Ordna e-post med hjälp av regler för Inkorgen på Outlook.com eller i Outlook på webben

Använd inkorgsregler för att automatiskt utföra vissa åtgärder på e-postmeddelanden som kommer till Inkorgen. Du kan till exempel skapa regler som ändrar prioritetsnivå för meddelanden när de kommer in, automatiskt flyttar dem till andra mappar eller tar bort dem, baserat på vissa villkor.

Meddelanden: 

 • Reglerna körs endast för Inkorgen. Reglerna körs inte för andra mappar.

 • I Outlook på webben går det inte att köra nya regler för befintliga meddelanden. Om du vill göra det använder du Outlook 2016 eller Outlook 2013.

Hur skapar jag en ny inkorgsregel?

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  Bild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägg till inkorgsregel

 4. Ange ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn och välj sedan ett villkor och en åtgärd från respektive listruta.

  Dialogrutan Ny regel

  Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder genom att välja Lägg till villkor eller Lägg till åtgärd.

 5. Lägg till undantag till inkorgsregeln genom att välja Lägg till undantag och sedan välja ett undantag på menyn Lägg till undantag.

 6. Som standard är alternativet Stoppa bearbetningen av fler regler aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla inkorgsregler som meddelandet uppfyller villkoren för.

  Stoppa bearbetningen av regler

Hur redigerar jag en inkorgsregel?

Du kan redigera en inkorgsregel genom att markera den och välja Redigera redigera . Då öppnas regeln så att du kan ändra villkoren eller åtgärderna.

Hur tar jag bort en inkorgsregel?

Om du har en inkorgsregel som du inte längre är intresserad av och därför vill ta bort kan du markera den och klicka på Ta bort ta bort . Om du bara vill inaktivera regeln ett tag tar du bort bocken bredvid regeln.

Ange i vilken ordning inkorgsregler ska tillämpas på inkommande meddelanden

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  Bild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Under Inkorgsregler markerar du den regel som du vill flytta och väljer sedan upp- eller nedpilen Flytta regeln uppåt eller nedåt i listan för att placera regeln där du vill ha den i listan.

Exempel på hur du använder inkorgsregler

Konfigurera en inkorgsregel som flyttar e-post baserat på text i ämnesraden

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  Bild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägg till inkorgsregel

 4. Skriv ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn.

 5. Under När meddelandet tas emot, och , väljer du Det innehåller de här orden) och markerar sedan på ämnesraden.

  När meddelanden anländer

 6. Ange ett ord eller en fras som ska vara på ämnesraden i meddelandet som ska flyttas, välj Lägg till Lägg till och välj sedan OK.

  Ange ord eller fraser

 7. Under Gör följande väljer du Flytta, kopiera eller ta bort och väljer sedan Flytta meddelandet till mappen.

  Gör följande

 8. Markera den mapp som meddelandena ska flyttas till och välj OK.

 9. Klicka på OK högst upp i dialogrutan.

Konfigurera en inkorgsregel för att ändra prioriteten för e-postmeddelanden baserat på avsändare

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  Bild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

  Inkorgsregler

 3. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägg till inkorgsregel

 4. Skriv ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn.

 5. Under När meddelandet tas emot, och väljer du Det skickades eller togs emot och väljer sedan Togs emot från.

 6. Markera kontakten i kontaktlistan och välj Lägg till Lägg till .

 7. Under Gör följande väljer du Markera meddelandet och med prioritet.

 8. Välj prioritetsnivå och välj sedan OK.

  Välj prioritet

 9. Välj OK högst upp i dialogrutan.

Vill du ha mer hjälp?

Få hjälp med Outlook.com:

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Få hjälp med Outlook på webben för företag:

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Om du använder Office 365 som drivs av 21Vianet i Kina kan du läsa mer under Kontakta supporten för Office 365 för företag – hjälp för administratörer.

Mer information finns i

Filtrera skräppost i Outlook på webben

Använda Övrig e-post till att sortera meddelanden med låg prioritet i Outlook på webben

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×