Outlook är långsamt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lösning:    Flytta vissa meddelanden från e-postservern till datorn.

 1. Välj Outlook > Inställningar.

  Outlook-menyn med Inställningar markerat
 2. Klicka på Allmänt under Personliga inställningar.

  Knappen Allmänna alternativ

 3. Under Sidpanelen, avmarkerar du kryssrutan för dölja på den här datorn-mappar.

 4. Klicka på e-post   Ikonen för e-post längst ned i marginallisten.

 5. I meddelandelistan väljer du de meddelanden som du vill flytta.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned KOMMANDO medan du klickar på objekten.

 6. Dra meddelandena till mappen På den här datorn. När du flyttar ett meddelande till mappen på den här datorn är meddelandet inte längre tillgängliga när du får åtkomst till ditt konto från en annan dator.

Obs!: Du kan skapa regler för att flytta eller ta bort vissa meddelanden automatiskt om du vill behålla din inkorg från att bli full. Du kan till exempel skapa en regel som flyttar alla meddelanden som är äldre än tre månader till en arkivmapp under på den här datorn. Mer information om hur du skapar regler finns Skapa en regel eller i Outlook 2016 för Mac.

Lösning:    Exportera till en Outlook för Mac-arkivfil.

Om du vill ange vilka objekt som du vill exportera, tilldela dem till en kategori och sedan exportera alla objekt i respektive kategori.

 1. Klicka på e-post   Ikonen för e-post längst ned i marginallisten.

 2. I meddelandelistan markerar du objekten som du vill exportera.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned KOMMANDO medan du klickar på objekten.

 3. Markera meddelandet > kategorisera och klicka sedan på en kategori.

 4. Välj Arkiv > Exportera.

 5. Markera objekt som finns i kategorin och välj sedan den kategori som du vill exportera. Klicka på Fortsätt.

 6. Ange ett filnamn och platsen där du vill spara filen och klicka på Spara.

 7. Obs!: Mer information om hur du återställer informationen från en datafil finns i Importera e-postmeddelanden, kontakter och andra objekt.

Lösning:    töm mappen Borttaget.

 1. Klicka på e-post   Ikonen för e-post längst ned i marginallisten.

 2. Tryck på CTRL och klicka på Borttaget > Töm mappen.

Lösning:    sortera kontakter och meddelanden efter ett annat fält.

Den tid det tar för Outlook för att sortera objekt i en mapp kan variera beroende på det fält som du vill sortera efter. Till exempel går det snabbare för att sortera kontakter efter namn än med ett anpassat fält.

 1. Välj en mapp som tar lång tid att öppna.

 2. Klicka på kolumnrubriken som du vill sortera efter.

  För kontakter är det snabbaste fältet att sortera efter namn. För e-post är fälten snabbaste du vill sortera efter datum har fått och ämne.

Lösning:    använd sökfunktionen för att hitta dina objekt.

Om Sortera objekt tar lång tid kan du använda sökfunktionen för att hitta objekt snabbare. Mer information finns i söka efter objekt i Outlook genom att göra en vanlig sökning.

Lösning:    visa endast ofullständiga uppgifter.

Uppgiftslistan kan svara snabbare om slutförda uppgifter är dolda.

 1. Klicka på uppgifter   Uppgiftsikonen längst ned i marginallisten.

 2. Avmarkera kryssrutan slutfördaVisa-menyn.

Lösning:    inaktivera loggning i Outlook.

Loggning är ett diagnostikverktyg som främst används av supportpersonal för att felsöka problem med Outlook.

 1. Välj fönster > synkroniseringsfel.

  Fönster-menyn med synkroniseringsfel markerat

 2. Klicka på åtgärd knappen Knappen Åtgärd .

 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera loggning för felsökning.

 4. Starta om Outlook.

Lösning:    flytta vissa IMAP eller Microsoft Exchange-konto meddelanden från e-postservern till datorn.

 1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.

 2. Klicka på Allmänt Knappen Allmänna alternativ under Personliga inställningar

 3. Under Mapplista avmarkerar du kryssrutorna Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton och Dölj Mappar på Den här datorn.

  Obs!: När du avmarkerar du kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton stänger du av enhetlig inkorg. När du stänger av den här funktionen förenklas detta förfarande, men det gör inte Outlook snabbare. Du kan aktivera den här funktionen igen när du har slutfört alla steg i proceduren.

 4. Klicka på e-post Knapp för att visa e-post längst ned i navigeringsfönster. 

 5. I meddelandelistan väljer du de meddelanden som du vill flytta.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned KOMMANDO medan du klickar på objekten.

 6. Klicka på Flytta på fliken Start och klicka sedan på Välj mapp.

  Fliken Start, gruppen 4

 7. Börja skriv namnet på målmappen. När mappen som du vill använda visas klickar du på mappen och klickar sedan på Flytta.

  Meddelanden: 

  • När du har slutfört den här proceduren kanske du vill aktivera den enhetliga inkorgen som stängdes av i steg 3.

  • När du flyttar ett meddelande till en mapp på datorn är meddelandet inte längre tillgängligt när du öppnar ditt konto från en annan dator.

  • Du kan skapa regler för att flytta eller ta bort vissa meddelanden automatiskt om du vill behålla din inkorg från att bli full. Du kan till exempel skapa en regel som flyttar alla meddelanden som är äldre än tre månader till en arkivmapp under på den här datorn. Mer information om hur du skapar regler finns i Skapa en regel eller redigera en regel i Outlook för Mac 2011.

  • Du kan också kopiera en hel mapp med meddelanden genom att dra mappen från ett IMAP- eller Microsoft Exchange-konto till På den här datorn. När du har kopierat mappen till på den här datorn kan du ta bort den ursprungliga mappen.

Lösning:    exportera Objekt som en Outlook för Mac-datafil.

Du kan exportera objekt som du inte arbetar med regelbundet men som du inte vill ta bort. För att ange vilka objekt som ska exporteras kan du tilldela dem en kategori och sedan exportera alla objekt i den kategorin.

 1. Klicka på e-post Knapp för att visa e-post längst ned i navigeringsfönster. 

 2. I meddelandelistan markerar du objekten som du vill exportera.

  Om du vill markera flera objekt håller du ned KOMMANDO medan du klickar på objekten.

 3. Gå till fliken Start, klicka på Kategorisera och klicka sedan på en kategori.

  Tips: Skapa en ny kategori genom att klicka på Kategorisera, klicka på Lägg till ny och sedan skriver du in ett kategorinamn, till exempel Arkiv.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för alla andra objekt som du vill exportera, t.ex. i andra mappar eller andra objekttyper.

 5. Arkiv-menyn klickar du på Exportera.

 6. Klicka på Outlook för Mac-datafil.

 7. Klicka på Objekt som finns i kategorin, klicka på den kategori som du vill exportera och klicka sedan på den högra pilen längst ned på skärmen.

 8. Klicka på Ja, ta bort objekt när de har exporterats och klicka sedan på högerpilen.

 9. Ange ett filnamn och platsen där du vill spara filen och klicka på Spara.

  Obs!: Information om hur du återställer informationen från en datafil finns i Importera information till Outlook.

Lösning:    töm mappen Borttaget.

 1. Klicka på e-post Knapp för att visa e-post längst ned i navigeringsfönster. 

 2. I mapplista håller du ned CTRL och klickar på mappen Borttaget och klickar sedan på Töm mapp.

Lösning:    sortera kontakter och meddelanden efter ett annat fält.

Tiden det tar för Outlook att sortera objekt i en mapp kan variera beroende på fältet som du vill sortera efter. Till exempel går det snabbare att sortera kontakter efter namn än efter ett anpassat fält.

 1. I mapplista klickar du på en mapp som tar lång tid att öppna.

 2. Klicka på kolumnrubriken som du vill sortera efter.

  Tips: För kontakter är det snabbast att sortera efter namn. För meddelanden är de snabbaste fälten att sortera efter Mottaget och Ämne.

Lösning:    använd sökfunktionen för att hitta dina objekt.

Om det tar lång tid att sortera objekt, kanske Sök hjälper dig att hitta objekt snabbare. Mer information finns i söka efter objekt i Outlook genom att göra en vanlig sökning.

Lösning:    visa endast ofullständiga uppgifter.

Uppgiftslistan kan svara snabbare om slutförda uppgifter är dolda.

 1. Klicka på uppgifter Knapp för att visa uppgifter längst ned i navigeringsfönster. 

 2. Avmarkera kryssrutan Slutförda på fliken Start.

  Fliken Start i uppgifter, gruppen 8

Lösning:    inaktivera loggning i Outlook.

Loggning är ett diagnostikverktyg som främst används av supportpersonal för att felsöka problem med Outlook. Som standard är loggning avstängt, men om du har slagit på det och inte längre behöver det kan du inaktivera det.

 1. På menyn Fönster klickar du på Fellogg.

 2. Klicka på åtgärd knappen Knappen Åtgärd .

 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera loggning för felsökning.

 4. Starta om Outlook.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Om på den här datorn-mappar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×