Outlook 2016 för Mac – viktig information om Insider – snabbt-versioner

Insider-versioner för Office 2016 för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya eller förbättrade funktions- och säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar.  Om du vill se liknande information om andra Office för Mac-appar går du till viktig information om Insider – snabbt-versioner för Office 2016 för Mac.

Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan för mer information om varje Insider – snabbt-version.

Utgivning 13 november 2017

Version: 16.8 (171111)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Banderoller för Nollad inkorg. Få ett inspirerande meddelande när du uppnår noll objekt i en inkorg

Korrigeringar:

 • Inkorgen och andra mappar synkroniseras nu korrekt (ett känt problem från senaste uppdateringen har åtgärdats)

 • När du söker i kalendern uppdateras listvyn nu korrekt med resultat

 • Förhandsgranskning av meddelande visas inte längre som avkortad i distributionslistan

 • När du skapar en ny händelse i kalendervyn markeras den nya händelsen i rutnätet efter att du skickat/sparat

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.8 (171107)

Känt problem:

 • Inkorgen eller andra mappar synkroniseras inte korrekt i vissa fall. En korrigeringen väntas komma i nästa uppdatering.  Som en tillfällig lösning kan Töm cacheminnet för mappen användas för att visa nya e-postmeddelanden

Korrigeringar:

 • Text som skrivs direkt efter fönstret öppnar visas nu korrekt när du skriver nya e-postmeddelanden, eller svarar eller vidarebefordrar meddelanden.

 • E-post från IMAP-konton visas nu i mappen Skickat i Alla konton

 • Mappar i Alla konton visar nu e-post från delade postlådor

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Version: 16.8 (171101)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Upprepa från 1 November 2017, version: OneNote-integrering: Skicka e-post och möten till OneNote. Se vårt  blogginlägg för mer information (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problemet med att tecken med accenter i e-postmeddelanden eller brödtexten för aktiviteter kunde göra att Outlook inte svarar 

 • Flytande fönster, till exempel Komplettera automatiskt och väder i kalendern, har nu mörkare kantlinjer när du använder inställningen ”Öka kontrasten” i macOS Systeminställningar > Hjälpmedel > Bildskärm

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171029)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • OneNote-integrering: OneNote-integrering: Skicka e-post och mötesinbjudningar i OneNote, så att du kan arkivera och komma åt Outlook-innehåll när du behöver det. Mer information finns i vårt blogginlägg (Office 365-prenumeration krävs)

Korrigeringar:

 • Textstorleken på brödtexten i e-post i läsfönstret visas inte längre som mindre eller större när du startat Outlook

 • När ett onlinemöte skapas för en händelse, innehåller länkarna ”Anslut med telefon” nu åtkomstkoder så att de inte behöver anges manuellt vid anslutning till via telefon

 • Veckonummer som visas i måndasvyn i kalenderrutnätet och i minikalendern i marginallisten matchar, även om alternativet ”Första dagen i veckan” i Outlook > Kalender inte matchar inställningen ”Första dagen i veckan” i Systeminställningar > Språk och Region

 • I Frånvaromeddelanden (inställningar för autosvar) anger fokus för VoiceOver inte längre svarsinställningar för ett konto när ”Skicka autosvar för konto...” inte är markerat

 • När du skapar eller visar en händelse växlas inte vyn tillbaka till avtalad tid (sidhuvud och brödtext) när du öppna Hitta rum i Schemaläggningsassistenten.

 • Grupper nu visas nu mellan mapparna Skickat och Skräppost i sidofältet i E-post (Office 365-konton med grupper)

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171020)

Korrigeringar:

 • Outlook kraschar inte längre när du svarar eller vidarebefordra e-post som innehåller inbäddade bilder som saknas (visas som ”?”i e-postmeddelanden)

 • När du skapar ett nytt e-postmeddelande eller en ny händelse är nu fokus i fältet Till: i stället för i meddelandetexten

 • Google-konton: E-post med bifogade filer är nu korrekt märkta med ikoner för bifogade filer i e-postlistan

 • Google-konton: När du stänger påminnelser för händelser som är en del av en serie förblir påminnelsen stängd

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 16.7 (171017)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Ändra storlek på text i E-post: Öka eller minska textstorlek i sidofältet, e-postlistan och läsfönstret i E-post med skjutreglaget i inställningarna för teckensnitt

 • Förbättrat stöd för VoiceOver i kalendern: Navigera mellan dagar i kalenderrutnätet och interagera med specifika dagar för att navigera mellan händelser i dessa dagar. Interagera med minikalenderkontrollen i sidofältet för att välja specifika veckor eller dagar i rutnätet

Korrigeringar:

 • Bilder i signaturer visas nu i skickad e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • När du lägger till information om onlinemöte i en händelse medföljer nu länken ”Prova Skype Web App”

 • Krypterad e-post i onlinearkivmappar visas nu korrekt

 • Standardteckenfärg för svar och vidarebefordringar kan nu ändras i teckeninställningarna

 • Menyobjekt för schemaläggning har lagts till på Möte-menyn för att ta fram Schemaläggningsassistenten 

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterades 13 oktober 2017, med markera flaggad post under ”Nya eller förbättrade funktioner”

Version: 16.7 (171008)

Känt problem:

 • Bilder i signaturer visas inte i skickade e-postmeddelanden. En korrigering förväntas vid nästa uppdatering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du skriver ett e-postmeddelande

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Markera flaggad post: Nu är det tillbaka! E-post som är flaggade för uppföljning markeras som ljusgula i e-postlistan

 • Google-konton: Avtalade tider kan nu flyttas eller kopieras från Google-kalendrar till Outlook.com-, Office 365- och Exchange-kalendrar

Korrigeringar:

 • Frågor om Office 365-inloggning eller åtkomst till nyckelringen visas inte längre vid första start (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Outlook kraschar inte längre när du försöker skicka e-post (åtgärdar känt problem från senaste uppdateringen)

 • Kontonamn läggs till i fönsterrubriken för e-post och händelser när du skriver för att indikera vilket från-konto som används

 • När du tar bort ett möte som redan har avbrutits eller som redan har passerat uppmanas du inte längre att meddela organisatören

 • Knappar i fönstret Påminnelse är nu i tabbordning och kan vara väljas med blankstegstangenten

 • Outlook försöker inte längre ansluta till Google-konto när du arbetar offline eller inte ansluten till nätverket

 • När du arbetar offline försöker Outlook inte längre hämta kontaktfoton för Office 365- och Exchange-konton

 • När du skickar e-post med kortkommandot kommando-retur meddelar VoiceOver nu att meddelandet skickades

 • När du trycker på knappen ”Visa alla meddelanden i den här konversationen” i meddelandehuvudet placeras fokus för VoiceOver nu i konversationsindexet

 • Antalet sökresulterar i fönstret Sök efter personer (adressbok) visas nu korrekt

 • Nytt menyobjekt för Hitta rum på Möte-menyn

 • Blankstegstangenten kan nu användas för att välja tillgängliga rum i Hitta rum

 • Snabbmenyn för mappar på marginallisten i andra vyer än E-post visas nu

Uppdaterades senast 4 oktober

Version: 16.6 (171001)

Kända problem:

 • En del användare får problem med meddelanderutan för inloggning eller nyckelhanteraren för Office 365 

 • Bilder i signaturer visas inte korrekt i skickade e-postmeddelanden. Vi arbetar på att ta fram en korrigering. En möjlig lösning är att skapa signaturen i Word och kopiera och klistra in signaturen när du ska skriva ett e-postmeddelande.

 • Outlook kraschar när du försöker skicka e-post. Om du upplever flera kraschar när du ska skicka e-post kan du felsöka hos oss via Hjälp > Kontakta supporten.

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Stöd för emojier när du skriver: Se nya emojier från Emoji och symboler i Redigera-menyn

Korrigeringar:

 • Smarta mappar visas inte längre i marginallisten i kalendervyn om det inte finns några smarta mappar

 • Nya menyobjekt för Förhandsgranskning av meddelanden i Visa-menyn

Version: 15.40 (170926)

Korrigeringar:

 • High Sierra: korrigerat en krasch vid Avsluta när påminnelser fanns

 • Meddelanderubrik: Knappen Dölj information visas inte längre under listan med bifogade filer

 • Meddelanderubrik: Snyggare layout för bifogade filer och tillhörande åtgärdsknappar

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Den här uppdateringen innehåller inga nya eller förbättrade funktioner

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170919)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad prestanda i meddelandelistan genom att ett fönster med senaste meddelanden visas i den markerade mappen

 • Gruppkortet visas nu när du hovrar över en grupp i raderna Till eller Kopia i meddelandehuvudet. 

 • Utökat stöd för att ta bort och arkivera e-postmeddelanden med gester på styrplattor

Korrigeringar:

 • Snyggare layout på knapparna för mötessvar i rubriken för mötesinbjudan.

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Uppdaterad: 15 september 2017

Version: 15.39 (170913)

Känt problem:

 • En del icke-engelska versioner av Outlook kraschar när du klickar på/markerar ett meddelande. Det här problemet är löst i den senaste versionen av Insider – snabbt, version 15.39 (170915).

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Flytta/kopiera meddelande: Förbättrat stöd för VoiceOver för sökning och navigering i mappar i bladet Välj mapp

Korrigeringar:

 • Arbeta offline: Meddelanden ligger nu kvar i Utkorgen i stället för att skickas när du arbetar offline och Outlook startas om.

Version: 15.39 (170905)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • Schemaläggningsassistenten: Ledig/upptagen-information visas nu korrekt när delade kalendrar är öppna

 • Huvudfönstret: När ett meddelande med ett större antal bifogade filer visas expanderas inte längre den översta delen av fönstret förbi skärmens översta del

 • Kalenderhändelse: Förbättrad tabbordning i händelsefönstret för att navigera mellan startdatum, starttid, slutdatum och sluttid

 • E-postsidopanelen: Uppdaterad ordning för särskilda mappar (t.ex. Utkast, Skickat och Papperskorgen) för att passa bättre med Outlook för iOS

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.39 (170829)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • F6-tangenten kan användas för att snabbt navigera mellan huvudområden, till exempel menyfliksområdet och sidofältet utan att behöva bläddra igenom varje kontroll

 • Förbättrad VoiceOver-interaktion med Schemaläggningsassistenten

Korrigeringar:

 • Funktionen för att dra och släpp kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia har återställts (känt problem från senaste uppdateringen)

 • Åtgärdat problemet där Outlook kontinuerligt försökte uppdatera vissa mappar, vilket resulterade i hög CPU-användning

 • Ikonen Urklipp med tillgängliga inklistringsalternativ visas nu korrekt när du klistrar in innehåll från Word

 • Korrigerat problemet där Outlook kraschar när du använder vissa tillägg, till exempel Boomerang

Kända problem:

 • Inga kända problem i den här uppdateringen

Version: 15.38 (170822)

Nya eller förbättrade funktioner:

Korrigeringar:

 • När du skriver ett meddelande visas inte längre dubbla Bifoga fil-knappar i menyfliksområdet

 • När du använder blankstegstangenten för att trycka ner visningsknappar i marginallisten behåller den nedtryckta knappen fokus

Kända problem:

 • macOS High Sierra: Om du har plugin-programmet Cisco WebEx installerat kan Outlook krascha

 • När du skriver ett meddelande måste du markera, klicka och hålla ner för att kunna dra och släppa kontakter mellan fälten Till, Kopia och Hemlig kopia

Version: 15.38 (170815)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad appstabilitet

 • Möjligt att ansluta till/lämna grupper från gruppkontaktkort

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i kalendermodul

 • Nu visas rum i alfabetisk ordning i listan Hitta rum

 • ICS-fil i UTF-8 BOM (Byte Order Mark) stöds

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett känt problem i 15.38 (170809) där listan över senast använda e-postadresser är tom när du skriver e-post

 • Åtgärdat ett problem med postlådesynkronisering när du lägger till en delad postlåda som har en senare Exchange-version än den primära postlådan

 • Åtgärdade problem med Exchange-kontoautentisering på grund av tidszon, särskilt lokala Exchange-postlådor. Nu kan Exchange-konton läggas till med giltiga autentiseringsuppgifter

 • Åtgärdade ett problem där avvisade påminnelser kommer tillbaka (på andra Outlook-slutpunkter)

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170809)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

 • Ett alternativ har lagts till att cachelagra lösenord i nyckelringen när du skapar ett Kerberos-ID

 • Förbättrad cachelogik för ”Senast använda” för att omfatta nyligen skickad e-postadress

 • Förbättrat sidhuvud vid skapande av e-postmeddelande så att det är tydligare från vilket konto e-postmeddelandet ska skickas

 • Förbättrad navigering med tangentbord och VoiceOver i Rumssökare

Korrigeringar:

 • Åtgärdar fel där alternativen ”Ladda ned alla” och ”Förhandsgranska alla” visas även sedan alla bilagor tagits bort i e-post

 • Åtgärdar ett fel där tillgänglighetsinformation saknas när antalet deltagare i ett möte är fler än 100 – i stället för att inte visas någon ledig/upptagen-information visas i Outlook nu de 100 första inbjudna deltagarnas tillgänglighet 

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.38 (170801)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar.

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för inställning av listrutan för påminnelser för mötesobjekt.

 • Förbättrad tangentbord och VoiceOver navigering för tillkännagivande av anslutning till/lämnande av grupper på Grupp-kort.

 • Bättre stöd för supportmeddelanden så att Outlook bara visar meddelande när det körs i förgrunden.

Korrigeringar:

 • Åtgärdat fel vid skapandet av Outlook e-postmeddelande från mailto-länk i webbläsare.

 • Åtgärdat fel vid infogande av signatur under innehåll som genereras från mailto-länk

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Version: 15.37 (170725)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för kontrollera namn-användargränssnittet vid skapande av e-postmeddelanden

 • Förbättrad programstabilitet vid kraschar och låsningar

Korrigeringar:

 • När du importerar en uppdaterad kalenderhändelse ersätter Outlook den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en dubblett

 • Åtgärdat fel där klickning på ”Mer” på mottagarlistan inte expanderar hela listan

Kända problem:

 • Inga kända problem för närvarande.

Uppdatering: En ny Insider – snabbt-version, 15.37 (170720), är tillgänglig från och med 20 juli. Problem på saknad signatur och onlinemöteslänkar har åtgärdats.

Version: 15.37 (170718)

Nya eller förbättrade funktioner:

 • Smarta mapplistan på nya sidofältet visas nu hela tiden

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering för mötesinbjudningarna och e-postrubriker

 • Förbättrad grafik för att dra-och-släppa e-post till mapp

 • Ange ett kommando för att använda domänbaserad automatisk upptäckt när du lägger till Exchange-postlåda (gäller specifika O365-innehavare, kontakta din IT-administratör för mer information)

Korrigeringar:

 • Åtgärdat problem med påminnelse där skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) inte visas förrän Outlook startas om

 • Åtgärdat problem där bilagan till ett meddelande som flyttas från Inkorgen till en annan mapp saknas när meddelandet visas i den nya mappen

Kända problem:

 • Information om onlinemöten och länkar saknas när onlinemöte skapas. Vi arbetar med servergruppen för att åtgärda problemet – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

 • När signatur infogas manuellt i meddelandevyn läggs signaturen faktiskt inte till. Det här åtgärdas i nästa Insider – snabbt-version – Uppdatering: det här åtgärdas i 15.37 (170720) som släpps 20 juli

Version: 15.37 (170712)

Nya och förbättrade funktioner

 • Prioriterad inkorg-meddelanden dyker inte upp igen efter att du tryckt på Avbryt

 • Delegerade och delade kalendrar och kontakter markeras i marginallisten och visas korrekt när de lagts till

 • Mappar kan nu flyttas under kontot och till På den här datorn-avsnitt genom att dra-och-släpp

 • Återställt möjligheten att dra-och-släppa e-postmapp från sidpanelen till en plats utanför Outlook för att skapa .mbox-filer

 • Förbättrad tangentbords- och VoiceOver-navigering när du flyttar till och från ”Visa alla”-knappen i Outlook-inställningar

 • Förbättrad tabbordningen i fönstret Kontoinställningen

Korrigeringar:

 • Åtgärdat ett kraschproblem för datorer med vissa nätverksinställningar eller vid växling mellan nätverk

 • Filtrera objekt efter ”Den här veckan” när ”Första dagen i veckan” är inställt på måndag fungerar nu korrekt

Kända problem:

 • Nyligen skapade eller ändrade påminnelser (däribland viloläge) visas inte förrän Outlook startas om. Vi har identifierat en korrigering som bör ingå i nästa Insider – snabbt-uppdatering

Ytterligare information:

 • Använd Hjälp > Kontakta Support om du stöter på problem

 • Använd Hjälp > Föreslå en funktion om du vill föreslå en funktion

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×