Originalvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Datatyp    Varaktighet

Typ av post    Beräknad eller manuell

Beskrivning    Fälten Originalvaraktighet (Originalvaraktighet 1-10) innehåller den tidsperiod som har planerats in för slutförandet av en aktivitet. Originalvaraktighet 1 innehåller planerad varaktighet som har sparats i Originalplan 1, Originalvaraktighet 2 till 10 innehåller varaktigheter som har sparats i Originalplan 2 till 10.

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras originalvaraktigheten från aktivitetens totala schemalagda varaktighet vid den aktuella tidpunkten. Det Originalvaraktighet-fält som används (Originalvaraktighet 1, Originalvaraktighet 2 och så vidare) beror på vilken originalplan som sparades (till exempel Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Originalvaraktighet 1-10 i en aktivitetsvy om du har sparat flera originalplaner och vill jämföra planerade varaktigheter med schemalagda eller verkliga varaktigheter för aktiviteter. Om du har flera originalplaner kan du också jämföra originalvaraktigheter som har sparats vid olika tidpunkter i projektet.

Exempel    För två månader sedan startades ett projekt och då sparade du en originalprojektplan. För en månad sedan ändrades projektets omfattning. Därför införde du några ändringar och sparade en andra originalplan i Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare ändringar och sparat en tredje originalplan i Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera originalvaraktigheterna i de tre originalplanerna. Du lägger till fältet Originalvaraktighet, Originalvaraktighet 1 och Originalvaraktighet 2 i vyn Aktivitetslista.

Obs!    Fältet Originalvaraktighet innehåller värdet ”0 dagar” tills du sparar en motsvarande originalplan. Du kan ange en originalplan i dialogrutan Ange originalplan. Välj någon av originalplanerna Originalplan 1 till Originalplan 10. Då kopieras aktiviteternas aktuella schemalagda fält till motsvarande fält i originalplanen. Du kan spara upp till 11 olika originalplaner.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×