Om frågeregler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att skapa frågeregler kan du bidra till att sökningarna svarar på användarnas avsikter – utan att du behöver använda anpassad kod. I en frågeregel anger du villkor och korrelerade åtgärder. När en fråga uppfyller villkoren utför systemet åtgärder som ska förbättra sökresultatets relevans.

Du kanske till exempel anger ett villkor som kontrollerar om frågan matchar en term i en SharePoint-termuppsättning, eller ett annat villkor som kontrollerar om frågan utförs ofta i en särskild sökvertikal i söksystemet, till exempel Videoklipp.

Följande tre typer av åtgärder kan anges i en frågeregel:

  • Lägga till framhävda resultat (kallades tidigare bästa val) som visas ovanför rangordnade resultat. En frågeregel kan till exempel fråga "sjukfrånvaro" kan ange en viss framhävda resultat, till exempel en länk till en webbplats som innehåller ett uttryck av företagets policy för tid inte på jobbet.

  • Lägga till en eller flera grupper av resultaten, kallade resultatblock. Ett resultatblock innehåller en liten del av resultat som är relaterade till en fråga i ett visst sätt. Enskilda resultat som kan du höja ett resultatblock eller rangordnas med andra sökresultat. Till exempel för en fråga som innehåller "Fabrikam försäljningsrapport", kan en frågeregel använda en taxonomi ordlista att känna igen "Fabrikam" som en kund och visa ett resultatblock med relevanta resultat om Fabrikam från ditt system customer relationship management (CRM).

  • Du kan ändra resultatrankningen. Till exempel kan du använda en frågeregel för att ange att orden "ladda ned" (till exempel vid sökningar efter "ladda ned verktygslåda") ska identifieras som en åtgärdsterm som får sökresultat som pekar på en viss nedladdningssida på intranätet att rankas högre än andra resultat.

Mer information finns i:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×