Optimera media i din presentation för kompatibilitet

Med kommandot Optimera kompatibilitet i PowerPoint kan du få hjälp med att lösa uppspelningsproblem.

Lösa problem så att media spelas upp utan fel

Du kan förebygga uppspelningsproblem när din PowerPoint-presentation innehåller media, t.ex. video- eller ljudfiler, genom att optimera mediefilernas kompatibilitet. Då blir det lättare att dela din presentation med andra eller att ta den med dig till en annan plats (t.ex. en annan dator om du ska hålla presentationen någon annanstans) och ditt bildspel kommer att spelas upp som det ska

 1. När du är klar att dela din presentation klickar du på Info på fliken Arkiv med presentationen öppen i PowerPoint.

  Klicka på Information på fliken Arkiv

 2. Om media i din presentation har infogats i ett format som skulle kunna orsaka kompatibilitetsproblem när de spelas upp på en annan dator visas alternativet Optimera kompatibilitet.

  Optimera media för kompatibilitet

  Om Optimera kompatibilitet visas kommer även en sammanfattning av lösningar för möjliga uppspelningsproblem att visas. Här visas också en lista över antalet gånger media förekommer i presentationen. Följande är vanliga scenarion som kan orsaka uppspelningsproblem:

  • Om du har länkat video kommer sammanfattningen Optimera för kompatibilitet att visa att du måste bädda in dessa. Klicka på alternativet Visa länkar för att fortsätta. I dialogrutan som öppnas kan du bädda in videorna genom att klicka på Bryt länk för varje medieobjekt som du vill bädda in.

  • Om du använder videor som infogades i en tidigare version av PowerPoint, t.ex. version 2007, måste du uppgradera mediefilformatet för att säkerställa att filerna kommer att spelas upp. Vid uppgraderingen kommer de här medieobjekten att automatiskt uppdateras till det nya formatet och bäddas in. Efter uppgraderingen bör du köra kommandot Optimera för kompatibilitet.

   Om du vill uppgradera dina mediefiler från en tidigare version till PowerPoint 2010 (och om filerna länkades kommer de att bäddas in) klickar du på Info och sedan på Konvertera på fliken Arkiv.

   Får du problem med att spela upp eller infoga media?

   Om du får problem med att spela upp eller infoga media är det troligt att du inte har installerat rätt codec. Du kan t.ex. få en PowerPoint-presentation med infogade media av någon, men dessa media baseras på ett codec som inte finns installerad på din dator. Bästa lösningen för detta är att presentationens författare kör Optimera kompatibilitetinnan han/hon skickar filen till dig. Prova något av följande om du behöver lösa kvarstående problem:

  • En lösning är att hämta en tredjeparts medieavkodare och avkodningsfilter, t.ex. ffdshow, QuickTime eller DivX, med vilka du kan avkoda och koda en mängd olika format.

  • Om du har skapat din presentation på en PC men ska visa den från en Apple Macintosh-dator måste du veta att filformaten .wmv och .wma inte stöds automatiskt av Macintosh-datorer. I så fall behöver du en Internetanslutning så att du kan hämta en QuickTime-komponent (till Mac-datorns operativsystem) som stöder Windows Media Video, t.ex. Flip4Mac, för att kunna spela upp dina mediefiler.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×