Om flerspråksfunktioner i Office

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Vilket program i använder du?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Du kan använda följande flerspråksfunktioner om du vill skapa, redigera och visa text på flera språk.

Unicode-tecken och internationella tangentbord

Unicode är en kodningsstandard som kan representera tecken i de flesta skrivna språk med en enda teckenuppsättning.

I Office för Mac 2011 kan du skriva, visa och skriva ut Unicode-tecken som finns på följande typer av tangentbord:

Amerikanska, australiensiska, belgiska, portugisiska (brasilien), brittiska, bulgariska, danska, dvorak, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, hawaiiska, inuktitutiska, irländska, italienska, isländska, kanadensiska, kroatiska, kymriska, lettiska, litauiska, makedoniska, nederländska, nordsamiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, schweiziska (franska), schweiziska (tyska), serbiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska, Unicode hexinmatning och österrikiska.

Du kan också använda följande Mac OS X-indatametoder: Hangul, kotoeri, murasu anjal tamil, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.

Kinesiska

Du kan arbeta på kinesiska i Office. Du kan till exempel skriva kinesiska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider och använda kinesiska konventioner för avstavning och textformatering i Word.

Information om hur du aktiverar kinesiska språkfunktioner finns i.

Japanska

Du kan använda Office när du arbetar på japanska. Du kan till exempel skriva japanska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider i Excel och använda japanska ordbrytnings- och textformateringsregler i Word.

Information om hur du aktiverar japanska språkfunktioner finns i.

Blandade tecken

I Office-dokument kan du visa data som består av både latinska och östasiatiska tecken.

Språkverktyg

När du använder tangentbordslayouten för ett språk som levereras med språkverktyg kan du också använda språkverktygen för det språket. Mer information finns i Språkverktyg som är tillgängliga för varje språk.

Franska stavningsregler

Om du arbetar med en fransk text kan du ställa in stavningsalternativen för Word och PowerPoint så att traditionella (före reformen) eller nya (efter reformen) stavningsregler används, eller båda, för kontroll av stavningen i fransk text. Du kan också framtvinga användning av accent över versaler.

Tyska stavningsregler (efter reformen)

Om du arbetar med en tysk text kan du ställa in stavningsalternativen för Word så att stavningsreglerna efter reformen används för kontroll av stavningen av tysk text.

Portugisiska stavningsregler (Brasilien)

Om du arbetar med portugisiska (Brasilien) kan du ställa in stavningsalternativen för Word så att traditionella (före reformen) eller nya (efter reformen) stavningsregler används, eller båda.

Portugisiska stavningsregler

Om du arbetar på portugisiska kan du ställa in stavningsalternativen för Word så att de traditionella stavningsreglerna (före reformen) , nya stavningsregler (efter reformen) eller båda används när du kontrollerar stavning i portugisisk text.

Ryska stavningsregler

Du kan framtvinga användning av den kyrilliska bokstaven IO stället för den kyrilliska bokstaven IE.

Spanska stavningsregler

Om du arbetar på spanska kan du ställa in stavningsalternativen i Word så att tuteo-verbformen, voseo-verbformen eller båda används när du kontrollerar stavning i spansk text.

Valutavärden i euro

Du kan skriva och skriva ut valutavärden i euro. Mer information finns i Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro.

I Excel kan du utföra ekonomiska beräkningar där euro ingår.

Datum-, tids- och talformat

När du skriver datum, tider och tal i Office visas de enligt dina språkinställningarna i Mac OS X.

Flerspråkiga sorteringsregler

I Word kan du sortera data i tabeller och listor enligt reglerna för en mängd språk som stöds. Du anger sorteringsspråk genom att klicka på SorteraTabell-menyn och sedan klicka på Alternativ.

Webbsidor

När du skapar en webbsida i Word, Excel eller PowerPoint kan du ställa in standardkodningen för teckenuppsättningen så att sidan visas på rätt sätt i webbläsare över hela världen.

Office för Mac på andra språk

Office för Mac är tillgängligt på följande språk:

 • Kinesiska (förenklad och traditionell)

 • Danska (som en del av det nordiska paketet)

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska (som en del av det nordiska paketet)

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Norska (som en del av det nordiska paketet)

 • Polska

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

Om du vill veta mer om andra språkversioner av Office för Mac besöker du Sida med internationella webbplatser för Microsoft för Mac.

Obs!   För språken i det nordiska paketet är hjälpinnehållet på engelska.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Översätta innehåll till ett annat språk

Excel

Du kan använda följande flerspråksfunktioner om du vill skapa, redigera och visa text på flera språk.

Unicode-tecken och internationella tangentbord

Unicode är en kodningsstandard som kan representera tecken i de flesta skrivna språk med en enda teckenuppsättning.

I Office för Mac 2011 kan du skriva, visa och skriva ut Unicode-tecken som finns på följande typer av tangentbord:

Amerikanska, australiensiska, belgiska, portugisiska (brasilien), brittiska, bulgariska, danska, dvorak, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, hawaiiska, inuktitutiska, irländska, italienska, isländska, kanadensiska, kroatiska, kymriska, lettiska, litauiska, makedoniska, nederländska, nordsamiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, schweiziska (franska), schweiziska (tyska), serbiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska, Unicode hexinmatning och österrikiska.

Du kan också använda följande Mac OS X-indatametoder: Hangul, kotoeri, murasu anjal tamil, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.

Kinesiska

Du kan arbeta på kinesiska i Office. Du kan till exempel skriva kinesiska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider och använda kinesiska konventioner för avstavning och textformatering i Word.

Information om hur du aktiverar kinesiska språkfunktioner finns i.

Japanska

Du kan använda Office när du arbetar på japanska. Du kan till exempel skriva japanska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider i Excel och använda japanska ordbrytnings- och textformateringsregler i Word.

Information om hur du aktiverar japanska språkfunktioner finns i.

Blandade tecken

I Office-dokument kan du visa data som består av både latinska och östasiatiska tecken.

Språkverktyg

När du använder tangentbordslayouten för ett språk som levereras med språkverktyg kan du också använda språkverktygen för det språket. Mer information finns i Språkverktyg som är tillgängliga för varje språk.

Valutavärden i euro

Du kan skriva och skriva ut valutavärden i euro. Mer information finns i Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro.

I Excel kan du utföra ekonomiska beräkningar där euro ingår.

Datum-, tids- och talformat

När du skriver datum, tider och tal i Office visas de enligt dina språkinställningarna i Mac OS X.

Webbsidor

När du skapar en webbsida i Word, Excel eller PowerPoint kan du ställa in standardkodningen för teckenuppsättningen så att sidan visas på rätt sätt i webbläsare över hela världen.

Office för Mac på andra språk

Office för Mac är tillgängligt på följande språk:

 • Kinesiska (förenklad och traditionell)

 • Danska (som en del av det nordiska paketet)

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska (som en del av det nordiska paketet)

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Norska (som en del av det nordiska paketet)

 • Polska

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

Om du vill veta mer om andra språkversioner av Office för Mac besöker du Sida med internationella webbplatser för Microsoft för Mac.

Obs!   För språken i det nordiska paketet är hjälpinnehållet på engelska.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Översätta innehåll till ett annat språk

PowerPoint

Du kan använda följande flerspråksfunktioner om du vill skapa, redigera och visa text på flera språk.

Unicode-tecken och internationella tangentbord

Unicode är en kodningsstandard som kan representera tecken i de flesta skrivna språk med en enda teckenuppsättning.

I Office för Mac 2011 kan du skriva, visa och skriva ut Unicode-tecken som finns på följande typer av tangentbord:

Amerikanska, australiensiska, belgiska, portugisiska (brasilien), brittiska, bulgariska, danska, dvorak, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, hawaiiska, inuktitutiska, irländska, italienska, isländska, kanadensiska, kroatiska, kymriska, lettiska, litauiska, makedoniska, nederländska, nordsamiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, schweiziska (franska), schweiziska (tyska), serbiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska, Unicode hexinmatning och österrikiska.

Du kan också använda följande Mac OS X-indatametoder: Hangul, kotoeri, murasu anjal tamil, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.

Kinesiska

Du kan arbeta på kinesiska i Office. Du kan till exempel skriva kinesiska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider och använda kinesiska konventioner för avstavning och textformatering i Word.

Information om hur du aktiverar kinesiska språkfunktioner finns i.

Japanska

Du kan använda Office när du arbetar på japanska. Du kan till exempel skriva japanska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider i Excel och använda japanska ordbrytnings- och textformateringsregler i Word.

Information om hur du aktiverar japanska språkfunktioner finns i.

Blandade tecken

I Office-dokument kan du visa data som består av både latinska och östasiatiska tecken.

Språkverktyg

När du använder tangentbordslayouten för ett språk som levereras med språkverktyg kan du också använda språkverktygen för det språket. Mer information finns i Språkverktyg som är tillgängliga för varje språk.

Valutavärden i euro

Du kan skriva och skriva ut valutavärden i euro. Mer information finns i Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro.

I Excel kan du utföra ekonomiska beräkningar där euro ingår.

Datum-, tids- och talformat

När du skriver datum, tider och tal i Office visas de enligt dina språkinställningarna i Mac OS X.

Webbsidor

När du skapar en webbsida i Word, Excel eller PowerPoint kan du ställa in standardkodningen för teckenuppsättningen så att sidan visas på rätt sätt i webbläsare över hela världen.

Office för Mac på andra språk

Office för Mac är tillgängligt på följande språk:

 • Kinesiska (förenklad och traditionell)

 • Danska (som en del av det nordiska paketet)

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska (som en del av det nordiska paketet)

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Norska (som en del av det nordiska paketet)

 • Polska

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

Om du vill veta mer om andra språkversioner av Office för Mac besöker du Sida med internationella webbplatser för Microsoft för Mac.

Obs!   För språken i det nordiska paketet är hjälpinnehållet på engelska.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Översätta innehåll till ett annat språk

Outlook

Du kan använda följande flerspråksfunktioner om du vill skapa, redigera och visa text på flera språk.

Unicode-tecken och internationella tangentbord

Unicode är en kodningsstandard som kan representera tecken i de flesta skrivna språk med en enda teckenuppsättning.

I Office för Mac 2011 kan du skriva, visa och skriva ut Unicode-tecken som finns på följande typer av tangentbord:

Amerikanska, australiensiska, belgiska, portugisiska (brasilien), brittiska, bulgariska, danska, dvorak, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, hawaiiska, inuktitutiska, irländska, italienska, isländska, kanadensiska, kroatiska, kymriska, lettiska, litauiska, makedoniska, nederländska, nordsamiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, schweiziska (franska), schweiziska (tyska), serbiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska, Unicode hexinmatning och österrikiska.

Du kan också använda följande Mac OS X-indatametoder: Hangul, kotoeri, murasu anjal tamil, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.

Kinesiska

Du kan arbeta på kinesiska i Office. Du kan till exempel skriva kinesiska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider och använda kinesiska konventioner för avstavning och textformatering i Word.

Information om hur du aktiverar kinesiska språkfunktioner finns i.

Japanska

Du kan använda Office när du arbetar på japanska. Du kan till exempel skriva japanska tecken i alla Office-program, använda fonetikguider i Excel och använda japanska ordbrytnings- och textformateringsregler i Word.

Information om hur du aktiverar japanska språkfunktioner finns i.

Blandade tecken

I Office-dokument kan du visa data som består av både latinska och östasiatiska tecken.

Valutavärden i euro

Du kan skriva och skriva ut valutavärden i euro. Mer information finns i Kortkommandon för att skriva valutasymbolen för euro.

I Excel kan du utföra ekonomiska beräkningar där euro ingår.

Datum-, tids- och talformat

När du skriver datum, tider och tal i Office visas de enligt dina språkinställningarna i Mac OS X.

Webbsidor

När du skapar en webbsida i Word, Excel eller PowerPoint kan du ställa in standardkodningen för teckenuppsättningen så att sidan visas på rätt sätt i webbläsare över hela världen.

Office för Mac på andra språk

Office för Mac är tillgängligt på följande språk:

 • Kinesiska (förenklad och traditionell)

 • Danska (som en del av det nordiska paketet)

 • Nederländska

 • Engelska

 • Finska (som en del av det nordiska paketet)

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Norska (som en del av det nordiska paketet)

 • Polska

 • Ryska

 • Spanska

 • Svenska

Om du vill veta mer om andra språkversioner av Office för Mac besöker du Sida med internationella webbplatser för Microsoft för Mac.

Obs!   För språken i det nordiska paketet är hjälpinnehållet på engelska.

Se även

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, Outlook for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk