärm.

Vad kan jag mer göra med mappar?

När du klickar på Hantera kontaktmappar kan du förutom att skapa nya mappar även byta namn på och ta bort mappar.

Du kan inte kopiera en kontakt till en annan mapp.

Överst på sidan

Hur skickar jag ett meddelande eller en mötesförfrågan till en kontakt?

 1. I Kontakter kan du antingen markera kryssrutan bredvid de kontakter du vill skicka en mötesförfrågan till eller öppna en enskild kontakt.

 2. Klicka antingen på ikonen Skicka e-post eller Skicka mötesförfrågan i verktygsfältet.

 3. Beroende på vilken ikon du väljer öppnas antingen ett formulär för ett nytt meddelande eller för en ny mötesförfrågan med den eller de kontakter du valde som mottagare.

 4. Gör färdigt meddelandet eller mötesförfrågan och klicka sedan på Skicka.

Överst på sidan

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Information om hur du redigerar din profil i Office 365, t.ex. genom att byta foto, finner du i Mitt konto.

Alternativ > Skräppost

Outlook Web App Light > Adressbok

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×