Operationen INNER JOIN

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kombinerar poster från två tabeller om det finns ett matchande värde i ett gemensamt fält.

Syntax

FROM tabell1 INRE KOPPLING tabell2tabell1. fält1operatortabell2. fält2

Operationen INNER JOIN består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

tabell1, tabell2

Namnen på de tabeller som innehåller de poster som ska kombineras.

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kombineras. Om fälten inte är numeriska måste fälten ha samma datatyp och innehålla samma information, men de behöver inte ha samma namn.

operator

En jämförelseoperator: "=," "<," ">," "<=," ">=" eller "<>."


Kommentarer

Du kan använda operationen INNER JOIN i en FROM-sats. Det här är den vanligaste typen av koppling. En inre koppling kombinerar de poster från två tabeller som har samma värde i ett gemensamt fält.

Du kan till exempel använda INNER JOIN med tabellerna Avdelningar och Anställda för att hämta alla anställda i varje avdelning. Om du däremot vill hämta alla avdelningar (även om det inte finns anställda på alla avdelningar) eller alla anställda (även om inte alla anställda finns på en avdelning), kan du använda LEFT JOIN eller RIGHT JOIN för att skapa en yttre koppling.

Om du försöker ansluta till fält som innehåller PM eller OLE-objekt data inträffar ett fel.

Du kan ansluta två numeriska fält i som typer. Du kan till exempel ansluta på räknare och långa fält eftersom de har liknande datatyp. Men det går inte att du ansluter till enkel och dubbel typer av fält.

I följande exempel visas hur du kan göra en koppling mellan tabellerna Kategorier och Produkter med fältet Kategorinr:

SELECT CategoryName, ProductName
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

I exemplet ovan görs kopplingen med fältet Kategorinr, men fältet finns inte med i frågeresultatet eftersom fältet inte ingår i SELECT-kommandot. Om du vill ha med kopplingsfältet inkluderar du fältnamnet i SELECT-kommandot, i det här fallet Categories.CategoryIDKategorier.Kategorinr.

Du kan också länka flera ON-satser i ett JOIN-kommando med följande syntax:

SELECT fält
FROM tabell1 INNER JOIN tabell2
ON tabell1.fält1operatortabell2.fält1 AND
ON tabell1.fält2operatortabell2.fält2) OR
ON tabell1.fält3operatortabell2.fält3)];

Du kan också använda kapslade JOIN-kommandon med följande syntax:

MARKERA fält
FRÅN tabell1 INNER JOIN
(tabell2 INNER JOIN [()]Tabell3
[INNER JOIN [()]tabellx [INNER JOIN...)]
Tabell3. fält3operatortabellx. fieldx)]
tabell2. fält2operatortable3. fält3)
tabell1. fält1operatortabell2. fält2;

LEFT JOIN eller RIGHT JOIN kan finnas inuti ett INNER JOIN-uttryck, men ett INNER JOIN-uttryck kan inte finnas inuti ett LEFT JOIN- eller RIGHT JOIN-uttryck.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×