Operationen UNION

Skapar en union-fråga som kombinerar resultatet från två eller flera oberoende frågor eller tabeller.

Syntax

[TABLE] fråga1 UNION [ALL] [TABLE] fråga2 [UNION [ALL] [TABLE] frågaN [ ... ]]

Operationen UNION består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fråga1-N

Ett SELECT-kommando, namnet på en lagrad fråga eller namnet på en lagrad tabell.


Kommentarer

Du kan kombinera resultatet från två eller flera frågor, tabeller och SELECT-kommandon i en enda UNION-operation. I följande exempel kombineras den befintliga tabellen Nya konton med ett SELECT-kommando:

TABLE [Nya konton] UNION ALL
SELECT *
FROM Kunder
WHERE Orderbelopp > 1000;

Standardinställningen är att inga dubblettposter returneras när du använder operationen UNION. Om du däremot använder predikatet ALL returneras alla poster, även dubbletter. Predikatet gör också att frågan körs snabbare.

Alla frågor i ett UNION-uttryck måste returnera samma antal fält, men fälten behöver inte ha samma storlek eller datatyp.

Använd endast alias (SQL) i det första SELECT-kommandot, eftersom de ignoreras i alla andra. I ORDER BY-satsen måste du referera till fälten med de namn som användes i det första SELECT-kommandot.

Obs!: 

  • Du kan använda en GROUP BY- eller HAVING-sats i varje frågeargument för att gruppera resultatet.

  • Du kan använda en ORDER BY-sats i slutet av den sista frågan för att visa resultatmängden i en viss ordning.Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×