Om att använda Word som e-postredigerare

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

När du använder Word som standardredigerare för e-post har du tillgång till följande funktioner:  

  • Autokorrigering       När du skriver korrigeras skrivfel automatiskt, t ex bokstäver som kastats om eller om någon bokstav saknas eller lagts till.

  • Automatisk stavnings- och grammatikkontroll     Kontrollera grammatik och stavning medan du arbetar. Ord som är felstavade eller felaktigt använda markeras med en understrykning och ett alternativ visas. Detta innebär att du inte behöver kontrollera stavning och grammatik innan du skickar meddelandet.

  • Automatiska nummer- eller punkttecken       Lägg till nummer och punkttecken för att markera viktiga punkter i ett dokument. Använd bilder eller andra grafiska objekt eller skapa en numrerad hierarkisk lista.

  • Tabeller       Använd tabeller när du vill strukturera information. När du använder Word som standardredigerare för e-post är HTML-format standardformat i meddelandena. HTML bevarar tabellformatering även hos mottagare som inte använder Word.

  • Konvertering av e-postnamn och Internet-adresser       E-postnamn och Internetadresser konverteras automatiskt till hyperlänk. Med den här smarta hyperlänksformatering en konverteras även hyperlänkar med URL (Uniform Resource Locator) som innehåller blanksteg.

  • Teman       Använd de tema som finns i Word för att skapa visuell harmoni så att dina meddelanden sticker ut från mängden.

  • Autoformat       Formatera meddelandet automatiskt allt eftersom du skriver och formatera oformaterade textmeddelanden som du tagit emot.

  • Signaturer       Skapa olika signaturer för olika mottagare. Du kan t ex använda endast förnamn i meddelanden till vänner och familj och fullständigt namn och e-postadress till affärskontakter. I signaturen kan du också lägga in standardtext med instruktioner för hur du vill att andra ska svara på dina meddelanden. Det går även att använda en signatur i nya meddelanden och en annan i vidarebefordrade och besvarade meddelanden. 

Du kan dessutom ställa in formateringsalternativ i Microsoft Outlook. Du kan t ex skapa och ange en standardsignatur eller mall i Outlook. När du sedan skriver ett meddelande i Word finns både signaturen och mallen tillgängliga. Du kan ange olika teckensnitt för nya e-postmeddelanden, svar på meddelanden och meddelanden som vidarebefordras. När du ändrar de här inställningarna i Word ändras automatiskt samma inställningar i Outlook och vice versa.

Även om du väljer att inte använda Word som e-postredigerare kan du välja att läsa meddelanden som du fått i Word. På så sätt bevaras formatering som annars kan gå förlorad.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×