OpenType-alternativ i dialogrutan Teckensnitt

Du kan använda de nya OpenType-funktionerna i Microsoft Word 2010 med ett teckensnitt som stöder dessa funktioner och ge ditt dokument ett professionellt utseende.

OpenType-funktionerna omfattar ligaturer, alternativ för avstånd mellan siffror, alternativ för sifferformer och formatuppsättningar.

I den här artikeln

Använda OpenType-funktioner

OpenType-funktioner

Ligaturalternativ

Alternativ för avstånd mellan siffror

Alternativ för sifferformer

Alternativ för formatuppsättningar

Använda sammanhangsbaserade alternativ

Använda OpenType-funktioner

  1. På fliken Start klickar du på dialogruteikonen Teckensnitt.

  2. Klicka på fliken Avancerat.

  3. Under OpenType-funktioner väljer du önskade alternativ.

Överst på sidan

OpenType-funktioner

När teckensnittsutformare skapar teckensnitt lägger de ofta till utformningar för speciella funktioner. Utvalda OpenType-teckensnitt innehåller en del av eller alla funktioner nedan och du kan kontakta teckensnittsleverantören om du vill ha mer information. Med dessa teckensnitt kan du använda följande funktioner och göra texten proffsigare och mer lättläst.

Teckensnitten i Microsoft ClearType Collection – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia och Corbel – innehåller till exempel olika OpenType, bland annat kapitäler, ligaturer, sifferformer och avstånd mellan siffror. Gabriola, ett nyare teckensnitt som ursprungligen lanserades med Windows 7 innehåller ännu starkare stöd för OpenType-funktioner, till exempel omfattande användning av formatuppsättningar.

Ligaturalternativ

En ligatur är en kombination av tecken som skrivs som en glyf, vilken skrivs som om den är ett enda tecken. Oftast består ligaturer av bokstavspar. OpenType-standarden anger fyra kategorier av ligaturer, men teckensnittsutformaren avgör vilka som ska ha stöd och i vilken grupp som en teckenkombination ska placeras. Beskrivningarna nedan är riktlinjer för varje ligaturtyp som kan komma att användas.

Endast standard    Standarduppsättningen med ligaturer varierar efter språk, men innehåller de ligaturer som de flesta typografer och teckensnittsutformare anser vara lämpliga för det språket. På engelska är till exempel de vanliga ligaturerna relaterade till bokstaven "f", och visas i frasen "fina flaskor."

Standard och sammanhangsbaserade    Sammanhangsbaserade ligaturer är de som teckensnittsutformaren tycker är lämpliga att använda med det teckensnittet, men de är inte standard. Kombinationen av standardligaturer och sammanhangsbaserade ligaturer ger dig den uppsättning ligaturer som teckensnittsutformaren tyckte var lämplig för vanlig användning.

Historiska och godtyckliga    Historiska former är ligaturer som en gång var standard men inte längre används i samma utsträckning i språket. De kan användas för en "tidsperiod"-effekt. Godtyckliga ligaturer är sådana som teckensnittsutformaren har tagit med av ett speciellt syfte. Förmodligen vill du använda historiska eller godtyckliga ligaturer i endast en del av texten. På engelska visar frasen "fantastiska fakta om Fijiöarna" prov på några historiska ligaturer.

Alla    Alla ligaturkombinationer som är tillgängliga för ett teckensnitt används för texten.

Alternativ för avstånd mellan siffror

Standard    Standardavståndet mellan siffror anges av teckensnittsutformaren för varje teckensnitt.

Proportionell    Avståndet mellan siffror avgörs på liknande sätt som för bokstäver, med varierande avstånd. Exempelvis är siffran 8 bredare än siffran 1. Dessa avstånd är enklare att läsa i text. Candara, Constantia och Corbel är tre av teckensnitten i Microsoft som använder proportionellt avstånd som standard.

Tabell    Varje siffra har samma bredd. Detta innebär att i en tabellkolumn justeras exempelvis alla tresiffriga tal. Tabellavstånd är också användbart för matematik. Cambria, Calibri och Consolas är tre av Microsoft OpenType-teckensnitten som har tabellavstånd som standard.

Alternativ för sifferformer

Standard    Standardsifferformen anges av teckensnittsutformaren för varje teckensnitt.

Linjering    Linjerade siffror har alla samma höjd och de sträcker sig inte under textens baslinje. Linjerade siffror är enklare att läsa i tabeller, rutor eller formulär. Cambria, Calibria och Consolas är tre av Microsoft OpenType-teckensnitten som använder linjerade siffror som standard.

Old-style    I Old-style-numrering flyter linjerna för tecknen ovanför eller under textens linje (vilket gör det lättare att läsa siffrorna). Vissa siffror, till exempel 3 och 5, sträcker dig under baslinjen eller centreras högre upp på linjen. Candara, Constantia och Corbel är tre av de Microsoft OpenType-teckensnitt som använder Old-style-numrering som standard.

Alternativ för formatuppsättningar

Du kan ändra utseendet på texten genom att använda en annan formatuppsättning för texten. En teckensnittsutformare kan ta med upp till 20 formatuppsättningar i ett visst teckensnitt och varje formatuppsättning kan innehålla en underuppsättning för tecknen i teckensnittet.

Om din text exempelvis är formaterad som Gabriola kan du välja mellan sju formatuppsättningar, som alla ändrar formateringen för vart och ett av tecknen i texten.

När en formatuppsättning innehåller andra funktioner, till exempel sammanhangsbaserade alternativ, aktiveras de funktionerna som en del i att välja den formatuppsättningen.

När du klickar på siffran för en uppsättning i listan Formatuppsättningar visas det hur texten kommer att se ut i rutan Förhandsgranskning.

Standard    Standardformatuppsättningen anges av teckensnittsutformaren för varje teckensnitt.

1-20 Formatuppsättningarna tillhandahålls av teckensnittsutformaren. Alla teckensnitt innehåller inte flera olika formatuppsättningar.

Formatuppsättningar

Text i teckensnittet Gabriola, med standardformatuppsättningen

Samma text, med formatuppsättning 4

Samma text, med formatuppsättning 5

Samma text, med formatuppsättning 6

Använda sammanhangsbaserade alternativ

Markera den här kryssrutan om du vill ha finjustering av bokstäver eller kombinationer av bokstäver utifrån omkringliggande tecken. Du kan använda den här funktionen för att skapa skript som är mer naturlig och flödande. Du kan även använda sammanhangsbaserade alternativ för att ta fram specifika bokstavsformer i början eller slutet av ord, bredvid skiljetecken eller i slutet av stycken.

Vissa teckensnitt innehåller sammanhangsbaserade alternativ för hela ord, till exempel de engelska orden of och the.

Sammanhangsbaserade alternativ

Text i teckensnittet Segoe Script

Samma text, med sammanhangsbaserade alternativ. Skillnaden är liten. Du kan ser skillnaden i formen på bokstaven h.

Obs!:  Word 2010 stöder inte sammanhangsbaserade alternativ för slutet av en rad som följs av en automatisk sidbrytning.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×