Om din initiala onmicrosoft.com-domän i Office 365

Office 365 skapar en domän åt dig, till exempel contoso.onmicrosoft.com, när du registrerar dig för tjänsten. Det användar-ID du skapar när du registrerar dig innehåller domännamnet, till exempel alan@contoso.onmicrosoft.com.

Vanligtvis använder personer den första domänen när de använder en utvärderingsversion för att prova tjänsterna eller medan de gör olika inställningar. Du kan fortsätta använda onmicrosoft.com så länge du vill. Den fungerar fortfarande för e-post och andra tjänster, även om du lägger till en egen domän. Men de flesta lägger till egen domän, till exempel fourthcoffee.com i Office 365 innan de börjar använda Office 365 för organisationen, så att de kan använda tjänsten med en e-postadress och ett användar-ID som de känner igen.

Du kan ha två första domäner: onmicrosoft.com och public.sharepoint.com

Om du har en offentlig webbplats i SharePoint Online kan din Office 365-prenumeration faktiskt ha två förstadomäner: domänen onmicrosoft.com, som du väljer när du registrerade dig, och en SharePoint Online-domän för den offentliga webbplatsen, som skapas automatiskt.

  • Du kan använda domänen onmicrosoft.com (som fourthcoffee.onmicrosoft.com) med de flesta Office 365-tjänster. Du kan exempelvis använda domänen onmicrosoft.com med Office 365-e-postadresser (de är även användar-ID:na för Office 365), gruppwebbplatser och Skype for Business online.

  • Om du har en offentlig webbplats i SharePoint Online (inte längre tillgängligt med nya prenumerationer) ligger den på den första SharePoint Online-domänen, som fourthcoffee-public.sharepoint.com.

    Obs!   Många organisationer har redan har en webbplats utanför Office 365 som använder sitt eget domännamn. Om detta gäller dig behöver du inte tänka på eller använda domänen public.sharepoint.com.

Använda din egen domän i stället för de första domänerna

När användarna börjar arbeta med Office 365 föredrar de flesta att använda en e-postadress där företagets egen domän ingår, till exempel fourthcoffee.com.

Men det bör understrykas att det inte finns något krav på att du lägger till en egen domän. Du kan fortsätta att använda onmicrosoft.com-domänen med Office 365 och aldrig byta till en egen domän. Men om du använder ett eget domännamn kan du få en Office 365-e-postadress (som också är ditt användar-ID) som är lättare att komma ihåg. Om du har en offentlig webbplats i SharePoint Online kan du genom att lägga till en egen domän använda den som webbadress för företaget.

Anta att du bestämmer dig för att lägga till din egen domän till Office 365. När du sedan visar listan över domäner i Office 365 ser du den domän du lade till, till exempel fourthcoffee.com. Den första domänen finns också med (den som innehåller onmicrosoft.com).

Du kan använda din domän till flera saker i Office 365. Till exempel:

Byta namn på eller ta bort domänen onmicrosoft.com

Det finns vissa begränsningar för den första domänen onmicrosoft.com.

  • Det går inte att ändra namn på din första domän efter registreringen. Om den första domän du valde under Office 365-registreringen var fourthcoffee.onmicrosoft.com går det inte att ändra den till fabrikam.onmicrosoft.com. Om du vill använda en annan onmicrosoft.com-domän måste du starta en ny prenumeration med Office 365.

  • Du kan inte ta bort din första domän.Office 365 måste behålla den eftersom den används i bakgrunden för din prenumeration. Men du behöver inte själv använda den efter att du har lagt till en egen domän.

    Om du vill kan du emellertid fortsätta använda den första onmicrosoft.com-domänen, även efter att du har lagt till din domän. Den fungerar fortfarande för e-post och andra tjänster, så det är upp till dig.

Gäller för: Office 365 Admin, Office 365 End User, Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk