Omdirigera kända mappar till OneDrive för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln gäller för IT-administratörer hantera Synkroniseringsklienten OneDrive i Windows Server enterprise-miljö som använder Active Directory Domain Services. (Om du inte är en IT-administratör och vill automatiskt synkronisera mappen dokument med OneDrive finns i synkronisera mappen dokument med OneDrive.)

Det finns två primära fördelar med att omdirigera Windows kända mappar (till exempel dokument) till OneDrive för företag synkroniseringsplatsen för användare i din domän:

 • Användarna kan fortsätta att använda mappen Dokument och andra liknande mappar. De behöver inte ändra sina arbetsvanor för att kunna använda OneDrive.

 • Med OneDrive för dina dokument får du en säkerhetskopia av dina data i molnet och du får tillgång till dokumenten från valfri enhet.

Därför rekommenderar vi att företag och stora organisationer konfigurerar omdirigering av mappar. Detta kan också vara praktiskt för små och medelstora företag, men kom ihåg att du behöver viss erfarenhet av grupprinciper och datamigrering för att följa anvisningarna nedan.

Så här fungerar det

Här är en översikt över vad vi ska konfigurera i den här artikeln:

 1. Vi konfigurerar en princip på domännivån så att alla användare synkroniseras till samma mapp när de installerat synkroniseringsklienten i OneDrive.

 2. Vi konfigurerar ytterligare principer för att omdirigera mappen Dokument till den synkroniseringsplatsen.

När användare loggar in på sina datorer, identifieras Grupprincip om mappen OneDrive finns i den angivna platsen. Om mappen inte finns (till exempel om användaren har inte konfigurerat Synkroniseringsklienten ännu eller om det är första gången de har loggat in på datorn), omdirigeras inte mappen dokument. Om mappen finns skickas mappen dokument till mappen OneDrive.

När mappen Dokument har omdirigerats pekar genvägar till Dokument, till exempel genvägar i filutforskaren, till den nya platsen. Den ursprungliga mappen och dess innehåll finns dock kvar på den föregående platsen under %userprofile%\Dokument. Du kan sedan migrera alla filer från den ursprungliga mappen till OneDrive och ta bort den ursprungliga mappen om du vill.

Innan du börjar

Det finns några saker att tänka på för att avgöra ifall omdirigering av kända mappar till OneDrive är en bra lösning för din organisation:

 • I OneDrive finns begränsningar för namngivning av filer, filstorlek och filtyp som du bör läsa innan du använder ny synkroniseringsklient för OneDrive. Tänk på att användarna kanske försöker använda den här typen av filer med OneDrive, eller så kanske OneDrive-synkroniseringsklienten försöker synkronisera dem när du omdirigerar användarnas Dokument-mappar.

 • Om användare har använt mappen Dokument som installationsplats för vissa äldre program kanske programmen inte längre fungerar efter att mappen har omdirigerats. Om organisationen använder äldre program som inte har skrivits för att stödja omdirigering av mappar ska du testa dem innan du omdirigerar mappar till OneDrive.

 • Om användarnas Dokument-mappar innehåller objekt som ofta uppdateras – t.ex. databaser, webbservrar eller Outlook OST-filer – rekommenderar vi att du inte omdirigerar dessa mappar till OneDrive. Filerna borde fungera normalt, men den stora synkroniseringsaktiviteten som beror på att filer ständigt ändras kan leda till nätverks- och prestandaproblem.

Om du redan omdirigerar kända mappar till en annan plats – till exempel en nätverksresurs – eller om du redan har distribuerat ny synkroniseringsklient för OneDrive, finns det ytterligare saker att överväga när det gäller planeringen:

 • Om kända mapparna omdirigeras till en nätverksresurs eller annan plats, måste du migrera data från den platsen där du vill OneDrive när du omdirigerar kända mappar till OneDrive.

 • När du har omdirigerat kända mappar till OneDrive med hjälp av anvisningarna i den här artikeln kommer befintliga filer i kända mappar att finns kvar på användarnas datorer. Dessa behöver flyttas manuellt till varje användares OneDrive-mapp. Vi rekommenderar att du använder XCopy- eller Robocopy-skript för ett automatiserat sätt att flytta över användarnas filer.

 • För omdirigering av kända mappar till OneDrive måste användarna synkronisera sina OneDrive-filer till standardplatsen (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Det går inte att omdirigera kända mappar till en annan plats.

 • Om användarna har stora mängder data som ska laddas upp till OneDrive kanske du vill göra en stegvis distribution för att begränsa påverkan på nätverket.

Förutsättningar och grundläggande miljö

För att anvisningarna i den här artikeln ska fungera krävs att det finns en viss befintlig konfiguration. Kontrollera följande förutsättningar innan du sätter igång:

 • Kontrollera att du har installerat OneDrive för företag Grupprincip objekt på din domän.

 • Se till att befintliga OneDrive-användare i organisationen synkroniserar sina filer till standardplatsen för synkronisering (%userprofile%\OneDrive – <TenantName>). Om användarna synkroniserar filer till en annan plats får de inte sina kända mappar omdirigerade till OneDrive.

 • Alla anvisningar i den här artikeln utförs i domänens grupprincipredigerare. Du måste vara domänadministratör för att utföra de här procedurerna.

Omdirigera kända mappar till OneDrive

Det första steget när du omdirigerar kända mappar till OneDrive är att se till att användarna synkroniserar OneDrive till standardplatsen när de konfigurerar synkroniseringsklienten. Vi gör detta via en domänprincip.

Förhindra att användare ändra platsen för OneDrive-mappen

 1. Dubbelklicka på Förhindra att användare ändrar platsen för OneDrive-mappen i domänens grupprincipredigerare under Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

 2. Välj alternativet Aktivera och klicka sedan på OK.

Nästa steg är att skapa en miljövariabel för OneDrive-mappen. Grupprincipen låter oss inte omdirigera kända mappar direkt till en annan plats under %userprofile% och vi måste därför skapa en ny miljövariabel som innehåller mappens plats under %userprofile%.

Vi använder objektnivåriktning i den här miljövariabeln för att hindra mappar från att omdirigeras, tills mappen har skapats av synkroniseringsklienten.

Skapa en variabel för OneDrive-mappen

 1. Högerklicka på Miljö i domänens grupprincipredigerare under Användarkonfiguration\Inställningar\Windows-inställningar, klicka på Nytt och sedan på Miljövariabel.

 2. Skriv OneDriveSync i rutan Namn.

 3. Skriv %userprofile%\<synkroniseringsmapp> i rutan Värde.

  <SyncFolder> är namnet på standardmappen. Till exempel OneDrive – Contoso   .

 4. På fliken Delad markerar du kryssrutan Sök mål på objektnivå och klickar sedan på Sök mål.

 5. Klicka på Nytt objekt i riktningsredigeraren och klicka sedan på Filmatchning.

 6. Välj Mappen finns i listrutan Matchningstyp.

 7. I rutan Sökväg skriver du %userprofile%\<synkroniseringsmapp> (samma sökväg som du använde i steg 3).

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på OK.

Nu är det dags att konfigurera själva omdirigeringen av de kända mapparna.

Observera att vi inte stöder att befintligt innehåll automatiskt migreras till OneDrive-mappen av grupprincipen. (Se varningen i anvisningarna nedan). Med automatisk filmigrering finns en möjlighet till dataförlust i fall där det finns filer på båda platserna som har matchande filnamn.

Om du vill koppla dokument mappar till OneDrive

 1. Högerklicka på Dokument i domänens grupprincipredigerare under Användarkonfiguration\Principer\Windows-Inställningar\Mappomdirigering och klicka på Egenskaper.

 2. Välj Enkelt - omdirigera allas mappar till samma plats i listrutan Inställningar.

 3. Välj Omdirigera till följande plats under Sökväg till målmapp.

 4. I rutan Rotsökväg skriver du %OneDriveSync%\Dokument.

 5. Avmarkera kryssrutan Flytta innehållet i Dokument till den nya platsen på fliken Inställningar.

  Obs!: Om du lämnar den här inställningen aktiverad kan det leda till dataförlust när innehållet i mappen Dokument sammanfogas med mappen i OneDrive, om det finns filer med samma namn på båda platserna.

 6. Klicka på OK.

Nu har vi konfigurerat så att mappen Dokument omdirigeras till OneDrive-mappen. Du kan också enkelt omdirigera relaterade kända mappar – Bild, Musik eller Videor – genom att låta dem följa omdirigeringen av Dokument-mappen. Om du vill göra det använder du följande procedur.

Omdirigera relaterade mappar till OneDrive-mappen

 1. Högerklicka på den relaterade mapp som du vill omdirigera – Bilder, Musik eller Videor – i domänens grupprincipredigerare under Användarkonfiguration\Principer\Windows-Inställningar\Mappomdirigering och klicka på Egenskaper.

 2. Välj Följ Dokument-mappen i listrutan Inställningen.

 3. Klicka på OK.

Nu när mappomdirigeringen har konfigurerats omdirigeras användarnas kända mappar till deras OneDrive-mapp när OneDrive-synkroniseringsklienten har konfigurerats. När omdirigeringen är klar ska du migrera användarnas data från den ursprungliga platsen på deras lokala hårddisk till OneDrive-mappen.

Tänk på att när nya användare och datorer tas online med tiden kanske användarna fortfarande sparar filer i sin Dokument-mapp innan de konfigurerar OneDrive-synkroniseringsklienten, och dessa filer måste då flyttas till OneDrive-mappen efter att omdirigeringen skett.

Närliggande avsnitt

Robocopy

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×