Om arbetsytan

Du kan använda arbetsyta som en plats där du skapar och förvarar objekt som du för tillfället inte vill använda på någon sida. Arbetsytan är det färgade område som omger sigan, och som är samma för alla sidor i publikationen. Om du placerar ett objekt på arbetsytan medan du visar en sida, kan du se och komma åt det när du sedan arbetar med en annan sida i publikationen. Detta gör arbetsytan till en användbar lagringsplats för objekt som du inte vill ta bort men som du inte har någon användning av för tillfället. Element som finns på arbetsytan skrivs inte ut när du trycker eller skriver ut publikationen.

I Microsoft Publisher 2013 används arbetsytan dessutom som lagringsplats för bilder när du infogar dem för första gången. Du kan sedan dra bilderna från arbetsytan till den plats där de ska vara på sidan.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×