Optimera ditt nätverk för Skype för företag – Online

Följande krav är mycket viktiga för att säkerställa att alla funktioner i Skype för företag – Online fungerar korrekt under lång tid när de ställs in för din organisation. Vi vet att många av er är mycket tekniskt kunniga och detta dokument är för er. Men vi vet också att det finns några som inte är så tekniska. Om du vill ha hjälp med att ställa in Skype för företag – Online ska du läsa detta dokument så att du känner till de saker som du bör överväga. Det ger dig också saker att diskutera när du arbetar med Microsoft FastTrack Center, dina Microsoft-tjänster och kontoteam eller med Microsoft-partner för att se hur du kan uppfylla kraven.

En kort översikt

Med Skype för företag kan du samarbeta med kollegor och affärspartner i ditt företag eller över hela världen.

Med Skype för företag kan du:

  • Starta konversationer med snabbmeddelanden, röst- eller videosamtal.

  • Se när dina kontakter är tillgängliga online, i möte eller om de presenterar.

  • Ställa in säkerhetsfunktioner av högsta kvalitet för möten.

  • Sända online till en stor publik.

  • Presentera din skärm under möten eller låta andra kontrollera den.

  • Använda Skype för företag i andra Office-program för att chatta, ringa eller ansluta till möten med ett klick.

Varför är allt det här så viktigt?

Kvaliteten på realtidsmedia (ljud, video, och programdelning) över IP påverkas mycket av kvaliteten på end-to-end-nätverksanslutningen. För optimal mediakvalitet för Skype för företag – Online är det nödvändigt att säkerställa att det finns en anslutning av hög kvalitet mellan företagsnätverket och Skype för företag – Online. Det bästa sättet att uppnå det är att ställa in det interna nätverket och molnanslutningen utifrån nätverkets kapacitet för att ge utrymme för toppar i trafikvolym för Skype för företag – Online över alla anslutningar.

Genom att arbeta med Microsoft-partner kan du ansluta flera olika Office 365-program, bland annat Skype för företag – Online, i molnet till ert nätverk. Funktionerna för röst- och videokommunikation i realtid för Skype för företag kräver dessutom nätverkstjänster som måste vara specifikt konfigurerade för dessa realtidsbelastningar i Office 365. Detta omfattar ett nätverk som har den bandbredd som krävs för att överföra önskad trafikvolym och som har möjlighet att stödja tjänstkvalitet (QoS) för att tillhandahålla en professionell upplevelse åt användarna.

Förutom denna information finns andra resurser som kan hjälpa dig att planera och börja använda Skype för företag – Online-tjänster och -funktioner och att säkerställa att era nätverkstjänster uppfyller dessa krav:

Implementera tjänstkvalitet (QoS) för Skype för företag

Före flytt till Skype för företag – Online bör du se över ert nätverks kapacitet att hantera sessionstrafik för ljud, video och delning. Precis som för andra Office 365-tjänster tillhandahåller Microsoft Skype för företags bandbreddskalkylator som kan laddas ned och användas för att fastställa nödvändig nätverkstrafik för var och en av ert företags anläggningar. Du bör göra användningsmodeller, bland annat skapa modeller av mediaflöden för kommunikationstrafik i realtid och mängden Skype för företag-trafik per företagsanläggning, beräkna trafikvolym samt analysera hur denna trafik kommer att påverka ert nätverk som helhet. När det är gjort bör analys av dessa data ge rekommendationer om var ert nätverk behöver förbättras och rekommendera köstorlekar för att ge en utmärkt slutanvändarupplevelse.

Realtidstrafiken i Skype för företag är känslig för paketförluster, förseningar och jitter som ofta uppkommer i överbelastade nätverk. Tjänstkvalitet (QoS) – som ibland kallas tjänstklass, Class of Service – måste också användas i hanterade externa WAN-nätverk, hanterade interna LAN-nätverk och företagsbaserade WiFi-nätverk. Detta hjälper till att korrekt prioritera realtidstrafiken i Skype för företag, exempelvis ljud och video, före annan icke-realtidstrafik i lokala nätverk och över WAN, vilket ger en bättre upplevelse för slutanvändare.

Skype för företag-ljud måste skickas i EF-kö (Expedited Forwarding – DSCP 46) och Skype för företag-video måste skickas i AF41-kö (Assured Forwarding – DSCP 34). Detta gäller även för peer-to-peer- och konferenstrafik, oaktat om Cloud PBX eller andra telefonfunktioner används.

Även om befintliga principer gällande QoS redan finns för LAN och WAN för andra IP-telefoniprodukter gör Skype för företag att användarna blir mobila och kan flytta från plats till plats medan de använder tjänsten. På grund av det måste principer för QoS märkas i LAN-nätverk, WAN-nätverk och trådlösa nätverk för att säkerställa att all Skype för företag-trafik prioriteras över hanterade nätverk.

Som hjälp för att storleksoptimera ert nätverk kan du ladda ned Skype för företags bandbreddskalkylator.

Mer om mediakvalitet och QoS finns i Mediakvalitet och nätverksanslutningsprestanda i Skype för företag – Online.

Mer om inställning och hantering av QoS finns i Hantera tjänstkvalitet (QoS).

Förbikoppla proxyservrar och WAN-optimeringsenheter

Hela Office 365 inklusive Skype för företag – Online är krypterat och kan vanligtvis inte kontrolleras med proxyenheter. Vi rekommenderar därför att du kringgår proxyenheter för all Office 365-nätverkstrafik som är definierad som anslutningar som dina användare gör till URL:er och IP-adressintervall för Office 365. Eftersom proxyenheter troligtvis kommer att orsaka förseningar i realtidsmediaströmmar i Skype för företag – Online rekommenderar vi starkt att du kringgår proxyenheter till ett minimum för den trafiken.

Microsoft rekommenderar att undanta Office 365-URL:er med hjälp av PAC-filer för att skicka Office 365-trafik till en brandvägg.

Här är några andra resurser som också kan hjälpa:

Förbikoppling av dubbel kryptering

För att ge användare bästa möjliga ljud- och videoupplevelse måste du implementera en lösning som hindrar Skype för företag-media (ljud och video) att gå genom VPN-tunnlar (Virtual Private Network). All Skype för företag-trafik är krypterad med TSL (Transport Layer Security) och arbetsbelastningen för media är krypterad med SRTP (Secure Real Time Protocol). Signalering är krypterad med TLS och arbetsbelastningen för media är krypterad med SRTP. Att skicka denna trafik genom VPN-tunneln ger ett extra krypteringslager och extra nätverkshopp mellan klienten och Office 365, vilka båda kan leda till en försämrad session på grund av ökning av jitter, paketförlust och svarstid.

Ett alternativ för att hindra Skype för företag-trafik från att gå genom VPN-tunneln är delade tunnlar. För att implementera delade tunnlar bör kunder rådfråga sin VPN-leverantör för detaljer om hur man åstadkommer detta i deras programvara.

Obs!: Detta krävs enbart för arbetsbelastningen för media i Skype för företag och gäller inte för andra Office 365-tjänster.

Fler resurser:

Kontrollera att rätt portar och protokoll är öppna

Kunder måste säkerställa att URL- och IP-adresser som krävs för O365-tjänsten kan nås. En fullständig lista med alla IP-adresser och URL:er för Skype för företag – Online finns i URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365.

Skype för företag-klienter använder olika portar och protokoll.  Riktningen och flödet för nätverkstrafik under en Skype för företag-session varierar beroende på typ av interaktioner (peer-to-peer jämfört med flerpart) och beroende på användning av innehållsdelning och röst/video.  Du måste granska och öppna listan med portar och protokoll och vara extra noga med käll- och destinationsportar.  Exempelvis använder ljudtrafik bara 20 portar (50000-50019 TCP/UDP) på klientsidan medan destinationsporten kan ligga var som helst i ett 10k portintervall (50000-59999 TCP/UDP) på tjänstsidan. Detta omfattar även att öppna TCP 443 och UDP 3478 i brandväggen.

Det kan krävas ytterligare nätverkskonfiguration för att stödja Skype för företag – Online.

Du kan köra FastTrack Cloudapp-testet från klientmaskinerna för att kontrollera att allt är korrekt inställt:

Du kan även gå till Konfigurera ditt nätverk för Skype för företag – Online

Använda telefoner och enheter som är optimerade för Skype för företag

Under en realtidsmediasession har mediaenheter som används av alla deltagare, exempelvis headset och webbkameror, stor inverkan på den generella ljud- och videokvaliteten. Enheter av lägre kvalitet och enheter med felaktiga drivrutiner ger generellt sämre ljudkvalitet för ljud och sämre bildkvalitet för video. Certifierade enheter och enheter av hög kvalitet kan å andra sidan bidra med ekoreducering, brusfiltrering, videoupplösning och kortare svarstid.

Telefoner och enheter gör stor skillnad för kvalitet på ljud och video för slutanvändare. Skype för företags certifieringsprogram är en utveckling av programmet "Lync Compatible" och validerar att enheten uppfyller Microsofts standarder för ljud och video. Det finns ett antal IP-telefoner, USB-enheter för ljud och video, datorer samt mötesrumenheter som har testats och certifierats av Microsoft. Du bör granska listan med enheter som är optimerade för Skype för företag och försöka tillhandahålla olika enheter för att kunna uppfylla de varierande behov och personliga önskemål som slutanvändarna i organisationen har.

Läs följande för mer information om enheter som stöds och är certifierade:

Miljön och omgivningen där användare träffas och använder ljud- och videoenheter är en annan viktig faktor för ljud- och videokvalitet. Användare som ringer i bullrig omgivning ger ett dovt, oklart ljud med visst eko. Användare i mörka eller ljusa omgivningar kommer inte att kunna producera klar och tydlig bildkvalitet för video. I ett konferensrum har placering av mikrofon och videoenhet direkt påverkan på den ljud- och bildkvalitet som deltagarna tar emot.

För att ge en tydligare bild av användares ljud- och videoupplevelse kan du använda appen Skype för företag Verktyg > Alternativ > Ljudenhet eller Videoenhet för att ändra på enheten som används och anpassa dess inställningar. Du kan även kontrollera ljudkvaliteten på ett samtal genom att klicka på Kontrollera samtalskvalitet. Om man klickar på Kontrollera samtalskvalitet kan man rapportera kvalitet och eventuella problem med testsamtalet.

Testar ljud i Skype för företag-klienten.

Mer information finns i

ExpressRoute och QoS i Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×