Om att koppla textrutor

När du kopplar textrutor kommer text som inte ryms i den första rutan att flöda över till nästa kopplade textruta. En kedja av kopplade textrutor kallas en artikel och kan sträcka sig över flera sidor och ett stort antal spalter.

Om du klistrar in eller infogar mer text i en textruta än vad som får plats, visas ett meddelande med en fråga om du vill använda autoflöde. Om du väljer Ja letar Microsoft Publisher upp en tom textruta eller skapar en ny där spill-texten får plats. Textrutan kopplas automatiskt till den första textrutan.

Du kan koppla textrutor till varandra automatiskt genom att klicka på den första rutan så att den markeras och sedan klicka på knappen Skapa länk till textruta Bild av knapp i verktygsfältet Koppla textrutor. När pekaren ändras till en kanna Kanna för att länka textrutor. klickar du på den textruta som du vill koppla till.

I kopplade textrutor visas knapparna Gå till nästa textruta Button image  och Gå till föregående textruta  button image i ett av rutans hörn.

Om du vill ta bort en länk mellan två rutor använder du knappen Bryt vidarebefordrande länk Button image i verktygsfältet Koppla textrutor.

Använd kopplade textrutor om du vill:

  • Fortsätta en artikel i en annan textruta.

  • Skapa spalter med olika bredder.

  • Flytta spill-text till en annan textruta.

Obs!: 

  • Du kan bara koppla en textruta till en tom textruta som inte redan ingår i en uppsättning kopplade textrutor.

  • Följande textrutor kan inte ingå i en uppsättning kopplade textrutor: sidhuvud och sidfot, navigeringsfält, infogade objekt, textrutor med personlig information eller textrutor med funktionen Autopassa.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×