Om att designa en presentation

PowerPoint ger dig möjlighet att skapa en enkel presentation eller anpassa presentationen ytterligare genom att skapa en egen mall. Allt du behöver för en enkel presentation är standarddesignelementen som ingår i PowerPoint. Om du vill skapa en presentationsmall kan du skapa egna bildlayouter, lägga till gemensamma element som ska visas på varje bild och sedan spara filen som en mall så att andra kan använda den som utgångspunkt när de skapar egna presentationer.

När du vill skapa en enkel presentation kan du börja med följande designelement:

  • Teman    Välj ett tema för att skapa ett enhetligt utseende för presentationen med hjälp av temafärger, temateckensnitt, temaeffekter och bildbakgrunder som kompletterar varandra. När du skapar en ny presentation används standardtemat automatiskt för presentationen, men du kan ändra temat när som helst.

  • Temafärger    Ändra temafärgen till ett färgschema som passar bäst för din presentation. Temafärger använder koordinerade färger för elementen i en bild, till exempel text i platshållare för rubrik eller innehåll, färgfyllning i tabeller, diagram, figurer, linjer och bildbakgrund. Med temafärger kan du vara säker på att olika element i bilden passar ihop med varandra och bidrar till ett enhetligt utseende för presentationen.

  • Bilder och bildlayouter    När du lägger till en bild kan du välja bland en mängd olika bildlayouter i PowerPoint. Bildlayouter definierar position och formatering för text och objekt som visas på en bild.

  • Övergångar och animeringar    Använd en övergång mellan varje bild för att öka det visuella intrycket i bildspelet. Du kan även ta det ett steg längre genom att animera text och objekt i en bild för att illustrera ditt budskap.

När du vill skapa en egen presentationsmall kan du anpassa följande designelement:

  • Bildbakgrund    Ändra bildbakgrunden om du vill lägga till text eller objekt som du vill ska visas på alla bilder. Bildbakgrunden definierar position och formatering för platshållare för rubrik, platshållare för innehåll och sidfotselement på tillhörande bildlayouter. Alla ändringar du gör av bildbakgrunden återspeglas i de tillhörande bildlayouterna, som sedan återspeglas i de bilder i presentationen som använder bildlayouterna.

  • Bildlayouter i bildbakgrundsvyn    Ändra befintliga bildlayouter eller skapa en anpassad bildlayout i bildbakgrundsvyn som passar dina behov. Du kan sedan lägga till bilder med anpassade layouter i presentationen.

Se även

Skapa en enkel presentation i fyra steg

Skapa och använd din egen mall

Skapa eller ändra bildlayouter

Gäller för: PowerPoint 2016 for MacHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk