Om att begränsa åtkomst med IRM (Information Rights Management)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Information Rights Management (IRM) kan enskilda användare och administratörer ange behörighet för dokument, arbetsböcker, presentationer och e-postmeddelanden. Den här gör att känslig information inte skrivs ut, vidarebefordras eller kopieras av obehöriga användare. När behörigheten för en fil begränsas med hjälp av IRM användningsbegränsningarna i åtkomst- och även om filen når oavsiktliga mottagare. Detta beror på att åtkomstbehörigheter lagras i dokumentet, arbetsboken, presentationen eller e-postmeddelandet. Och dessa måste autentiseras mot servern.

IRM gör att personer kan tillämpa sina personliga inställningar vid överföring av personlig eller privat information. IRM gör också att företag kan tillämpa företagsprinciper som reglerar kontroll och spridning av konfidentiell information eller företagsinformation.

Mer specifikt hjälper IRM till med följande:

 • Förhindrar en behörig mottagare av begränsat innehåll från att vidarebefordra, kopiera, ändra, skriva ut, faxa eller klistra in innehåll för obehörig användning

 • Begränsar innehåll var det än skickas

 • Tillämpar ett förfallodatum för filen så att innehåll i dokument inte kan visas efter en angiven tid

 • Tillämpar principer som företaget antagit för användning och spridning av innehåll inom företaget

IRM kan inte förhindra att begränsat innehåll:

 • Raderas, stjäls eller samlas in och överförs av skadliga program som trojaner, tangentbordsloggningsprogram och vissa typer av spionprogram

 • Förloras eller skadas på grund av datorvirus

 • Kopieras för hand eller skrivs av från en visning på en mottagares skärm

 • Avbildas digitalt (när det visas på en skärm) av en mottagare

 • Kopieras med hjälp av skärmbildsinspelningsprogram från tredje part

Obs!: Mer information om hur du kan begränsa behörighet till innehåll i e-postmeddelanden finns i Skapa ett meddelande med begränsade behörigheter.

Använda IRM i Microsoft Office

Välj vilken plattform du använder flikarna nedan.

Om du vill tillämpa IRM på dokumentet, arbetsboken eller presentationen i iOS går du till menyfliksområdet på programmet och tryck på knappen skydda. Tryck på begränsa behörigheter när bildtexten visas. Om Office om du vill välja en server väljer du den server som är lämpligt för filen, annars visas med dialogrutan begränsa behörigheter.

 • Inga begränsningar – det här är standardvärdet för filer som inte redan har begränsningar som tillämpas. Om dokumentet redan har begränsningar som väljer du här om du vill ta bort alla begränsningar från filen.

 • Anpassade behörigheter – används för att ange en egen uppsättning behörigheter för filen. Här kan du ange om andra ska kunna redigera, skriva ut eller kopiera och du kan aktivera eller inaktivera tidsbegränsningar för filen. Tidsbegränsningar som kan du gå ut filen så att en mottagare kanske kan komma åt filen endast till ett angivet datum och tid, till exempel.

 • Det tredje avsnittet innehåller någon IRM-mall som din organisation har skapat. Det här är förkonfigurerade uppsättningar av begränsningar som du snabbt kan använda med ett tryck.

När du har valt dina begränsningar visas en datumväljare. namn som anger du namnen eller e-postadresserna till de personer eller grupper som du vill att dessa begränsningar som ska gälla. När du är nöjd du har lagt till alla personer som du vill använda begränsningar som ska tillämpas på knacka skydd i övre högra hörnet.

Viktigt!: För att kunna begränsa behörigheten till innehållet i en fil måste du ha Microsoft Office för Mac Standard 2011.

Det finns tre behörighetsnivåer i IRM i Office för Mac 2011.

Behörighetsnivå

Ger behörighet att

Läsa

Läsa

Ändra

Läsa, redigera, kopiera, spara ändringar

Fullständig behörighet

Läsa, redigera, kopiera, spara ändringar, skriva ut, ange utgångsdatum för innehåll, bevilja behörigheter till användare, få till innehåll med programmering

Gör något av följande:

Ange behörighetsnivåer manuellt

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Om det här är första gången du använder licensservern anger du användarnamn och lösenord för licensservern och markerar sedan kryssrutan Spara lösenordet i Mac OS-nyckelringen.

  Tips:  Om du inte markerar kryssrutan Spara lösenordet i Mac OS-nyckelringen kan du behöva ange användarnamn och lösenord flera gånger.

 3. I rutorna Läsa, Ändra eller Fullständig behörighet anger du e-postadressen till eller namnet på den person eller grupp som du vill tilldela en behörighetsnivå.

 4. Om du vill söka i adressboken efter e-postadressen eller namnet klickar du på knappen Kontakter .

 5. Om du vill tilldela en behörighetsnivå till alla personer i din adressbok klickar du på Lägg till alla Lägg till alla .

 6. När du har tilldelat behörighetsnivåer klickar du på OK.

  Meddelandefältet visas med ett meddelande om att dokumentet är behörighetshanterat.

Använda en mall för att begränsa behörighet

En administratör kan konfigurera företagsspecifika IRM-principer som definierar vem som kan se information om användarnas behörighetsnivåer. De här aspekterna av behörighetshanteringen definieras med AD RMS-servermallar (Active Directory Rights Management Services). En företagsadministratör kan till exempel definiera en mall med namnet Konfidentiellt, som anger att dokument med den policyn enbart kan öppnas av användare inom företagets domän.

 • På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörigheter och klickar sedan på den behörighetsmall som du vill använda.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

Ändra eller ta bort behörighetsnivåer som du har angett

Om du använder en mall för begränsad behörighet kan du inte ändra eller ta bort några behörighetsnivåer. De här stegen fungerar bara om du har angett behörighetsnivåer manuellt.

 1. I meddelandefältet klickar du på Ändra behörigheter.

 2. I rutorna Läsa, Ändra och Fullständig behörighet anger du en ny e-postadress eller ett nytt namn för den person eller grupp som du vill tilldela en behörighetsnivå.

 3. Om du vill ta bort en person eller en grupp från en behörighetsnivå klickar du på e-postadressen och trycker sedan på DELETE.

 4. Om du vill ta bort alla från en behörighetsnivå klickar du på Lägg till alla Lägg till alla .

Ange ett utgångsdatum för en begränsad fil

Författare kan använda dialogrutan Ange behörigheter för att ange utgångsdatum för innehåll. Till exempel kan Ranjit välja att begränsa både Helenas och Bobbys åtkomst till dokumentet till den 25 maj. Efter det upphör behörigheten till dokumentet.

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Klicka på Fler alternativ, markera kryssrutan Det här dokumentet går ut den och ange sedan datum.

  När behörigheten för ett dokument har gått ut kan dokumentet endast öppnas av författaren eller av användare med fullständig behörighet.

Tillåta användare med läs- eller ändringsbehörighet att skriva ut innehåll

Som standard kan användare med läs- och ändringsbehörighet inte skriva ut.

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Klicka på Fler alternativ och markera kryssrutan Tillåt användare med ändrings- eller läsbehörighet att läsa skriva ut innehåll.

Tillåta användare med läsbehörighet att kopiera innehåll

Som standard kan användare med läsbehörighet inte kopiera innehåll.

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Klicka på Fler alternativ och markera kryssrutan Tillåt användare med läsbehörighet att kopiera innehåll.

Tillåta körning av skript i en begränsad fil

Författare kan ändra inställningarna så att Visual Basic-makron kan köras när ett dokument öppnas och AppleScript-skript kan komma åt information i det begränsade dokumentet.

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Klicka på Fler alternativ och markera sedan kryssrutan Innehållsåtkomst med programmering.

Kräv en anslutning för att verifiera behörigheter

Som standard måste användarna autentisera genom att ansluta till AD RMS-servern första gången de öppnar ett begränsat dokument. Du kan ändra detta så att de måste autentisera varje gång de öppnar ett begränsat dokument.

 1. På fliken Granska går du till Skydd, klickar på Behörighet och klickar sedan på Begränsad åtkomst.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. Klicka på Fler alternativ och markera kryssrutan Kräv anslutning för att verifiera behörigheter.

Ta bort begränsningar

 1. Gå till fliken Granska. Under Skydd klickar du på Behörighet och klickar sedan på Inga begränsningar.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 2. I dialogrutan klickar du på Ta bort begränsningar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Om att begränsa åtkomst med IRM (Information Rights Management)

Begränsa behörighet till innehåll i en fil

Öppna en fil som har begränsad behörighet

Lägg till inloggningsuppgifter för att öppna skyddade filer eller meddelanden

Filformat som fungerar med IRM

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×