Om din initiala onmicrosoft.com-domän i Office 365

Office 365 skapar en domän åt dig, till exempel contoso.onmicrosoft.com, när du registrerar dig för tjänsten. Det användar-ID du skapar när du registrerar dig innehåller domännamnet, till exempel alan@contoso.onmicrosoft.com. Du kan fortsätta att använda den här domänen för ditt användar-ID och för andra användare som du lägger till i prenumerationen. Många behåller den förvalda domänen medan de använder en provversion.

Du har två initiala domäner: onmicrosoft.com och public.sharepoint.com

Din Office 365-prenumeration har faktiskt två initiala domäner: onmicrosoft.com-domänen och en SharePoint Online-domän.

  • Du kan använda din onmicrosoft.com-domän (till exempel fourthcoffee.onmicrosoft.com) med de flesta av Office 365-tjänsterna förutom din offentliga webbplats.

    Du kan till exempel använda domänen onmicrosoft.com med Office 365-e-postadresser (som också fungerar som användar-ID:n för Office 365), gruppwebbplatser och Lync.

  • Din offentliga Office 365-webbplats ligger på din ursprungliga SharePoint Online-domän (till exempel fourthcoffee-public.sharepoint.com), och inte på den onmicrosoft.com-domän du använder med andra tjänster.

Även efter att du har lagt till ett eller flera egna domännamn i Office 365 kan du fortsätta att använda domänerna under onmicrosoft.com och public.sharepoint.com.

Obs!   Det går inte att ändra namn på dina initiala domäner efter registreringen. Om den initiala domän du valde under Office 365-registreringen var fourthcoffee.onmicrosoft.com går det inte att ändra den till fabrikam.onmicrosoft.com. Om du vill använda en annan onmicrosoft.com-domän måste du öppna en ny Office 365-prenumeration.

Fördelar med att lägga till en egen domän

När användare är redo att börja använda Office 365 i den dagliga verksamheten föredrar de flesta att använda en e-postadress (och en webbplats) där företagets egen domän ingår, till exempel fourthcoffee.com.

Men det bör understrykas att det inte finns något krav på att du lägger till din egen domän. Du kan fortsätta att använda onmicrosoft.com-domänen med Office 365 och aldrig byta till en egen domän. Men om du använder ett eget domännamn kan du få en Office 365-e-postadress (som också är ditt användar-ID) och en webbadress för företaget som är lättare att komma ihåg.

Anta att du bestämmer dig för att lägga till din egen domän till Small Business-versionen av Office 365. När du sedan visar listan över domäner i Office 365, ser du den domän du lade till, till exempel fourthcoffee.com. Den initiala domänen finns också med (den som innehåller onmicrosoft.com).

Du kan använda din domän till flera saker i Office 365. Till exempel:

Jag kan inte ta bort min onmicrosoft.com-domän

Det går inte att ta bort initiala Office 365-domäner. Vi måste ha tillgång till dem eftersom Office 365 fortsätter att använda dem bakom kulisserna för din prenumeration. Men du behöver inte själv använda domänerna när du har lagt till din egen domän.

Men i vissa fall kanske du vill använda din onmicrosoft.com-domän efter att du har lagt till din egen domän.

Till exempel om du tecknar en Office 365-prenumeration till, kanske för att du behöver andra funktioner. Om du vill använda din egen domän med den nya prenumerationen måste du först ta bort den från Office 365-prenumerationen du redan har lagt till den i. Det går inte att ta bort domäner som används på ett eller annat sätt i din prenumeration, till exempel i ett användar-ID (en e-postadress).

Om du behöver göra så att domänen kan tas bort (och läggas till i din andra prenumeration) kan du först ändra tillbaka ditt användar-ID till domänen onmicrosoft.com. Följ de steg som beskrivs ovan för att ändra användarnas e-postadresser så att de använder ditt eget domännamn, men välj istället domänen onmicrosoft.com i listrutan. Du följer samma steg för alla i prenumerationen som använder domänen med e-post. När du är klar kan du ta bort domänen från en prenumeration och sedan lägga till domänen i en annan prenumeration (under förutsättning att du inte också använder domänen för webbplatsen eller andra tjänster).

Obs!   Om du också har konfigurerat domänen med den offentliga SharePoint Online-webbplatsen måste du först ställa tillbaka webbplatsadressen till den initiala domänen. Hur du gör det beror på vilken typ av Office 365-abonnemang du prenumererar på (Small Business-abonnemang eller annat abonnemang.

Gäller för: Office 365 Admin, Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk