Om databasguiden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda guiden för att skapa en enkel - eller dubbelriktad länk mellan former i en ritning och poster i en databastabell i Visio. Genom att länka former till poster kan se du data både i visuell form (ritningen) och i tabellform (databastabell).

När du har skapat länkarna kan du hålla ritningen och tabellen synkroniserade så att ändringar du gör i visas något av dem i båda.

Du kan använda guiden för att skapa en länkad ritning på fyra olika sätt.

Länka former i en befintlig ritning till en databastabell

Du kan länka en befintlig ritning, till exempel ett office-abonnemang till databasinformation, till exempel utrustningslista. Du kan antingen länka till en befintlig databastabell eller du kan skapa en i guiden och fylla i den senare.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad kan konfigurera du en arbetsbok godkänna data innan du startar guiden. Namnge cellområdet som innehåller data i kalkylbladet. Finns i dokumentationen till Excel för mer information om hur du namnger ett cellområde.

Om du vill komma igång på den andra sidan i guiden väljer du Länka former till databasposter. Välj former i en ritning på den tredje sidan. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att ansluta former till poster i en databastabell. Om du behöver hjälp när du går igenom guiden trycker du på F1 med guidesidan öppna.

Skapa en originalform som kan länkas till en post i en databastabell

Du kan länka ett original, till exempel en datorform eller en personform till databasinformation, till exempel utrustning listor eller personal poster. Du kan dra bildbakgrunden till ritningssidan, välja vilka poster i databasen som du vill att varje förekomst av formen ska representera med jämna mellanrum. Du kan antingen länka till en befintlig databastabell eller du kan skapa en i guiden och fylla i den senare.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste du ha en arbetsbok som är redo att acceptera data. Namnge det cellområde som innehåller data i kalkylbladet. Finns i dokumentationen till Excel för mer information om hur du namnger ett cellområde.

Om du vill komma igång på den andra sidan i guiden väljer du Länka former till databasposter. på den tredje sidan väljer du original på en dokumentstencil eller original på en Visio-stencil. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att ansluta en originalform till en databastabell. Om du behöver hjälp när du går igenom guiden trycker du på F1 med guidesidan öppna.

När du har slutfört guiden kan du se till att spara ändringarna i en reviderad Visio-stencil eller på en ny stencil som innehåller det länkade originalet och anteckning där det sparas.

Skapa en separat originalform för varje post i en befintlig databastabell.

Om du vill ha flera förekomster av samma post i ritningen kanske du vill skapa en stencil som innehåller en separat originalform för varje post i en befintlig databastabell. Anta att du har en databastabell med office stolar där varje post (eller rad) representerar en modell, kanske du vill ha flera förekomster av varje modell i ditt office-abonnemang.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste du ha en arbetsbok som är redo att acceptera data. Namnge det cellområde som innehåller data i kalkylbladet. Finns i dokumentationen till Excel för mer information om hur du namnger ett cellområde.

För att komma igång på guidens andra sida väljer du skapa nya original från en databas. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att skapa en stencil med original från en databastabell. Om du behöver hjälp när du går igenom guiden trycker du på F1 med guidesidan öppna.

När du har slutfört guiden måste du spara den nya stencilen som innehåller de länkade bakgrunderna med ett beskrivande namn och en plats så att du lätt kan hitta den igen. Alla original ser likadana, men de får etiketter efter vilken post de är länkade till.

Skapa en ritning som representerar en befintlig databastabell.

Du kan skapa en ritning som innehåller en separat form för varje post i en befintlig databastabell.

Innan du börjar måste du redan har en originalform som är länkad till en databastabell. Om du inte har gjort det väljer du alternativet Skapa en originalform som kan länkas till en post i en databastabell först och försök sedan det här alternativet igen.

Obs!: Om du länkar till ett Excel-kalkylblad måste du ha en arbetsbok som är redo att acceptera data. Namnge det cellområde som innehåller data i kalkylbladet. Finns i dokumentationen till Excel för mer information om hur du namnger ett cellområde.

Om du vill komma igång på guidens andra sida väljer du Skapa en länkad ritning eller ändra en befintlig lista. Resten av guiden vägleder dig genom återstående steg att skapa en ritning från en databastabell. Alla former ser likadana, men deras formdatafält fylls beroende på vilken post de är länkade till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×