Om publiceringsaktiverade webbplatsmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En publiceringswebbplats i SharePoint Online gör att du kan skapa och ändra webbinnehåll och sedan publicera det innehållet på ett intranät eller en offentlig webbplats på Internet. Det som gör publiceringswebbplatser unika är de funktioner som stöder publiceringsprocessen. Exempel på sådana funktioner är in- och utcheckning, schemaläggning och arbetsflöden, bild- och sidbibliotek, webbdelar, innehållstyper och liknande.

En publiceringswebbplats i SharePoint byggs från en webbplatsmall. Mallen är en fil som bestämmer det övergripande utseendet och beteendet hos en webbplats. I mallen kan följande ingå:

  • Webbdelar

  • Sidlayouter

  • Teman

  • Bild-, sid- och dokumentbibliotek

  • Anpassningar av Snabbstart eller global navigering

  • Webbplatsinnehåll (innehåll i listor och bibliotek)

Det finns flera mallar tillgängliga både på webbplats- och webbplatssamlingsnivå, och du väljer vilka mallar som ska användas när du skapar webbplatsen.

I följande tabell beskrivs varje mall för publiceringswebbplatser.

Mall

Ändamål

Företags-wiki

En webbplats för publicering av kunskap som ska dokumenteras och spridas i företaget. Webbplatsen är ett enkelt sätt att ge möjligheter att redigera innehållet på en och samma plats för samarbete kring innehåll, diskussioner och projekthantering.

Publiceringsportal

En nybörjarplatshierarki för en webbplats på Internet eller en intranätportal. Den kan enkelt anpassas med distinkta identifierande element och innehåller en startsida, exempel på underwebbplats för pressreleaser, Sökcenter och inloggningssida. Normalt sett har den här webbplatsen många fler läsare än deltagare och används vanligtvis för att publicera webbsidor med arbetsflöden för godkännande. Mallen är endast tillgänglig på webbplatssamlingsnivå.

Publiceringswebbplats

En tom sida för utökning av en befintlig webbplats och snabb publicering av webbsidor. Deltagare kan arbeta med utkast av sidor och sedan publicera dem så att de blir tillgängliga för användarna. Webbplatsen innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av webbpubliceringsresurser och är endast tillgänglig på webbplatsnivå.

Publiceringswebbplats med arbetsflöde

En webbplats för publicering av webbsidor enligt ett schema genom att använda arbetsflöden för godkännanden. Den innehåller dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Som standard kan du endast skapa webbplatser med den här mallen under den här webbplatsen. Mallen är endast tillgänglig på webbplatsnivå om mallen Portalwebbplats för publicering har använts för att skapa webbplatsen på den översta nivån.

Meddelanden: 

  • Som standard kan du bara välja webbplatsmallarna Publiceringswebbplats, Publiceringswebbplats med arbetsflöde eller Företags-wiki när du skapar en underwebbplats till en publiceringswebbplats. Däremot kan du aktivera ytterligare webbplatsmallar genom att klicka på Sidlayouter och webbplatsmallar under Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  • Du kan bara skapa en webbplatssamling med webbplatsmallen Företags-wiki om du är termlagringsadministratör. Du behöver inte vara termlagringsadministratör om du vill skapa en underwebbplats med webbplatsmallen Företags-wiki.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×