Om att designa en presentation

PowerPoint ger dig möjlighet att skapa en enkel presentation eller anpassa presentationen genom att skapa en egen mall. Allt du behöver för en enkel presentation är standarddesignelementen som ingår i PowerPoint. Om du vill skapa en presentationsmall kan du skapa egna bildlayouter, lägga till gemensamma element som ska visas på varje bild och sedan spara filen som en mall så att andra kan använda den som utgångspunkt när de skapar egna presentationer.

Grundläggande om design

När du vill skapa en enkel presentation kan du börja med följande designelement:

  • Teman    När du skapar en ny presentation används standardtemat automatiskt för presentationen, men du kan välja ett annat tema när som helst. Teman skapar ett enhetligt utseende för presentationen med hjälp av sammanhängande temafärger, temateckensnitt, temaeffekter och bildbakgrunder som kompletterar varandra. Du kan använda en mängd olika teman i en presentation och du kan även välja bland en flera olika färgscheman och format inom varje tema.

  • Bilder och bildlayouter    När du lägger till en bild kan du välja bland en mängd olika bildlayouter i PowerPoint. Bildlayouter definierar position och formatering för text och objekt som visas på en bild.

  • Övergångar och animeringar    Använd en övergång mellan varje bild för att öka det visuella intrycket i bildspelet. Du kan även ta det ett steg längre genom att animera text och objekt i en bild för att illustrera ditt budskap.

Grundläggande om mallar

När du vill skapa en egen presentationsmall kan du anpassa följande designelement:

  • Bildbakgrund    Ändra bildbakgrunden om du vill lägga till text eller objekt som du vill ska visas på alla bilder. Bildbakgrunden definierar position och formatering för platshållare för rubrik, platshållare för innehåll och sidfotselement på tillhörande bildlayouter. Alla ändringar du gör av bildbakgrunden återspeglas i de tillhörande bildlayouterna, som sedan återspeglas i de bilder i presentationen som använder bildlayouterna.

  • Bildlayouter i bildbakgrundsvyn    Ändra befintliga bildlayouter eller skapa en anpassad bildlayout i bildbakgrundsvyn som passar dina behov. Du kan sedan lägga till bilder med anpassade layouter i presentationen.

    Mer information om hur du skapar mallar finns i Skapa en egen presentationsmall i PowerPoint 2016 för Mac.

Se även

Skapa en enkel presentation i fyra steg

Snabbstartsguide för PowerPoint 2016 för Mac

Självstudiekurs: Grunderna i PowerPoint 2016 för Mac

Använda mallar i PowerPoint 2016 för Mac

Anpassa och spara ett tema i PowerPoint 2016 för Mac

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×