Omvandla tal till olika talsystem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett talsystem är ett systematiskt sätt att representera tal med symboliska tecken. I alla talsystem används ett visst grundtal, systemets bas, för att gruppera talen på lämpligt sätt. Det vanligaste talsystemet är det decimala, som använder sig av basen 10 och som bygger på talen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Det finns emellertid andra talsystem, som dessutom kan vara effektivare för särskilda ändamål. Till exempel används det binära talsystemet, som har basen 2, i dagens datorer eftersom datorberäkningarna och -operationerna baseras på boolesk logik.

Microsoft Office Excel inkluderar flera funktioner som du kan använda för att omvandla tal till och från följande talsystem:

Talsystem

Basvärde

Symboliska tecken (siffror)

Binärt

2

0,1

Oktalt

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimalt

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

Hexadecimalt

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Använd funktionen BIN2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=BIN.TILL.DEC(1100100)

Omvandlar det binära talet 1100100 till ett decimaltal (100)

=BIN.TILL.DEC(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett decimaltal (-1)

Använd funktionen BIN2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=BIN.TILL.HEX(11111011;4)

Omvandlar det binära talet 11111011 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (00FB)

=BIN.TILL.HEX(1110)

Omvandlar det binära talet 1110 till ett hexadecimalt tal (E)

=BIN.TILL.HEX(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett hexadecimalt tal (FFFFFFFFFF)

Använd funktionen BIN2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=BIN.TILL.OKT(1001, 3)

Omvandlar det binära talet 1001 till ett oktalt tal med 3 tecken (011)

=BIN.TILL.OKT(1100100)

Omvandlar det binära talet 1100100 till ett oktalt tal (144)

=BIN.TILL.OKT(1111111111)

Omvandlar det binära talet 1111111111 till ett oktalt tal (7777777777)

Använd funktionen DEC2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=DEC.TILL.BIN(9;4)

Omvandlar det decimala talet 9 till ett binärt tal med 4 tecken (1001)

=DEC.TILL.BIN(-100)

Omvandlar det decimala talet -100 till ett binärt tal (1110011100)

Använd funktionen DEC2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=DEC.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det decimala talet 100 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (0064)

=DEC.TILL.HEX(-54)

Omvandlar det decimala talet -54 till ett hexadecimalt tal (FFFFFFFFCA)

Använd funktionen DEC2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=DEC.TILL.OKT(58;3)

Omvandlar det decimala talet 58 till ett oktalt tal (072)

=DEC.TILL.OKT(-100)

Omvandlar det decimala talet  till ett oktalt tal (7777777634)

Använd funktionen HEX2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=HEX.TILL.BIN("F";8)

Omvandlar det hexadecimala talet F till ett binärt tal med 8 siffror (00001111)

=HEX.TILL.BIN("B7")

Omvandlar det hexadecimala talet B7 till ett binärt tal (10110111)

=HEX.TILL.BIN("FFFFFFFFFF")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFFFF till ett binärt tal (1111111111)

Använd funktionen HEX2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=HEX.TILL.DEC("A5")

Omvandlar det hexadecimala talet A5 till ett decimaltal (165)

=HEX.TILL.DEC("FFFFFFFF5B")

Konverterar det hexadecimala talet FFFFFFFF5B till ett decimaltal (-165)

=HEX.TILL.DEC("3DA408B9")

Omvandlar det hexadecimala talet 3DA408B9 till ett decimaltal (1034160313)

Använd funktionen HEX2OCT för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

4

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=HEX.TILL.OKT("F";3)

Omvandlar det hexadecimala talet F till ett oktalt tal med 3 tecken (017)

=HEX.TILL.OKT("3B4E")

Omvandlar det hexadecimala talet 3B4E till ett oktalt tal (35516)

=HEX.TILL.OKT("FFFFFFFF00")

Omvandlar det hexadecimala talet FFFFFFFF00 till ett oktalt tal (7777777400)

Använd funktionen OCT2BIN för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=OKT.TILL.BIN(3;3)

Konverterar det oktala talet 3 till det binära talet 011

=OKT.TILL.BIN(7777777000)

Konverterar det oktala talet 7777777000 till det binära talet 1000000000

Använd funktionen OCT2DEC för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=OKT.TILL.DEC(54)

Konverterar det oktala talet 54 till det decimala talet 44

=OKT.TILL.DEC(7777777533)

Konverterar det oktala talet 7777777533 till det decimala talet -165

Använd funktionen OCT2HEX för att utföra den här åtgärden.

1

2

3

A

B

Formel

Beskrivning (resultat)

=OKT.TILL.HEX(100;4)

Omvandlar det oktala talet 100 till ett hexadecimalt tal med 4 tecken (0040)

=OKT.TILL.HEX(7777777533)

Omvandlar det oktala talet 7777777533 till ett hexadecimalt tal (FFFFFFFF5B)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×