Om dialogrutan Komprimera bilder i Publisher

I den här dialogrutan kan du ange inställningar för komprimering av bilder.

Obs!   

  • GIF-filer kan inte komprimeras ytterligare med någon märkbar effekt.

  • Ett objekt som infogas med kommandot ObjektInfoga-menyn kan inte komprimeras, eftersom det infogas som ett objekt och inte som en bild.

Dialogrutan Komprimera bild.

Komprimeringseffekt

Aktuell sammanslagen bildstorlek     Visar den aktuella sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen.

Beräknad sammanslagen bildstorlek efter komprimering     Visar den beräknade sammanslagna bildstorleken för alla bilder i publikationen efter komprimering. (Det här värdet ändras beroende på andra alternativ som du markerar.)

Komprimeringsalternativ

Ta bort beskurna områden i bilder     Markera den här kryssrutan om du vill ta bort bildpunktsinformation som vanligtvis lagras för beskurna områden i bilder. (Information som associeras med beskurna områden varken syns eller används.)

Ta bort OLE-data     Markera den här kryssrutan om du vill ta bort den okomprimerade bitmappen på 24 bitar som ingår i OLE-strömmen för en bild. Den lilla visningsbara bilden som ingår i OLE-strömmen tas bort men själva bilden ser likadan ut. (När du har tagit bort OLE-data från en bild kan du inte längre öppna bilden i programmet som ursprungligen användes för att skapa bilden.)

Sampla om bilder     Markera den här kryssrutan om du vill göra en storleksändrad bild mindre genom att ta bort restdata från bildens originalstorlek. (Om en bild samplas om och sedan sträcks ut längre än med den storlek som den samplades om med, minskar bildkvaliteten.)

Konvertera till JPEG när det passar     Markera den här kryssrutan om du vill konvertera bilden till en JPEG-fil.

Obs!   

  • Beroende på vilken typ av bild det är, t.ex. om det är ett foto, hur mycket brus eller hur många toppar det är i bildens histogram och så vidare, varierar komprimeringsnivån. Komprimeringsnivån för PNG-bilder kan inte ändras.

  • Bilder som är 100 kB eller mindre komprimeras inte.

Målutdata

Extern tryckning     Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 300 bildpunkter per tum (ppi). JPEG-komprimering utförs inte.

Egen utskrift     Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 220 ppi med en JPEG-kvalitetsnivå på 95.

Webb     Klicka på det här alternativet om du vill komprimera bilderna till 96 ppi med en JPEG-kvalitetsnivå på 75.

Använd inställningar för komprimering nu

Tillämpa på alla bilder i publikationen     Klicka på det här alternativet om du vill tillämpa komprimeringsinställningarna på alla bilder i publikationen.

Tillämpa endast på markerade sidor     Klicka på det här alternativet om du vill tillämpa komprimeringsinställningarna endast på den eller de bilder som markerats.

Överst på sidan

Gäller för: Publisher 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk