Operationerna LEFT JOIN och RIGHT JOIN

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kombinerar poster från en källtabell i en FROM-sats.

Syntax

FROM tabell1 [VÄNSTER | RÄTT] JOIN tabell2
tabell1.fält1operator tabell2.fält2

Operationerna LEFT JOIN och RIGHT JOIN består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

tabell1, tabell2

Namnen på de tabeller som innehåller de poster som ska kombineras.

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kombineras. Fälten måste ha samma datatyp och innehålla samma typ av data, men de behöver inte ha samma namn.

operator

En jämförelseoperator: "=," "<," ">," "<=," ">=" eller "<>."


Kommentarer

Du använder operationen LEFT JOIN för att skapa en vänster yttre koppling. En yttre vänsterkoppling innehåller alla poster från den första (vänstra) tabellen, även om det inte finns några matchande värden i den andra (högra) tabellen.

Du använder operationen RIGHT JOIN för att skapa en höger yttre koppling. En yttre högerkoppling innehåller alla poster från den andra (högra) tabellen, även om det inte finns några matchande värden i den första (vänstra) tabellen.

Du kan till exempel använda LEFT JOIN med tabellen Avdelningar (vänster) och Anställda (höger) för att skapa en mängd med alla avdelningar, inklusive avdelningar som saknar anställa. Om du vill visa alla anställda, inklusive de anställa som inte finns på en avdelning, använder du RIGHT JOIN.

I följande exempel visas hur du kan göra en koppling mellan tabellerna Kategorier och Produkter med fältet Kategorinr. Frågan skapar en lista över alla kategorier, inklusive de som inte innehåller några produkter:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

I det här exemplet görs kopplingen med fältet Kategorinr, men fältet finns inte med i frågeresultatet eftersom fältet inte ingår i SELECT-kommandot. Om du vill ha med kopplingsfältet inkluderar du fältnamnet i SELECT-kommandot, i det här fallet Categories.CategoryID.

Obs!: 

Om du vill skapa en fråga som endast innehåller poster som har samma innehåll i kopplingsfältet använder du operationen INNER JOIN.

  • LEFT JOIN eller RIGHT JOIN kan finnas inuti ett INNER JOIN-uttryck, men ett INNER JOIN-uttryck kan inte finnas inuti ett LEFT JOIN- eller RIGHT JOIN-uttryck. Mer information om att använda JOIN-uttryck i andra JOIN-uttryck finns i avsnittet om operationen INNER JOIN.

  • Du kan länka flera ON-satser. Mer information finns i avsnittet om operationen INNER JOIN.

Om du försöker ansluta till fält som innehåller PM eller OLE-objekt data inträffar ett fel.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×