Optimistiskt slut (aktivitetsfält)

Datatyp     datumfält

Typ     beräknat eller angivet fält

Beskrivning     Fältet Optimistiskt slut innehåller ett möjligt datum då en aktivitet kan vara slutförd i bästa fall. Du kan ange datumet som en del av en PERT-analysberäkning, som baseras på ett viktat medelvärde av förväntade, sämsta möjliga och bästa möjliga datum och varaktigheter. Fältet är bara tillgängligt i tabellen PA_Bästa fall och vyn PA_Bästa Gantt.

Beräkning     Fältet Optimistiskt slut innehåller ”-” för en ny aktivitet som du har skapat. När du anger en optimistisk varaktighet och ett optimistiskt startdatum och sedan klickar på Beräkna PERT   Button image i verktygsfältet PERT-analys beräknas ett optimistiskt slutdatum för aktiviteten. Datumet infogas i fältet Optimistiskt slut.

Rekommenderad användning     Använd fältet Optimistiskt slut i tabellen PA_Bästa fall eller vyn PA_Bästa Gantt om du vill göra en uppskattning av möjliga aktivitetsdatum. Som standard läggs störst vikt (4) vid PERT-analysberäkningen och minst vikt (1) vid data för sämsta och bästa fall.

Exempel     För flera kritiska aktiviteter vill du ta fram förväntade slutdatum och slutdatum i ”bästa fall” och ”värsta fall”. Du anger förväntade startdatum och varaktigheter för aktiviteterna, och bästa möjliga och sämsta möjliga startdatum och varaktigheter. Därefter startar du PERT-analysberäkningen.

Obs!     Genom att ändra viktningen för var och en av de tre uppskattade varaktigheterna kan du göra en noggrannare uppskattning av möjliga datum. Du ändrar viktningen genom att klicka på Ange PERT-viktning  Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys och sedan ändra standardinställningarna.

Det anpassade slutdatumfältet Slut1 används för fältet Optimistiskt slut.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×