Otillräcklig bandbredd för röstfunktioner och video

Röst- och videosamtalens kvalitet i Office Communicator 2007 R2 och Office Live Meeting 2007 påverkas av den bandbredd som finns tillgänglig mellan slutpunkterna. Office Communicator 2007 R2 och Live Meeting Console 2007 har utformats för att ge hög kvalitet på ljud och video även vid låga bandbredder. Under svåra förhållanden kan du dock uppleva en eller flera av följande effekter:

 • Sämre ljudåtergivning    Rösten på personen du talar med låter inte lika bra som vid andra samtal.

 • Sämre videobild    Bilden saknar detaljer.

 • Hackig bild    Videobilden är ostadig.

Vanliga orsaker till låg bandbredd

Vanliga orsaker till låg bandbredd kan vara följande:

 • Långsam Internetanslutning    Bandbredden från Internetleverantören är otillräcklig.

 • Överbelastning av lokalt nätverk    Routrar eller annan nätverksutrustning överbelastas på grund av för mycket trafik. Det kan inträffa i hemnätverket, hos din Internetleverantör eller i ditt företags nätverk.

 • Störningar i trådlöst nätverk (WLAN)    Det kan förekomma störningar om ett stort antal trådlösa enheter ansluts till åtkomstpunkterna. Störningar kan även orsakas av andra enheter, t.ex. mobiltelefoner, trådlösa telefoner eller mikrovågsugnar.

 • Maskinvarukonfiguration    Nätverksutrustningen kan vara felaktigt konfigurerad i hemnätverket, hos din Internetleverantör eller i företagets nätverk.

Vad kan du göra för att förbättra bandbredden?

 • Kontakta Internetleverantören om du vill ha en bättre Internetanslutning.

 • Om du använder ett trådlöst nätverk kan du försöka med följande när du vill förbättra anslutningen:

  • Flytta datorn närmare den trådlösa åtkomstpunkten.

  • Använda en trådlös åtkomstpunkt med mindre trafik.

  • Byta till en kabelanslutning.

  • Kontrollera om stora mängder data överförs/hämtas från andra datorer i nätverket, och om det i så fall går att senarelägga eller stoppa överföringen/hämtningen.

  • Kontrollera om routern eller modemet har den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

  • Kontrollera att nätverkskablarna mellan routern och modemet är anslutna och hela.

  • Kontakta systemadministratören om du är på jobbet.

   Obs!: Mer information om hur du kan förbättra den trådlösa anslutningen finns i produktdokumentationen till routern/det trådlösa nätverkskortet

 • Om du använder en kabelanslutning kan du försöka med följande när du vill förbättra anslutningen:

  • Kontrollera om stora mängder data överförs/hämtas från andra datorer i nätverket, och om det i så fall går att senarelägga eller stoppa överföringen/hämtningen.

  • Kontrollera om routern eller modemet har den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

  • Kontrollera att nätverkskablarna mellan datorn och routern/modemet är anslutna och hela.

  • Kontakta systemadministratören om du är på jobbet.

Obs!: Kommentarer för IT-administratörer    Överväg att distribuera Office Communications Server 2007 R2 Monitoring Server så att du får en detaljerad vy av nätverkskvaliteten när det gäller bandbredd i VoIP-distributionen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×